• Onsala rymdobservatorium. Fotograf: SFV

    Onsala rymdobservatorium.

Onsala rymdobservatorium, Kungsbacka

Onsala rymdobservatorium, cirka fyra mil söder om Göteborg, är den svenska nationella anläggningen för radioastronomi.

Observatoriet grundades 1949 av professor Olof Rydbeck som av major Herbert Jacobsson och hans fru Karin fått det 27 hektar stora observatorieområdet som donation. Formellt övertogs observatoriet av staten 1955. Sedan 1990 har observatoriet status som nationell anläggning för radioastronomi. Forskningsverksamheten är delvis knuten till Institutionen för Radio- och Rymdvetenskap vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Världens känsligaste radioteleskop

Observatoriets första stora teleskop byggdes 1963-64. Genom att utrustas med ultrakänsliga så kallade maserförstärkare, kylda med flytande helium till en temperatur av endast några grader över den absoluta nollpunkten, fick den sin plats bland världens känsligaste radioteleskop.

Onsala först med CH-molekylen

Med 25,6 metersteleskopet studerades till en början huvudsakligen de i USA 1963 upptäckta radiospektrallinjerna på 18 cm våglängd från OH-molekylen. Även formaldehydmolekylen (H2CO) studerades ingående med teleskopet. 1973 blev Onsalateleskopet först i världen med att upptäcka alla tre 9 cm linjerna från CH-molekylen.

Teleskopet liknar jättelik golfboll

Det s k 20 meters-teleskopet som har formen av en gigantisk golfboll.

20-metersteleskopet byggdes 1975-76. För att teleskopet inte ska utsättas för vind- och snöbelastning eller stark solstrålning, som genom värmeeffekter kan deformera spegelytan, är det omgivet av ett skyddande hölje, en så kallad radom. Den är sammansatt av triangulära paneler, bestående av 0,9 mm tjock glasfiberarmerad plast, inspända i aluminiumramar och hopbultade till ett styvt, självbärande fackverk, som klarar vindstyrkor upp till 65 m/s. Plastmaterialet släpper igenom cirka 90 procent av den infallande radiostrålningen.

Till finansieringen av 20-metersteleskopet bidrog Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR). Byggnadsstyrelsen bekostade radomfundamentet, antenntornet och kontrollbyggnaden. Chalmers har tillsammans med NFR bekostat större delen av den elektroniska utrustningen. Makarna Viktor och Erna Hasselblad skänkte markområdet för teleskopet.

Noggrann klocka styr globalt nät

En viktig del av observatoriets verksamhetsområde har sedan många år varit deltagande i det globala nätet av radioteleskop för samtidig observation av radiokällor. Genom att de olika teleskopen använder exakt samma våglängd samt att man tidssynkroniserar observationerna får man en interferometerkoppling med mycket hög vinkelupplösning. Tekniken kallas VLBI (Very Long Baseline Interferometry). Observationerna spelas in med atomklockstyrda bandspelare och sambearbetas i en dator. Observatoriets väteklocka drar sig en sekund på en miljon år.

Dagens observationer görs utomlands

Ett tredje teleskop togs i bruk 1987, SEST-teleskopet (Sverige-ESO's Submillimeter Teleskop). SEST är ett samarbetsprojekt med ESO (Europeiska Syd-Observatoriet), en organisation för optisk astronomi. Sverige ansvarar genom Onsalaobservatoriet för driften av teleskopet. För att reducera atmosfärsdämpningen måste man placera SEST torrt och högt och har därför byggt det på ESO:s observatorium på 2 400 m höjd i de chilenska Anderna. SEST är det största millimetervågsteleskopet på södra halvklotet.

Vem får observera?

Observationstiden vid de befintliga teleskopen fördelas av en särskild programkommitté som bedömer det vetenskapliga värdet av inkomna projektförslag. Många utomstående forskare, både från Sverige och utlandet, använder observatoriets resurser och bor under vistelsen oftast på observatoriet.

Ett dussin byggnader

Inom området finns idag drygt tolv byggnader, bland annat de nya och gamla administrationsbyggnaderna samt den gamla huvudbyggnaden som idag används för övernattning. Kontrollbyggnaden vid 25 metersteleskopet används som museibyggnad och kontrollbyggnaden vid radomen (20 metersteleskopet) för övernattning. Här finns också den så kallade Askimsstugan, Olof Rydbecks sommarstuga där allt tog sin början.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Observatorievägen 90

439 92 Onsala
57.39574, 11.92632 10

Fakta

Byggår:
1954 - 1986
Hyresgäst: