Carolina Rediviva byggs om

Sveriges äldsta forskningsbibliotek, Carolina Rediviva i Uppsala, har byggts om för att bättre anpassas till dagens behov. Genom ombyggnaden, som framför allt rörde byggnadens entréplan, har biblioteket försetts med fler gruppstudieplatser och bättre service i form av ett större, publikt café. En förbättrad mötesplats har skapats inom Uppsala universitet för studenter, forskare och andra besökare.

I början av november 2016 lämnade Statens fastighetsverk in en hemställan till regeringen med en önskan om att få bygga om Carolina Rediviva, Sveriges första biblioteksbyggnad, belägen i centrala Uppsala.

Uppsala universitsbibliotek hade sedan länge ett behov av att modernisera sin verksamhet och anpassa den speciella och vackra byggnaden till dagens behov. Genom ombyggnaden ville de öka tillgängligheten genom att skapa fler gruppstudieplatser, arbetsplatser och utöka möjligheterna att använda huset som mötesplats.

Mångårig planering bakom förvandlingen

Frågan om hur man bäst skulle gå till väga för att omvandla Carolina Rediviva till en mer modern verksamhet fick ta sin tid. Många diskussioner låg bakom den plan som till slut beslutades.

Både SFV och Uppsala universitet hade länge sett ett behov av att renovera forskningsbiblioteket. Dels för att byggnaden var sliten på sina ställen, dels för att utveckla verksamheten och göra den unika miljön mer tillgänglig. Tillsammans kom man fram till en lösning som förhoppningsvis ska uppskattas av såväl universitetsvärlden som av en bredare allmänhet.

Café för upp till 80 sittande gäster

De våningsplan som omfattades av ombyggnaden var framför allt entréplanet på plan fyra och entresolvåningen ovanför. De aktuella våningsplanen har inte genomgått några större renoveringar sedan 1960-talet. Den tidigare dragiga entrén har fått en karusellsluss helt i glas. De nymålade väggarna i entréplanet lyser i kontrastrika färger, bland annat ljusgrönt och klargult, samtidigt som det nymålade vita taket och de gråa kalkstensdetaljerna skapar en harmonisk helhet

På entréplanet har ett nytt café byggts, en servering som ska kunna erbjuda varm mat till 80 sittande gäster. En annan viktig funktion för studenter, forskare och andra besökare är bibliotekets service och tjänster som effektiviserats i och med ombyggnaden.

Moderniserade utställningssalar

Utställningssalarna är nya och moderniserade, bland annat kommer Carolinas sannolikt mest kända bok, Silverbibeln, att finnas i en egen monter i de ombyggda lokalerna. Också konferensdelen är ny och anpassad för att förbättra Carolina som mötesplats inom universitetet.

Ombyggnaden av Carolina Rediviva startade våren 2017 och stod klar för invigning våren 2019.