Skeppsholmens kajer och dykdalber renoveras

Skeppsholmen och Kastellholmen är en unik skärgårdsmiljö mitt i Stockholm och en maritim oas för konst, kultur och rekreation. I april 2017 påbörjades en omfattande renovering av träkajerna och dykdalberna på Skeppsholmens östra och norra sida. Renoveringen genomförs i etapper och beräknas pågå i fyra år.

En kort historik

På 1600-talet lät drottning Kristina flytta flottans båtvarv och flottbas till Skeppsholmen. På den nordöstra sidan sluttade berget då brant ned i vattnet och båtar och fartyg förtöjdes i berget och vid dykdalber (förtöjningspålar i vattnet). Under 1700-talet rätades Skeppsholmens naturliga strandlinje ut genom utfyllnader och kajanläggningar.

Etappvis renovering

Undersökningar av kajerna 2015 visade att de norra och östra kajerna behöver renoveras igen. Syftet med renoveringen är att kajerna ska bli säkra samt att göra promenadvägen runt holmen bättre ur tillgänglighetsaspekt. Viktigt är också att samtidigt bevara historiska och estetiska värden.

Renoveringen genomförs i fem etapper under 2017-2020. Den första etappen (från Kastellholmen fram till färjeläget) är klar i mitten av april 2018. Etapp 2 har "smygstartat" och beräknas vara klar i slutet av januari 2019. Den omfattar kajen från Djurgårdsfärjans färjeläge nästan ända fram till Slupskjulsvägen. Detta innebär att ytterligare ett parti av kajen kommer att stängas för genomfart - bland annat vid Långa raden ner mot färjan. Färjeläget nås under tiden via kajen från bron till Kastellholmen. Se kartan nedan. För att underlätta för besökare har vi skyltat med kartor på strategiska platser och med orangea hänvisningsskyltar.

Renoveringen av dykdalberna beräknas genomföras under etapp 3, som påbörjas under 2019.

Buss "som vanligt". Bil- och gångtrafik leds om

Under renoveringen stängs delar av kajen och angränsande vägar av för trafik. Bussen kommer, liksom nu, att vända vid Holmamiralens väg i ett par år framöver. Biltrafiken till Kastellholmen leds om till Holmamiralens väg ned längs södra kajen till bron över till Kastellholmen och gående kan passera mellan husen ner mot södra kajen och Kastellholmsbron. Se skissen nedan (notera den prickiga sträckan).

Kommer det att bullra?

Ett visst mått av buller kan inte uteslutas men vi gör vad vi kan för att minska bullret. Bland annat står kompressorerna i ljudisolerade kontainrar.

Sidan kommer att uppdateras när mer information kommer.