Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner

Fastighetschef

Lars Lodin tel 010 478 7392

Naturvårdsspecialist

Naturvårdsspecialist

Skogsskötsel/indelningsspecialist

Per Linder, tel 070 37 47 891

Irene Sivertsson, tel: 010-478 73 83

Erik Larsson, tel: 010-478 73 74 

Skogvaktare Norrbottens län:

Porjusvägen 16, Jokkmokk

Erik Granerot, tel 010 478 7388

Emil Modig, tel 010 478 7387

Skogvaktare Västerbottens län

Volgsjövägen 27, Vilhelmina

Johannes Kraft, tel 010 478 7384

Patrik Ulander, tel 010 478 7385

Skogvaktare Jämtlands län

Köpmangatan 22a, Östersund

Sven Hagström, tel 010 478 7394

Skogvaktare södra Sverige

Storgatan 41, Stockholm

Fredrik Ellgren, tel 010 478 7818

Planerade avverkingar

Våra kommande slutavverkningar anmäls alltid till Skogsstyrelsen senast 6 veckor innan åtgärd. På Skogsstyrelsens hemsida Skogsdataportalen (Länk till extern sida) kan du finna vilka områden som är aktuella för föryngringsavverkning i din hemtrakt. Där finns även information om nyckelbiotoper, biotopskydd mm.

Synpunkter på SFV:s efterlevnad av den svenska FSC-standarden.

Vår ambition är att alltid följa regelverket och rekommendationerna i den svenska FSC-standarden. FSC® (Forest Stewardship Council®). Om du har synpunkter eller klagomål på hur vårt skogsbruk bedrivs i förhållande till standarden är du välkommen att kontakta oss. Använd i första hand e-postadress skogsbruk@sfv.se. Statens fastighetsverks licenskod är FSC®C023815.

Kontakt med vår revisor: Om du tycker att din dialog med SFV inte fungerar kan du kontakta vår oberoende certifierare direkt. Hon heter Karina Kitnaes och nås enklast via e-post kaki@orbicon.dk.

Information om vårt certifieringsföretag, Soil association hittar du här.

Allmänt om klagomålshantering: Vill du veta mer om hur klagomål hanteras inom det FSC-certifierade skogsbruket i Sverige finns ytterligare information på FSC:s hemsida.