Restaurering av Stockholms slotts fasader

Den pågående fasadrestaureringen av Stockholms slott är den största i modern tid. Hela restaureringen beräknas ta cirka 25 år och vara klar omkring 2036. I restaureringsarbetet åtgärdas slottets skadade fasadsten på olika sätt. De mest skadade fasadstenarna byts ut, andra stenar huggs om och återmonteras. Dessutom ska plåt och fönster åtgärdas vid behov.

I september 2016 startade etapp 6, nordvästra flygeln. Här har vi har bytt sten ovanför sockelnivå, putsen väntar vi med tills resten av fasaden restaureras. Under sommaren 2017 restaurerade vi ändarna på västra fasaden. I början av 2018 påbörjade vi arbeten på mittrisaliten på västra delen. Den delen är rikt ornamenterad och därmed en av de största utmaningarna under etappen, som pågår till 2020. Se inslag från TV4 den 7 mars om de arbetena.

Högvaktsflygeln som ny

Tidig vår 2015 invigdes högvaktsflygelns fasad som restaurerats och som till del fått sin sten utbytt. Samtidigt med fasadarbetet har även ett större interiört arbete ägt rum på högvaktsflygeln, en byggnad i vilken Högvaktens verksamhet huserat i över 250 år. Under ett års tid har Statens fastighetsverk renoverat byggnaden för att skapa en bättre arbetsmiljö åt de soldater och officerare som genomför högvaktstjänstgöring. Under renoveringen har väggarna i det gamla logementet slagits ut och återställts, översta våningen har fått ett nytt logement och bottenvåningen ett nytt kök och en ny matsal.

Etapp 3 och 4 avslutade hösten 2014

I den tredje och fjärde etappen var det Kommendantsflygeln och Högvaktsflygeln på Yttre borggården som restaurerades. Organisationen var den samma som för etapp 2. Den skulpturala fasadstenen har höggs och bearbetades av stenhuggarmästare i Danmark (Stenhuggeriet Norden ApS) medan sockelstenen bearbetades av ett svenskt stenföretag (Närkesten Entreprenad AB).

Putsprov i full skala

Den tredje etappen omfattade också ett första större putsprov. Valet av kulör - en varmrosa ton som står sig fint mot stenen - var komplext och baserades på estetiska, historiska och tekniska grunder. Läs mer om putsen på slottet

Restaurering av fasaderna

Fasaderna på arkitekten Nicodemus Tessin den yngres romerska palats i barockstil, Stockholms slott, är utsmyckade med många detaljer av gotländsk sandsten. Redan på 1770-talet upptäcktes dock att den porösa stenen vittrade och allt sedan dess har stenen bytts, lagats och förstärkts med varierande resultat. 2005 föll en balusterdocka från taket och den akuta utredning som då genomfördes visade att stenen generellt var i ännu sämre skick än befarat. Efter inventeringar och förarbete påbörjades arbetet på allvar 2011 med en första provetapp.

Den pågående fasadrestaureringen är den största i modern tid och beräknas ta cirka 25 år. Arbetet planeras i 22 etapper som förväntas ta cirka ett år vardera.

Film om fasadrestaureringen och slottets historia

Varför tar arbetena så lång tid?

Varje sten är unik till form, färg och yta. De ska måttas, mallas och huggas individuellt för hand. Det är ett tidskrävande och tungt hantverk. En sten kan väga upp till ett och ett halvt ton. Skalan är också nästan ofattbar, fasadytan är 30 000 kvm. Samtidigt som stora arbeten pågår ska Slottet fungera för representation, som arbetsplats och som besöksmål för cirka 800 000 personer årligen.

Slottet i siffror

Total mängd fasad: ca 30 000 kvm
Fönster: 972 stycken
Fönsterrutor: 31 600 stycken
Fristående skulpturer: 28 stycken
Balusterdockor: 717 stycken
Konsolvoluter: 242 stycken
Total mängd fasadsten: ca 10 000 kvm
Total mängd puts: ca 10 000 kvm
Fönster och portar: ca 7 500 kvm

Läs mer

Tradition med tyngd - stenhuggare från hela Europa kommer för att restaurera Stockholms slott. Kulturvärden nr 1 2013.
 (PDF-dokument, 989 kB)

Tillbaka till rötterna - Stockholms slotts dekorationer är huggna i vacker och lättarbetad gotlandssten. Ungefär vart hundrade år har mer omfattande restaureringsprojekt genomförts. Kulturvärden nr 1 2013. (PDF-dokument, 319 kB)