Enångers gamla kyrka

Enångers gamla kyrka i Enånger, mellan Söderhamn och Hudiksvall är byggd på 1400-talet. Enligt en sägen råkade två systrar i sjönöd vid kusten utanför Enånger och lovade att visa tacksamhet mot den kyrka där Gud lät dem komma oskadda iland. Så lär ha skett och systrarna är begravda under koret i kyrkan.

Många i trakten som planerar sommarbröllop eller dop väljer Enångers gamla kyrka. Här finns senmedeltida kalkmålningar, ett välbevarat altarskåp från 1500-talet och en fast inredning från 1700-talets början. Kyrkan rymmer ca 50-60 sittande besökare.

Uppförd i ett enda stycke

Den gamla kyrkan i Enånger fick sitt nuvarande utseende under senare delen av 1400-talet, troligen under perioden 1475-80. Den är en av få bevarade 1400-talskyrkor som uppförts i ett stycke, med långhus, kor, vapenhus och sakristia från samma utbyggnadsperiod.

Enångers gamla kyrka är troligen den tredje byggnaden på platsen. Vad man vet är att det på samma plats under ett tidigare skede har funnits en träkyrka och en mindre stenkyrka. Rester av den påträffades då man la om golvet här på 1950-talet. Kyrkogården som troligen är äldre än själva kyrkan inhägnades tidigare av en stenmur med brädtak, av samma typ som ännu finns kvar i Trönö och Risinge. Vapenhuset revs på 1800-talet men rester av detta syns i murverket på södra fasaden och genom grundstenar som sticker upp ur marken.

Unika takmålningar aldrig övermålade

Enångers medeltida takmålningar tillhör de ytterst få i landet som aldrig varit övermålade och som därför har en särskild lyster och skärpa. De vackra takvalven målades av en lokal målarmästare som genom sin stil (med främst ornamentala målningar) kopplats till den så kallade Tierp-skolan och målarmästaren Johannes Ivan.

Tacksamma systrar vilar i koret

Enligt en sägen råkade två systrar i sjönöd vid kusten utanför Enånger. De lovade då att visa tacksamhet mot den kyrka där Gud såg till att de säkert kom i land. Systrarna klarade sig och höll sitt löfte. De två systrarna vilar under stenen i koret. På stenen kan man läsa deras namn Katarina och Magdalena och året anno domini MCCCLXXIX (1379) Enligt ett gammalt pergamentbrev skulle kyrkan vara vigd åt jungfru Maria och apostlarna Bartolomeus och Andreas.

Kyrkan är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet den första januari 2015.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Enångersväg 46

82595 Enånger
61.544926, 17.005467

Fakta

Byggår:
1400-tal
Arkitekt:
Okänd