Snart modern restaurang på Hemsö

Hemsö fästning batteri 1 stod klart 1953. Restaurangbaracken kom till i slutet av 1970-talet och var då fritidsbarack åt de värnpliktiga. År 2005 byggdes den om och ut för att kunna användas som restaurang, och nu förnyas denna oslipade diamant med vidsträckt utsikt över Bottenhavet.

Fästningen som viktigt besöksmål

Hemsö fästning är ett besöksmål med konferensverksamhet där besöksantalet ökar för varje år. Ett led i att utveckla besöksmålet är en ny funktionell restaurang som kan möta den tillströmmande besöksmassan. Den restaurang som funnits här är en ombyggd barack med små utrymmen och som saknar sittplatser inomhus.

Läget på den gamla restaurangen var oslagbart och därför bygger Statens fastighetsverk den nya på samma plats. För att den inte ska dominera planen eller för att besökaren inte ska mötas av en vägg när de kommer ut ur berget så sprängs den in en bit i berget istället. Den gamla restaurangen uppfyllde inte moderna krav och med sittplatser inomhus kan säsongen förlängas.

Kamouflerad restaurang med vidsträckt utsikt

Den gamla restaurangen och paviljongen revs i januari 2014. Berget som paviljongen står på sprängdes bort i mars samma år. Massorna används för att fylla ut och utöka planen. Den nya restaurangen utförs i ett plan förutom teknikrum som kommer att ligga en trappa upp.

Ytterväggarna mot berg har byggts i betong, de övriga i trä som behandlas med järnvitriol. I fasaderna mot den fina utsikten monteras stora glaspartier. Takets utseende ska påminna om militärens kamouflage. Framför restaurangen läggs en grusad plan och en uteplats planeras.

Nu är vi igång med 1500 m3 bergschakt sen börjar bygget av en ny restaurang.

Invigning 5 juni

I månadsskiftet april/maj lämnade Statens fastighetsverk över byggnaden till hyresgästen Hemsö fästning – krog och konferens , Christer och Kristina Sefbom. De har sedan inrett lokalerna i ljusa färger och naturmaterial. Efter invigningen den 5 juni är det den 8 juni dags för officiellt öppnande. Intresset för restaurangen är stort. Första tiden är redan fullbokad.

1 500 kubikmeter berg sprängdes bort för att göra plats för den nya byggnaden. Restaurangen, ritad av arkitektkontoret Sweco, smälter väl in i den militära miljön och den omgivande naturen. Men det som framförallt kommer att få gästerna att trivas, vid sidan av god mat och service, är utsikten. Fasaden med sina stora glaspartier erbjuder en magnifik vy över Bottenhavet.

Läs mer om Hemsö fästning här!