Sveriges ambassad i Canberra renoverad

Från 2014 till augusti 2015 har Statens fastighetsverk (SFV) totalrenoverat den stora ambassadanläggning Sverige äger i Australien. Det är första gången sedan den byggdes vilket nu har gett 1950-talsarkitekturen ett välförtjänt och varsamt lyft.

Sveriges ambassad i Canberra stod klar 1951. Arkitekt var svensken E G H Lundquist och den lokala arkitektbyrån Peddle, Thorp och Walker. 1952 tilldelades byggnaden det prestigefulla arkitekturpriset "Sir Sulman Award". Den svenska ambassaden (och flera andra ambassader byggda samtidigt som den svenska) är nu efter drygt 60 år redo för en rejäl renovering. Många länder har redan antingen renoverat eller är i färd med att bygga nytt på sina tomter. Vintern 2014, som är Australiens sommar, påbörjade SFV renoveringen av byggnaderna på den 30 000 kvm stora tomten och blev färdiga i mitten av augusti 2015.

Prisbelönade byggnader renoveras

De prisbelönade byggnaderna ritades av svenska arkitekter och byggdes med svenska material på 1950-talet. Då var många av leverantörerna svenska, ett arbetssätt man frångått sedan länge men som gör det ännu mer viktigt för SFV att i största möjliga mån bevara den ursprungliga arkitekturen. Renoveringens effekter kommer därför inte att vara särskilt synliga. Mycket handlar om att byta ut tekniska installationer, byta till modern planlösning och uppdatera byggnaderna för dagens behov. Fasaden har vitslammas på nytt vilket innebär att den ursprungliga kulören vitt åter är på plats. Likaså har de blå fönstren renoverats enligt svenskt recept och återställas till originalkulör, en mörkare blå färg än den som använts under senare målningar. Det svenska koppartaket behöver renoveras och plåtslagare med den kunskapen finns inte att få tag på i närheten. Diskussionerna om huruvida det skulle bevaras eller inte blev många. Slutligen fick den australiensiska myndigheten NCA National Capital Authority, sista ordet: taket ska bevaras. Se bilderna till höger.

Invändigt har ny dörröppning tagits upp och i samband med det har också dörrar producerats i träslaget "Queensland maple". Mattan i trappan har tagits bort och därmed har terrazzostenen blivit synlig igen. Även alla golven har renoverats eller helt lagts om. I de fall golven är av "she-oak" har vi försökt att renovera och återanvända så mycket som möjligt. She-oak är i dag fridlyst och går inte att köpa. Ersättnings trä har därför blivit "brushbox" som är ett annat lokalt trädslag.

Utvändigt har en ny fantastisk ramp kunnat byggas till helt i stil med fasaden. Rampen gör det nu möjligt för alla att ta sig in enkelt in till kansliet.

Projektets omfattning

Projektet omfattar:

  • el
  • VVS
  • samtliga ytskikt
  • tillgänglighetsanpassning - ny ramp och tillgänglighetsanpassad WC i Visasektionen. Residensets entré är sedan tidigare tillgänglighetsanpassad.
  • ny planlösning för bostäderna
  • installation av centralkyla.

Projektet blev klart augusti 2015. Byggentreprenör är Project Coordination Pty Ltd. Arkitekter var White arkitekter och det lokala arkitektkontoret Guida Mosely Brown.