Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner

Fastighetschef

Lars Lodin, tel: 010 478 7392

Naturvårdsspecialist

Naturvårdsspecialist

Skogsskötsel/indelningsspecialist

Per Linder, tel: 070 37 47 891

Irene Sivertsson, tel: 010 478 7383

Erik Larsson, tel: 010 478 7374 (även skogvaktare i Norrbottens län)

Skogvaktare Norrbottens län

Porjusvägen 16, Jokkmokk

Emil Modig, tel: 010 478 7387

Skogvaktare Västerbottens län

Volgsjövägen 27, Vilhelmina

Johannes Kraft, tel: 010 478 7384

Patrik Ulander, tel: 010 478 7385

Skogvaktare Jämtlands län

Köpmangatan 22a, Östersund

Sven Hagström, tel: 010 478 7394

Skogvaktare södra Sverige

Storgatan 41, Stockholm

Fredrik Ellgren, tel: 010 478 7818

Mats Larshagen, tel: 010 478 7376

Fastighetsförvaltare

Köpmangatan 22a, Östersund

Stefan Ångström, tel: 010 478 7369

Planerade avverkningar

Våra kommande slutavverkningar anmäls alltid till Skogsstyrelsen senast 6 veckor innan åtgärd. På Skogsstyrelsens hemsida Skogsdataportalen (länk till extern sida) kan du finna vilka områden som är aktuella för föryngringsavverkning i din hemtrakt. Där finns även information om nyckelbiotoper, biotopskydd mm.

Synpunkter på SFV:s efterlevnad av den svenska FSC-standarden

Vår ambition är att alltid följa regelverket och rekommendationerna i den svenska FSC-standarden. FSC® (Forest Stewardship Council®). Om du har synpunkter eller klagomål på hur vårt skogsbruk bedrivs i förhållande till standarden är du välkommen att kontakta oss. Använd i första hand e-postadress skogsbruk@sfv.se. Statens fastighetsverks licenskod är FSC®C023815.

Kontakt med vår revisor: Om du tycker att din dialog med SFV inte fungerar kan du kontakta vår oberoende certifierare direkt. Hon heter Karina Kitnaes och nås enklast via e-post kaki@orbicon.dk.

Information om vårt certifieringsföretag, Soil association hittar du här.

Allmänt om klagomålshantering: Vill du veta mer om hur klagomål hanteras inom det FSC-certifierade skogsbruket i Sverige finns ytterligare information på FSC:s hemsida.