SFV renoverar Sveriges ambassad i London / SFV renovates the Swedish Embassy in London

Statens fastighetsverk (SFV) bygger om och renoverar Sveriges ambassad i London. Projektets målsättning är att skapa ett representativt och modernt kontorshus som erbjuder en svensk mötesplats. Tillgängligheten ska förbättras till de allmänna delarna och viseringsdelen ska bli mer funktionell.

The National Property Board Sweden (SFV) is rebuilding and renovating the Embassy of Sweden in London. The project aims to create a distinguished and modern office building which acts as a Swedish meeting place. Accessibility will be improved for the public parts and the visa section will become more functional.

(scroll down for English text) Ambassaden innan renoveringen. The Embassy prior to the renovation work.

Dags för renovering

Sveriges ambassad i London ligger på 11, Montagu Place. Byggnaden från 1957 i gult tegel var från början en judisk skola ritad av arkitekttrion F R S Yorke, E Rosenberg och C S Mardall. Senast en total renovering gjordes var vid inflyttningen1983, sedan har lokalerna byggts om för att anpassas till ny verksamhet vid några tillfällen, bland annat 2001 då Handelskammaren och Visit Sweden flyttade in.

Renoveringen startade 2014 med en ombyggnad och renovering av plan 5 där SFV gjorde nya kontor för Business Sweden. Våren 2015 påbörjar SFV en stor renovering av resterande delar, en genomgripande renoveringen av fastigheten på 11, Montagu Place. Entrévåningen byggs om och tillgänglighetsanpassas. Fönster och dörrar byts ut eller renoveras och hela huset får nya ytskikt. Entrén kommer också att få ett nytt mer välkomnande utseende. Nu blir en ny samlingspunkt den s k Alströmersalen på sutterängplanet. Tillgängligheten förbättras också för att ta sig till Alströmersalen. Renoveringen kommer att utföras med verksamheten kvar i huset vilket förlänger produktionstiden. December 2016 beräknas renoveringen vara klar.

PÅGÅR I NOVEMBER-DECEMBER:

  • De sista arbetena med ytskikten i den nedre bottenvåningen.
  • Innergården har fått helt ny layout med ramper som gör Alströmersalen (konferensrum) tillgänglig för alla. Här har lagts ny stenbeläggning samt nya planteringsytor med skandinaviska plantor och snart är också de nya björkarna på plats.
  • Bilparkeringen, som använts som etableringsplats, töms under december och sista arbetena kan göras på den nya plattformshissen. Nu kommer man enkelt kunna ta sig till Alströmersalen från Montagu Place och gatunivå.

Time for renovation

The Swedish Embassy in London is located at 11 Montagu Place. The house, built in 1957 in yellow brick was originally a Jewish school designed by the architects F.R.S. Yorke, E. Rosenberg and C.S.Mardall. The last time a total renovation was carried out was when the Embassy moved in, in 1983. Since then the premises have been adapted for new activities on several occasions, including in 2001 when the Chamber of Commerce and Visit Sweden moved in.

The renovation began in 2014 with the conversion and renovation of the 5th floor where SFV created offices for Business Sweden. In the spring of 2015 SFV began a major renovation of the remaining parts of the building at 11 Montagu Place. The ground floor will be reconstructed and more accessible. Windows and doors will be replaced or renovated and the whole house will be given a new surface finish. The entrance will also be given a more welcoming look. The "Alströmer hall" will become a meeting point in the building's lower ground floor. The Alströmer hall's accessibility will also be improved. Operations will continue as normal in the building whilst the renovation is in progress, which will make the renovation period somewhat longer. The renovations are scheduled to be completed in Decemeber 2016.

ONGOING WORKS IN NOVEMBER-DECEMBER:

  • Last remaining surface work will be done on the Lower Ground floor.
  • The courtyard now has a whole new layout with several ramps that will make the Alströmersalen (conference room) accessible for all. New stone surface coat is in place and new Scandinavian plants have been planted only the birch trees are still on the way.
  • The carpark has been used for the construction company and will be emptied in December. Last work is being done on the new elevator enabling an easy access way from street level in Montagu Place down to Alströmersalen.