Skeppsholmens kajer och dykdalber renoveras

Skeppsholmen och Kastellholmen är en unik skärgårdsmiljö mitt i Stockholm och en maritim oas för konst, kultur och rekreation. I april 2017 påbörjades en omfattande renovering av träkajerna och dykdalberna på Skeppsholmens östra och norra sida. Renoveringen genomförs i fyra etapper. Den första etappen blev klar under våren 2018 och etapp två beräknas vara klar vid utgången av 2019.

Tillfälligt indragen färja

SL låter hälsa att hållplats Skeppsholmen tillfälligt är indragen för trafik 24-25 april 2019 på grund av arbeten vid hållplatsen. Den 26 april planeras färjetrafiken gå som vanligt igen. För mer information se SL:s hemsida eller reseappen.

En kort historik

På 1600-talet lät drottning Kristina flytta flottans båtvarv och flottbas till Skeppsholmen. På den nordöstra sidan sluttade berget då brant ned i vattnet och båtar och fartyg förtöjdes i berget och vid dykdalber (förtöjningspålar i vattnet). Under 1700-talet rätades Skeppsholmens naturliga strandlinje ut genom utfyllnader och kajanläggningar.

Etappvis renovering

Undersökningar av kajerna 2015 visade att de norra och östra kajerna behöver renoveras igen. Syftet med renoveringen är att kajerna ska bli säkra samt att göra promenadvägen runt holmen bättre ur tillgänglighetsaspekt. Viktigt är också att samtidigt bevara historiska och estetiska värden.

Etapper-kajer-190201-400px.jpg

Renoveringen genomförs i fyra etapper med start 2017. Den första etappen (från Kastellholmen fram till färjeläget) blev klar våren 2018. Etapp två pågår och beräknas bli klar under 2019. Den omfattar kajen från Djurgårdsfärjans färjeläge nästan ända fram till Slupskjulsvägen. Under tiden kommer kajen kommer att stängas för genomfart från Slupskjulsvägen till Kastellholmsbron. Det innebär bland annat att vägen ner mot färjan är avstängd.

Färjan nås under tiden via kajen från Kastellholmsbron. Se kartan nedan. För att underlätta för besökare har vi skyltat med kartor på strategiska platser och med orangea hänvisningsskyltar.

Buss "som vanligt". Bil- och gångtrafik leds om

Under renoveringen stängs delar av kajen och angränsande vägar av för trafik. Bussen kommer att vända vid Holmamiralens väg till dess att färjeläget är färdigställt. Biltrafiken till Kastellholmen leds om till Holmamiralens väg ned längs södra kajen till bron över till Kastellholmen och gående kan passera mellan husen ner mot södra kajen och Kastellholmsbron. Se skissen nedan (notera den prickiga sträckan).

Kommer det att bullra?

Ett visst mått av buller kan inte uteslutas men vi gör vad vi kan för att minska bullret. Bland annat står kompressorerna i ljudisolerade kontainrar.

Sidan kommer att uppdateras när mer information kommer.