• Brygga på Brämön. Fotograf: SFV

  Brygga på Brämön.

 • Brämön ovanifrån. Fotograf: SFV

  Brämön ovanifrån.

 • Vy över Brämön. Fotograf: SFV

  Vy över Brämön.

 • Brämön Norra fyren Fotograf: SFV

  Brämön Norra fyren

Brämön

Brämön är en gammal fyrplats och fiskeläge beläget cirka 2,5 mil sydost om Sundsvall. Söder om Brämön ligger den lilla ön Brämökalv, vanligtvis kallad Kalven. Sundet mellan de båda öarna erbjuder goda badmöjligheter.

Skatt i form av strömming

Redan under 1400-talet var Brämön känt för sina fina fiskevatten, som har nyttjats flitigt av fiskare från Gävle och Sundsvall. När Gustav Vasa kom till makten fråntog han kustbefolkningen den urgamla rätten till fiske - istället fick fiskarna betala skatt i form av strömmingstunnor.

Fiske, familj och kreatur

Fyrvaktarbostad på Brämön.Fyrvaktarbostad på Brämön.Fiskeläget på Brämön har mest använts på sommaren, även om det har förekommit vinterboende på ön. Sommartid levde ön upp eftersom ortsbefolkningen tog med sig familj och kreatur till ön. I slutet av 1600-talet fanns det 16 fiskebodar på ön, men fiskeläget växte och i 1800-talets början fanns det 30 bodar. Då räckte betet på ön knappt åt de 50 kor och 110 getter som fanns där. Den siste yrkesfiskaren lämnade ön 1949.

Heidenstamfyr och kapell

På norra Brämön finns en fyr som byggdes 1859. Intill står ytterligare en fyr som byggdes 1949, öster om Norrhamn. Fyren är konstruerad av Gustav von Heidenstam och ägs av Sjöfartsverket. Sedan fyren automatiserades 1972 har Brämön endast haft sommarboende. De flesta stugor på ön är privatägda. Liksom de flesta avlägsna öar har Brämön ett eget kapell. Det uppfördes 1624 av fiskare från Gävle och ägs av Svenska kyrkan.

Branta klippstränder och orkidérika skogar

Brämön är den största ö SFV förvaltar.Brämön är den största ö SFV förvaltar.På Brämön finns ett drygt 1 500 hektar stort naturreservat som bildades 2004. Området är också upptaget som Natura 2000-område. Vegetationen karaktäriseras av karga bergknallar, örtrik granskog och flera mindre myrmarker. Inom reservatet kan man träffa på inte mindre än sexton orkidéarter.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

62.216667, 17.7 10