Wien, ambassadörsresidenset renovering och ombyggnad

Byggprojektet på det f d ambassadörens residens i Wien blev färdigt i maj 2015. SFV startade byggprojektet i september 2013 för att med en genomgripande ombyggnad och renovering av det tidigare residenset nu ge plats till två delegationer; den svenska ambassadens och OSSE-delegationens.

Hidemark&Stintzing arkitektkontor har ritat de moderna kontorsrummen och renoveringen av de gamla representationssalarna (kommer att nyttjas för representation av de båda delegationerna) sker enligt konstens alla regler av SFV efter en noggrann utredning och värdebeskrivning av residenset.

Att såga av ett hus

För att förebygga fuktproblem handlade projektet inledningsvis om att skära av huskroppen från grunden. Ett spännande grepp där man skar genom grunden en bit i taget. Sedan fördes plåt in mellan grunden och huskroppen för att förhindra att fukten kan klättra uppåt.

Miljöfokus

Projektet har haft tydligt miljöfokus. Byggnaden värms upp och kyls med geovärme och solceller på taket. På så vis blir fastigheten i princip självförsörjande på värme och kyla. SFV valde denna metod efter en utredning av tre olika alternativ.

Inredning

Nu när byggprojektet är slut är det dags för UD:s inredningsarkitekter och konstansvariga att ta vid och fylla de nya kontoren och vackra salarna med möbler, mattor och konst.