Konservatorsarbeten i Läckö slottskyrka

Slottskyrkan på Läckö slott är en välbesökt plats och populär bröllopskyrka, byggd i mitten av 1600-talet. Tidens tand började bli alltmer märkbar i kyrkorummet. Den senaste restaureringen genomfördes 1925-29. Statens fastighetsverk restaurerade kyrkan 2015-17.

Uppförandet av Läckö slottskyrka påbörjades under Magnus Gabriel De la Gardies tid, på 1650-talet. Arbetet leddes av byggmästare Frans Steimer. Största delen av utsmyckningen till slottskyrkan; altare, predikstol och orgelfasad utfördes av snickare vid slottet Jakobsdal (nuvarande Ulriksdals slott) i Stockholm. De rikt bemålade bänkarna, målningar i tak och på väggar och skulpturerna i fönsternischerna är verk av Johan Werner och Georges Belasque. Orgeln är tillverkad av orgelbyggare Hans Horn, Göteborg. Med färdigställandet av sakristian var slottskyrkan klar år 1675.

Slitage inte förfall

SFV:s syfte med konserveringen var att säkerställa att kalkmåleriet, inventarierna och utsmyckningarna i slottskyrkan bevarades. Kyrkorummet från 1600-talet har flera hundra år på nacken och var med rätta slitet. Den gamla atmosfären ville SFV bevara, men tidens tand fick inte göra att slitage övergick i förfall.

- Vår ambition är inte att låta slottskyrkan framstå i ny skepnad efter genomförd konservering, sa Samuel Janson, SFV, förvaltare för Läckö slott, vi vill att konserveringen ska stabilisera ytskikten. När arbetet är utfört ska besökaren fortfarande kunna uppleva känslan av ett mycket gammalt kyrkorum med högklassiga inventarier och utsmyckningar.

Se filmen om renoveringen

Fler fördjupande filmer om restaureringen hittar du här

Resultatet efter konserveringen av Läckö slottskyrka

På sensommaren 2016 avslutades arbetena. Här är en film som visar delar av det fina resultatet:

Läckö slottskyrka efter restaureringen.