Bohus fästning murarbeten

På ett av Bohus fästnings torn, Mors Mössa, uppmärksammades sprickbildningar i muren. Vi konstaterade att det fanns risk för att stenar skulle lossna. En ställning monterades upp för att förhindra eventuella ras. Därefter började det mödosamma arbetet med att plocka isär tornet.

Varje sten numreras, fotograferas, demonteras och förses med en bricka vid nedmontering. Detta är till stor hjälp vid återuppbyggnaden då varje sten återfår sin ursprungliga plats. Ett gigantiskt 3d-pussel med bitar som väger mellan 100 kg och 1 ton!