• Minnessten Isala kungslada Fotograf: Dick Norberg

    Minnessten Isala kungslada

  • Isala kungslada Fotograf: Åke E:son Lindman

    Isala kungslada

  • Spår av besökare - en "AFM" var i Isala kungslada 1868. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Spår av besökare - en "AFM" var i Isala kungslada 1868.

Isala kungslada, Svärdsjö

I Svärdsjö i Dalarna finns den medeltida byggnaden Isala kungslada. Ladan förknippas med Gustav Eriksson Vasas äventyr i Dalarna vintern 1520-21. Gustav Vasa reste då runt i Dalarna för att värva anhängare inför resningen mot Kristian II. Sven Elfsson, som ägde ladan, lär ha hjälpt honom att gömma sig undan danskarna.

Ladan är timrad med en teknik som användes under senmedeltiden. Därefter har den byggts om vid flera tillfällen och lappats med nytt timmer.

Minnessten i porfyr vid Isala kungslada

1666 beslöt regeringen att biskopar och landshövdingar skulle inventera landets fornminnen och minnesmärken. Då upptäcktes ladan, och man noterade att den var i dåligt skick. Ladan underhölls och renoverades vid flera tillfällen under 1600-och 1700-talen. 1787 bekostade Gustav III en upprustning av ladan och reste en minnessten i porfyr vid sidan av den. Att uppmärksamma ladan var ett sätt för kungen att uppmärksamma bönderna i Dalarna. Han beslöt också att anslå en tunna kronospannmål årligen för underhållet av ladan.

Isala kungsladas värde markeras

1885 såldes fastigheten där Isala kungslada ingick till Kopparbergs Hofors Sågerverks AB. Samtidigt fridlyste landshövdingen ladan för att markera dess värde. 1935 blev Isala kungslada statligt byggnadsminne och förvaltas idag av Statens fastighetsverk.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Isala kungslada

790 23 Svärdsjö
60.770417, 15.943667