Åtta nyanser av vitt

Fasadrenoveringen av Härnösands residens, som påbörjades i april, är i full gång. I samband med renoveringen, som omfattar nytt plåttak samt omfattande puts och måleriarbete, har Statens fastighetsverk beslutat att låta residenset återfå sin ursprungliga och betydligt ljusare fasadkulör. Under sommaren har åtta kalkfärgsprover tagits fram och testats för att rätt nyans ska kunna fastställas. Den valda nyansen är mycket trogen de ursprungliga färglager som skrapats fram.

Den ursprungliga färgsättningen

Anledningen till fasadrenoveringen är att den kalkcementputs som residenset fick på 1950-talet fått ökande mikrosprickor. För att förhindra att vatten sugs in i sprickorna och skadar tegelmuren knackas den befintliga slätputsen ned för att sedan ersättas med traditionell kalkputs som avfärgats med kalkfärg. I samband med omputsningen aktualiserades frågan om residensets färgsättning.

Vilken färg en byggnad ska ha är ett viktigt och svårt ställningstagande och tillsammans med en rad experter belyste Statens fastighetsverk frågan i våras och enades om att det mest korrekta är att låta residenset återfå sin ursprungliga färgsättning, det vill säga en ljusare och mer enhetlig fasadkulör.

Åtta kalkfärgsprover bakom rätt kulör

Under sommaren har arbetet med kulörfrågan fördjupats. Inte mindre än åtta provblandningar har tagits fram i jakten på en så korrekt återgivning av byggnadens originalkulör som möjligt. Vi på Statens fastighetsverk tillsammans med vår målarmästare och vår antikvarie har ägnat sig åt detta arbete. Kalkfärgsproverna framställdes på traditionellt vis med kalkpasta blandad med vatten och därefter varierande andelar traditionella pigment.

Framskrapad originalkulör på kapitäl.För att kulörvalet skulle bli så korrekt som möjligt har Statens fastighetsverk utgått från ytor som skrapats fram på pilasterkapitälen, det vill säga ytor på byggnadens utsmyckade pelare. Efter en succesiv urgallring återstod två kulörprover som ströks upp först på träfiberplattor och slutligen på en större provyta på residensets östra fasad. De båda proverna jämfördes och testades i olika vinklar och ljusförhållanden.

Det vinnande receptet

Kalkfärgsprov nr Vatten liter Pigment gram Strykningar

Utgår från grundsats 5 och sats 7

100 l

Obränd terra 500 g, Koboltblå 20 g,
Bränd terra 5 g

4-5
stycken

Renoveringen - som utöver det omfattande puts och måleriarbetet även innebär fönster med energibesparingsåtgärder, tak och restaurering av residensets båda vapensköldar samt stenportaler - beräknas vara klar i november.