• Fotograf: Oktod
  • Fotograf: Åke E:son Lindman

Kurrholmens fästningstorn

I mitten av 1800-talet ville man förstärka försvaret vid södra inloppet till Karlskronas örlogshamn. Man föreslog då förvarsanläggningar på sex mindre skär, däribland på Godnatt och Kurrholmen

Försvarsanläggning på mindre skär

Fästningstornen, så kallade kärntorn som byggts i Sverige sedan medeltiden, på skären Godnatt och Kurrholmen är de två sista exemplen på äldre befästningsteknik i Sverige innan den moderna artilleritekniken tog över. Tornen brukar kallas Godnatt och Kurrholmen. De uppfördes på 1850- och 60-talen och var omoderna redan innan de var färdigbyggda.

Kurrholmens fästningstorn

Tornet är cirkelformat och grunden är lagd direkt på berget. I mitten finns ett runt ljusschakt och i nordväst ett utstickande trapphus.

Bottenvåningen användes som förråd. Förmodligen fanns köket här.

Kurrholmens fästningstorn är enklare än tornet på Godnatt. Under 1900-talet användes det som förråd för krigsmaterial.

Tornet försågs med ett trätak 1996, så kallat fredstak som enligt uppgift kunde tas bort i krigstid och takplattformen bestyckas med tungt artilleri, och har därefter restaurerats ut- och invändigt. För att ta del av tornet kan du gå en guidad tur.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Kurrholmen

Karlskrona
56.14174, 15.54576 10

Fakta

Byggår:
1850- och 1860-talen