Restaurering av Stockholms slotts fasader

Den pågående fasadrestaureringen av Stockholms slott är den största i modern tid, hela restaureringen beräknas ta nästan 50 år. I restaureringsarbetet åtgärdas slottet skadade fasadsten på olika sätt. De mest skadade fasadstenarna byts ut, andra stenar huggs om och återmonteras. Vid behov åtgärdas även plåtdetaljer och fönster. I samband med restaureringen har ett större putsprov gjorts. Valet av kulör – en varmrosa ton som står sig fint mot stenen, var komplext och baserades på estetiska, historiska och tekniska grunder.

Etapp 8, restaurering av västra fasadens mittparti

Hösten 2019 påbörjades etapp 8 i restaureringsarbetet av slottets fasader. Det är mittpartiet på slottets västra fasad som nu är på tur. Fasaden är rikt utsmyckad. Här finns bland annat 10 stycken karyatider, var och en fem meter höga, samt nio stycken reliefmedaljonger med porträtt och namn på svenska regenter. Delar av fasaden kommer att putsas med en stenimiterande puts som ska efterlikna sandstenens släta yta avseende struktur och kulör. Arbetena kommer att pågå till 2021.

Etapp 6 och 7, nordvästra flygeln och delar av västra fasaden

I september 2016 påbörjades arbetena med nordvästra flygeln. Här har vi bland annat bytt sten ovanför sockelnivå. I den efterföljande etappen restaurerades de yttre delarna av västra fasaden, denna etapp inkluderar även flygeln som vetter mot Slottsbacken. När arbetet med mittparitet är klart kommer hela fasaden mot yttre borggården att vara färdigställd och tillsammans med Högsvaktsflygeln och Kommendantsflygeln bilda en helhet.

Se inslag från TV4 den 7 mars 2017 om de arbetena.

Putsprov 2014

Under etapp 3 och fyra gjorde SFV ett prov av putsen på slottet för att få fram dess tekniska egenskaper. Putsens kulör har urlakats under årens gång och upplevs som smutsig och ojämn. Under projektet får slottet ett nytt ytskikt i varmrosa kulör.

Läs mer om putsen på slottet

Restaurering av fasaderna

Fasaderna på arkitekten Nicodemus Tessin den yngres romerska palats i barockstil, Stockholms slott, är utsmyckade med många detaljer av gotländsk sandsten. Redan på 1770-talet upptäcktes dock att den porösa stenen vittrade och allt sedan dess har stenen bytts, lagats och förstärkts med varierande resultat. 2005 föll en balusterdocka från taket och den akuta utredning som då genomfördes visade att stenen generellt var i ännu sämre skick än befarat. Efter inventeringar och förarbete påbörjades arbetet på allvar 2011 med en första provetapp.

Den pågående fasadrestaureringen är den största i modern tid och beräknas ta cirka 25 år. Arbetet planeras i 22 etapper som förväntas ta cirka ett år vardera.

Film om fasadrestaureringen och slottets historia

Varför tar arbetena så lång tid?

Varje sten är unik till form, färg och yta. De ska måttas, mallas och huggas individuellt för hand. Det är ett tidskrävande och tungt hantverk. En sten kan väga upp till ett och ett halvt ton. Skalan är också nästan ofattbar, fasadytan är 30 000 kvm. Samtidigt som stora arbeten pågår ska Slottet fungera för representation, som arbetsplats och som besöksmål för cirka 800 000 personer årligen.

Slottet i siffror

Total mängd fasad: ca 30 000 kvm
Fönster: 972 stycken
Fönsterrutor: 31 600 stycken
Fristående skulpturer: 28 stycken
Balusterdockor: 717 stycken
Konsolvoluter: 242 stycken
Total mängd fasadsten: ca 10 000 kvm
Total mängd puts: ca 10 000 kvm
Fönster och portar: ca 7 500 kvm

Läs mer

Tradition med tyngd - stenhuggare från hela Europa kommer för att restaurera Stockholms slott. Kulturvärden nr 1 2013.
 (PDF-dokument, 989 kB)

Tillbaka till rötterna - Stockholms slotts dekorationer är huggna i vacker och lättarbetad gotlandssten. Ungefär vart hundrade år har mer omfattande restaureringsprojekt genomförts. Kulturvärden nr 1 2013. (PDF-dokument, 319 kB)