• Marinmuseum

  Marinmuseum i Karlskrona

  Ubåtshallen

  Ubåtshallen invigdes sommaren 2014 Fotograf: Grafik:3Dvision

Marinmuseum med ubåtshallen

Marinmuseum är byggt på Stumholmen i centrala Karlskrona. Museet är byggt på en 145 meter lång pir i anslutning till hamnbassängen vid Slup- och barkasskjulet. Den långsträckta byggnaden är inspirerad av militära arkitektur som den kommer till uttryck i magasin och repslagarbanor. Ubåtshallen intill byggdes 2012-14 och innehåller bland annat ubåten HMS Neptun.

Huvudbyggnadens fasader är utförda i puts och trä och taket är täckt med plåt. Invändigt präglas museet av råa ytor och en magasinskaraktär med omväxlande ljusa och luftiga salar med mindre rum. Innanför entrén i söder möts besökaren av ett luftigt rum där butik och restaurang ligger. Trappan leder upp till det övre utställningsplanet. En motsvarande trappa finns i Galjonssalen i byggnadens norra del.

En lykta i natten på Stumholmen

Entrén ligger i husets södra ände och i norr avslutas byggnaden med den glasade galjonssalen, som mörka kvällar lyser likt en lykta mot fjärden och Trossö. Museets verkstäder och övriga lokaler för den inre verksamheten finns i utbyggnader på museets östsida. Genom en avtrappning i höjd ansluter denna del i skala till de gamla husen på Laboratorieholmen, som i framtiden kan bli hemvist för hantverk med marin anknytning. Vid kajen utmed museibyggnaden ligger museifartygen förtöjda. I en inglasad undervattensgång under huset kan man på nära håll studera resterna av ett 1700-talsfartyg, troligen linjeskeppet Göta Lejon.

Ubåtshallen

Ubåtshallen byggdes 2012-14 och innehåller bland annat ubåten HMS Neptun. Det är en långsmal, asymmetrisk byggnad som fått låna drag av modern fartygs- och smygteknik. Vid skapandet av den nya ubåtshallen tog Statens fastighetsverk, arkitekt Björn Malmström – samma arkitekt som ritat huvudbyggnaden – och Marinmuseum stor hänsyn till tillgängligheten. Museibesökaren skulle enkelt kunna röra sig mellan huvudbyggnaden och den nya hallen. Ubåtshallens asymmetriska skal består av stålramar och prefabelement medan yttertaket klätts i rostfri plåt.

Lokalens placering på en karta

Faciliteter:

 • Badplats
 • WC
 • Hiss
 • Rullstol
 • Audioguide
 • Café/servering
 • Restaurang
 • Museum
 • Park/parkområde
 • Butik

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Stumholmen

371 32 Karlskrona
56.161265, 15.596616

Fakta

Byggår:
Marinmuseum 1997, Ubåtshallen 2014
Arkitekt:
Hederus Malmström Arkitekter AB och Landskapslaget, Björn Malmström HMXW Arkitekter
Hyresgäst: