Indelad skog - målklasser

På kartan ser du SFV:s skogsmark i Norbotten, Västerbotten, Jämtland och södra Sverige. Zoomar du in i kartan får du information om indelningen av skogsmarken. Indelningen består av, PG, PF (K), NO, NS.