Stadsmiljö Brunkebergstorg

Brunkebergstorg renoveras för att bli ett attraktivt stadsrum med uteserveringar, evenemang och kulturaktiviteter. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, AMF, Stena fastigheter, Riksbanken och Statens fastighetsverk.

Syftet med ombyggnaden är bland annat att återskapa Brunkebergstorg i dess roll som mötesplats i city. Det blir nya gatumöbler, ny belysning och planteringar på plats. Båda fontänerna rustas upp. Dessutom tillkommer flera nya hotell med ingång från Brunkebergstorg. Kvarteren runt om blir en kombination av kontor, hotell, handel, bostäder, restauranger, mötesplatser och servicetjänster, vilket skapar en spännande mix.

Statens fastighetsverk kommer under perioden mars till och med juli 2018 att bredda gångbanan längs Malmtorgsgatan mellan Herkulesgatan och Jakobsgatan och på så sätt tillskapa mer utrymme för gångtrafikanter, uteserveringar och cykelparkeringar. Malmtorgsgatan får ny markbeklädnad av Bohusgranit.

Sensommaren 2018 kommer Brunkebergstorg återta sin historiska roll som torg och mötesplats för stockholmarna.