Nyhuggen relief på plats

Med stor precision levererades två nyhuggna stenreliefer till balustraden på Stockholms slott.

Relieferna som är 2,5 meter långa, 1,3 meter höga och väger hela 1,3 ton styck har huggits på ett stenhuggeri i Danmark. Där har stenhuggarna arbetat efter förlagor med en strikt ordning i kompositionen. Samtidigt är varje relief unik och på samma sätt som när slottet byggdes är det viktigt att det syns att arbetet är utfört av olika personer. En krans kan vara lite tjockare eller ett blad variera.

Motivet på reliefen är ett klassiskt krigsbytesmotiv, där fiendens insamlade vapen och svärd knutits samman med en lagerkrans. Stenen är rorschachersandsten som utvinns vid Bodensjöns södra strand i Schweiz. Den liknar den gotländska sandstenen som fram till idag prytt slottet men som inte längre går att utvinna i så stora mängder som krävs. I likhet med den gotländska sandstenen ändrar Rorschachersandsten färg med tiden från att vara ljusgrå till att med åren gå mot gult. Den är också mer hållbar mot vittring.

I september levereras resterande sju reliefer till Kommendantflygeln på yttre borggården. Etapp 3 och 4 av planerade 22 fortsätter.

Restaureringen av Stockholms slotts fasader