Umeå residens får ny fasad

Under vår- och sommarhalvåret 2013-2016 genomförde Statens fastighetsverk (SFV) ett omfattade arbete med att renovera fasaderna på Umeå residens. Den putsade fasaden, rusticeringar och listverk, i stora delar ursprunglig från 1892, bilades ned för att sedan återskapas från grunden med ny kalkputs. Att SFV valt att använda gamla traditionella metoder begränsade arbetstiden till de varmare årstiderna.

Traditionella metoder

Historiska byggnader som våra länsresidens har identitetsskapande och symboliska värden som är viktiga att tillvarata. Att bevara dessa byggnader associeras ofta med höga kostnader och utmaningar. Statens fastighetsverk (SFV) renoverade 2013-2016 Umeå residens fasader. Renoveringen är ett bra exempel på hur viktigt det är med kvalificerad yrkesskicklighet vid underhåll av historiska byggnader. Renoveringsarbetet utfördes med traditionella metoder – kalkbruk – som inte tål minusgrader. Det innebär att arbetet hade uppehåll vintertid. Stora delar av residensets fasad är i original från 1892.

Fasaden innan renovering med flagnad färg och söndervittrad puts.Restaurerade kvadrar utförda med hantverksmässig hög kvalité.

Renoveringarna bestod av att den putsade fasaden, rusticeringar och listverk bilades ned för att sedan återskapas från grunden med ny kalkputs.

Med hjälp av schabloner formas kalkbruket och på så vis återuppbyggs den nya fasaden. Arbetet innefattade hela 1000 löpmeter listdragning samt 3752 kvadrar (rutorna som fasaden består av) utförda med kalkbruk. I anslutning till dessa arbeten målade SFV om fönster, rengjorde tegelfasaderna och utförde plåtarbeten. Sammantaget ska det resultera i att fasaden håller för många år framöver.

Här är man i full färd med att jämföra de olika färgproven, för att sedan besluta sig för den gråa.En påtaglig förändring som syns efter renoveringen är färgförändringen. Före renoveringen var residenset gult, men är nu efter renoveringen gråbeiget. Färgvalet gjordes efter att man funnit den gamla färgen under den gula, och valde då att gå tillbaka till den ursprungliga.

"- Vi kommer nu att återställa färgen, så skepnaden kommer att förändras. Vi tycker att färgen blir värdigare byggnaden. Vi hoppas att de som bor här kommer att tycka att det blir finare", säger Per-Anders Johansson som är kulturarvsexpert på Statens fastighetsverk.

Fakta

  • Generalentreprenad i tre etapper år 2013-2016.
  • Omfattningen är 3752 st kvadrar och över 1000 löpmeter övrig listdragning utförda med hydrauliskt och lufthårdnande kalkbruk.
  • Kulörval och kalkavfärgning.
  • Renovering av av samtliga fönster.

En av murarna bloggar om arbetet med fasadrenoveringen av Umeå residens, läs den här!

Parken

En park i romantisk stil anlades mellan åren 1894-1895 i anslutning till residenset. Landshövding Gustav Rosén gjorde sedan om parken under 1930-talet. Han förenklade gångvägssystemet och planterade en mängd olika träd. Exempelvis de vackra ekarna söder om residenset, men även ask, skogsalm, ornäsbjörk, pelarasp, äppelträd och rhododendron. Parken blev en förebild för odling och trädgårdsanläggning i hela länet. Idag växer cirka 30 olika trädslag i parken, så som lindar och kastanjer som annars inte växer så långt norrut. SFV har som målsättning att återskapa parken som den såg ut under sina glansdagar – de slingrande grusgångarna och den grönskande trädgårdsanläggningen ska åter stå i blom.

Så här såg parken ut i sina glansdagar.

Samarbetspartners
  • Projektledare
Per-Anders Johansson, Statens fastighetsverk
  • Byggledning och antikvarisk medverkan
Historiska Hus AB genom Andres Nordström och Annika Lindberg
  • Entreprenör
Puts &Tegel AB genom Ulf Axelsson och Dzevad Ahmetavic

Läs mer om Umeå residens historia här!