Fönsterrenovering på Sveriges ambassad i Tokyo

Under 180 dagar renoverades drygt 700 fönster på ambassadanläggningen i Tokyo. Istället för att sätta in nya fönster renoveras de befintliga på plats av samma företag som tillverkade dem på 1990-talet. Ett annorlunda arbete för ett familjeföretag i Lönsboda, Skåne.

Sveriges ambassad i Tokyo

Anläggningen omfattar lokaler för ambassadens kansli, residens och kontor för Tillväxtanalys samt Business Sweden. Här finns också kontorslokaler för externa hyresgäster. Dessutom finns här ett 20-tal lägenheter varav drygt hälften används som bostäder för ambassadens personal. Sedan 2013 hyr också externa hyresgäster kontor och lägenheter.

Byggnaden är unik i sitt formspråk i Tokyo. Den ser ut som en trappa mot himlen. I en mjuk kurva från markplanet upp till nio våningars höjd svänger sig byggnaden. Solens vandring över dagen fick styra byggnadens utformning eftersom japanska byggnadsregler förbjuder nybyggda hus att skugga intilliggande hus och trädgårdar.

Fjärde generationen fönsterspecialister på plats

Fönsterspecialisterna i Lönsboda AB, är ett familjeföretag som grundades år 1905. Idag drivs företaget av Malin Almqvist, vars farfarsfar startade företaget. Malins far Per Jönsson levererade och installerade de kopplade originalfönstren i vitmålad furu och teak till anläggningen på 1990-91.

Nu, 25 år senare, är Fönsterspecialisten tillsammans med hantverkare från underentreprenören Tumba Glas & Fönsterrenovering på plats och återställer fönstren i sitt ursprungliga skick. De tre skickliga fönsterhantverkarna har bott på anläggningen. Arbetet bedrivs systematiskt och i iordningsställda arbetsstationer i garaget. De slipar och lackar innerbågarna av furu. Ytterbågarna av teak renskrapas från lack och olja för att åldras naturligt till en grå ton. Beslagen ses över och byts vid behov samtidigt som barnsäkerhetslås installeras. Att ha tre man på plats i sex månader blir mer kostnadseffektivt samt säkerställer hög kvalitet.

Läs mer om ambassaden här

Film som visar hur man arbetade på plats. 5:29 min av TGA Architects and Partners 2016