Universitetshuset moderniseras

Universitetshuset i Uppsala genomgår nu en omfattande renovering. Tillsammans med hyresgästen Uppsala universitet ska renoveringen leda till en modernisering av bland annat el, tillgänglighet, belysning och akustik. Målet med renoveringen, som ska stå klar under 2017, är att göra ett redan uppskattat hus än mer levande och besöksvänligt för studenter, lärare och allmänhet.

Ett av Sveriges främsta arkitektoniska verk

Universitetshuset är ur kulturhistoriskt hänseende en av Uppsalas främsta byggnader, centralt placerad med Gustavianum och Uppsala domkyrka som grannar. Byggnaden, som ritades av arkitekt Herman Teodor Holmgren 1877, skulle manifestera universitetets roll och betydelse och det sparades inte på något. Ett exempel på detta är husets trapphall som med sina symmetriska trapplopp och kupoler räknas som ett av Sveriges främsta arkitektoniska verk från slutet av 1800-talet.

- Det är en fantastiskt vacker kulturhistorisk byggnad som vi nu tar oss an. Här finns gott om dekormåleri, specialritade möbler, oljemålningar och gipsskulpturer. Det innebär också att extra stor hänsyn och varsamhet måste visas i projektets alla delar, säger Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.Golv och pelare kläs in med Plywoodskivor för att skyddas.

Initialt läggs mycket tid på att skydda den värdefulla interiören. Trappor, golv och statyer täcks med skyddsmaterial och en stor del av konsten packas ner för att tillfälligt flyttas till andra lokaler.

Nödvändig modernisering

Universitetshuset är en omtyckt och flitigt använd byggnad. Här trängs studenter, forskare och allmänhet under veckans alla dagar. För att Uppsala universitet ska kunna tillhandahålla en bra och fungerande studiemiljö även framgent krävs nu en övergripande renovering.

- Som förvaltare arbetar vi kontinuerligt med att underhålla Universitetshuset. Tidigare har vi till exempel förbättrat ventilation, el och belysning i byggnadens lärosalar. Vi har också sett till att den ursprungliga rika färgsättningen, som målades över i en grå ton på 70-talet, kommit tillbaka. Att nu få möjlighet att ta ett helhetsgrepp är mycket glädjande, säger Bengt Skoglund, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

Golvet i aulan tas tillfälligt bort för att kunna byta ut elektroniken.Målet med renoveringen är att Universitetshuset ska bli Uppsala universitets entré – att förbättra tillgänglighet och inomhusklimat, att höja säkerheten samt att modernisera inredning och teknik. I detta ingår till exempel data- och AV-system, energieffektiv belysning och förbättrad akustik.

Parallellt med den interiöra renoveringen tas även utsidan om hand. Statens fastighetsverk har nyligen bytt byggnadens plåttak och sedan 2014 har en fasadrenovering pågått som innebär byte av vittrande kalksten i listverk och omfattningar. Den nya stenen är svensk och kommer från Kinnekulle kalkbrott och från Borghamn vid Vättern.