Skoklosters slottstak renoverat med 350 år gamla metoder

På Carl Gustav Wrangels vackra, påkostade barockslott har svenska staten en uppgift att vårda det gamla slottet med dess rika innehåll. För några år sedan höll taket på detta -världens bäst bevarade barockslott- på att kollapsa. Hantverkarna från 1600-talet hade misstolkat ritningarna. Takfallen var felaktigt monterade och måste byggas om för att taket inte skulle störta in. Tack vare den avancerade takrenoveringen som gjordes 2014 till 2016 kommer taket kunna hålla i ytterligare 350 år.

Läkten och spiken från 1600-talet har lappats och lagats sedan 1800-talet, det var i stort behov av att bytas ut och restaureras. Därför genomfördes år 2009-2010 en första etapp med att lägga om en del av taket. Resultatet av timmerarbetet blev mycket lyckat.Takpannor från 1600-talet återanvänds till stor del.

Under renoveringen 201-2016 fortsatte restaureringen av takkonstruktionen, läkten byttes ut och tegeltaket lades om. Åtgärderna genomfördes i nära samråd med antikvarisk myndighet och med godkända material enligt traditionella metoder.

Vid restaureringen plockades 82 000 tegelpannor varsamt ned för hand och sanerades från asbest. Endast en pall av pannorna har fått kastas, så nästan allt tegel från 1600-talet har återanvänts. De få pannor som fick slängas ersattes med liknande begagnat tegel som SFV köpt under åren.

Under takrestaureringen sanerade entreprenörerna tegel på 54 ton bruk. Det kan jämföras med de 17 ton bruk som ströks tillbaka på pannorna. Återläggningen av teglet försågs med understrykningar av nöthårsförstärkt bruk. Taket hade alltså före renoveringen haft en överlast på ca 37 ton bruk! Inte konstigt att träkonstruktionen blivit deformerad och pannor gled isär.

  • 14 meter lång (12 * 10 tum) mäter de största bjälkarna i taket som binder ihop de mötande takfallen vid innerhörnen.
  • Taket består av 1 mil tegel läkt, 47 bockar, 200 takstolar bestående av 2100 bjälkar och sparrar som tillsammans är 17 km lång.
  • Taket innehåller 55 000 smidda spikar.

I mars 2014 stod byggnadsställningarna på plats och den första av 3 etapper startade. Etapp ett och två var mest akuta för att förhindra läckage och risk för ras.

Renoveringen var klar hösten 2016. Nu kommer taket att kunna hålla i ytterligare 350 år. Dock kräver taket tillsyn och ett "ständigt närvarande lågintensivt underhåll" som är kännetecknet för förvaltningen av Skoklosters slott. I renoveringen har SFV förbättrat möjligheterna till framtida underhåll genom att man gjort några diskreta tillägg som landgångar med räcken och vajerfästen. Detta för att man ska kunna komma åt taket från insidan ända upp till nock, också i den ofullbordade salen som man aldrig kommit åt på samma sätt tidigare.

Se reportaget om takrenoveringen från Vetenskapens värld

{Script}

1600-talets takkonstruktion

Takarbeten pågick mellan 1645-1668. Takstolarna kommer mestadels från Skohalvöns ägor vilka skattebönderna högg och levererade med häst och släde vintertid. Sågade bjälkar, brädor och plank köptes från vattenhjulsdrivna sågverk i Hälsingland och Finland. De fraktades till Skokloster med båt när det var isfritt på Mälaren och Östersjön.

De flesta tegelpannorna är original från 1650-talet då Wrangel köpte dem från Amsterdam till en kostnad av 34 gulden per tusen pannor. Därifrån fraktades, i två omgångar, 80 000 tegelpannor. Det var svart, glaserat taktegel som ansågs vara det finaste på sin tid och glaseringen på teglet är än i dag i ett helt otroligt välbevarat skick. De ligger fortfarande på slottets tak men kompletterades vid renoveringen 1968–1978 med handgjorda pannor från Polen.

På 1650-talet levererades också 200 kopparplåtar och 3 500 kopparspik som beslag för tornhuvarna från Stockholm. Kopparleveransen var en del av drottning Kristinas betalning till Wrangel för utförda tjänster.

Sveriges största privatpalats

Ett av Europas främsta barockslott – Skoklosters slott finns idag tack vare att greven och fältherren Carl Gustaf Wrangel bestämde sig för att bygga ett palats. Arbeten pågick under cirka trettio år men slottet blev aldrig helt färdigställt. Skoklosters slott är ett praktexemplar på stormaktstidens byggnadskonst och det största privatpalats som någonsin byggts i Sverige.