• Malingsbo herrgård Fotograf: SFV

    Malingsbo herrgård

Malingsbo herrgård

Söder om Smedjebacken ligger det lilla brukssamhället Malingsbo med en bergsmansgård så vacker och symbolisk att den 1995 blev förevigad på ett frimärke i serien Svenska hus. Här finns en ståtlig herrgård i karolinerstil.

Naturen själv gav de yttre förutsättningarna, här fanns omgivningar rika på malm, skogen med virke till husen och bränsle för masugnen och här fanns vattendragen vars forsar och fall gav nödvändig drivkraft.

Runt sjön Malungen finns lämningar efter flera förhistoriska boplatser, de äldsta är från stenåldern. Det äldsta skriftliga omnämnandet av Malingsbo är daterat 1459. Man vet att järnhantering pågick i Malingsbo på 1500-talet, bland annat genom uppgifter om att "Jon från Malingsbodal" 1539 fick skatta för osmundjärn.

En vallon vid namn Marcus Kock lockades under tidigt 1600-tal till Sverige av kung Gustav II Adolf. Kock såg utvecklingsmöjligheterna i Malingsbo och byggde snart både masugn och byns första stångjärnshammare. De finska familjefäder som tidigare ägnat sig åt svedjebruk sysselsattes nu allt oftare med kolning medan kvinnorna fick sköta jordbruk, boskap och hem. Vid 1600-talets mitt lät Kock bygga en ståndsmässig herrgård åt sig i Malingsbo. Den brann dessvärre ned 1699.

Järnbrukets storhetstid och fall

1700-talet kom att bli de svenska järnbrukens storhetstid och i mitten av seklet fanns det två stångjärnshammare och fyra härdar i Malingsbo. Långt in på 1800-talet var det hög aktivitet i brukssamhället, men så småningom drev industrialiseringen fram krav på större effektivitet och 1891 lades driften vid bruket slutligen ned. 1899 förvärvade staten bruket.

Herrgård i karolinerstil

Den nuvarande herrgården byggdes i början av 1700-talet. Den är uppförd i karolinerstil med säteritak täckt med takspån. Panelen som täcker timret är röd. Knutar och fönster är gråmålade och taken som täcker huvudbyggnaden och de två flyglarna är lagda med takspån. Till herrgården hör två flyglar med drag av rokoko, förmodligen är de uppförda i mitten av 1700-talet. Detsamma gäller den intilliggande professorsflygeln och handlarbostaden. Flyglarna har fungerat som expedition och kök.

Försvunna ekonomibyggnader

I början av 1800-talet byggdes en handelsbod i anslutning till herrgården. Till herrgården hörde också många ekonomibyggnader, bland annat stall, fähus, logar, redskaps- och vagnslider. Av detta återstår idag endast ett timrat magasin i tre våningar som kan vara byggt redan på 1600-talet före branden 1699. Magasinet har valmat sadeltak och varje bjälklag är indelat i bingar för spannmål.

Brandsäker förvaring

Några hundra meter nordväst om huvudbyggnaden ligger Stenarkivet från tidigt 1700-tal. Arkivet är byggt i slaggsten och tegel och blev en brandsäker förvaringsplats för brukets arkiv efter den stora branden 1699.

Vad är en kornskruv?

En bit från herrgården ligger en så kallad kornskruv. Kornskruven användes för luftning av säd och byggdes 1848-49. Den är uppförd av slaggsten och har 228 ventilationspluggar som genomborrar de fristående spannmålsfickorna.

Omfattande ombyggnationer

Under 2001-2002 gjorde Statens fastighetsverk omfattande ombyggnationer av handelsboden och handlarbostaden. Husen var hårt angripna av röta i stockar och bjälklag, bland annat orsakat av undermålig dränering. Handelsboden har utvändigt fått tillbaka sitt gamla utseende med entrédörr i mitten av huset. Invändigt är huset helt omgjort men den gamla känslan är bevarad. Handlarbostaden har försetts med storköksutrustning för upp till 20 gäster. På vinden har man gjort sovutrymmen av mindre hörnrum. En bergvärmeanläggning med kapacitet att värma samtliga hus på Malingsbo har installerats. Herrgården är statligt byggnadsminne sedan 1935 och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Malingsbo herrgård

777 93 Söderbärke
59.927372, 15.437111 12

Fakta

Byggår:
1700-tal
Arkitekt:
okänd