• Fotograf: SFV

    Museikajen på Blasieholmen

Renovering av Museikajen på Blasieholmen

Renoveringen av Nationalmuseum går mot sitt slut och byggetableringen tas bort bit för bit. Nu iordningställs parken och kajen längs med museet.

Museikajen ligger vid Blasieholmens sydöstra strand vid sidan av Nationalmuseum och sträcker sig mellan Skeppsholmsbron och Nybroviken.

Under 2018 renoverar Stockholms Hamnar och Statens fastighetsverk Museikajen på Blasieholmen. Ytskikten kommer att ges ett utförande som bygger vidare på Strömkajens utformning, med bågsatt smågatsten, hällar i granit och nya sittbänkar.

Strömkajen renoverades klart 2013 till att bli en funktionell, tillgänglig och säker mötesplats med smarta miljölösningar. Kajen byggdes ut två meter och sänktes till sin ursprungliga nivå för att underlätta påstigning för passagerare. Under den utbyggda kajdelen skapades en 250 meter lång kulvert med anläggningar för avloppsvatten, bunkring av färskvatten, sopsug och el för båtarna. Tekniken är tillgänglig för båtarna genom smarta teknikbänkar som också fungerar som vanliga sittbänkar.

Kajen renoveras i etapper, först åtgärdas området mellan Skeppsholmsbron fram till Nationalmuseums nya teknikbyggnad. Därefter renoveras området mellan teknikbyggnaden och fram till och med gång- och cykelvägen vid Museiparken. Sista etappen är delen mot Strömkajen, mellan Nationalmuseums huvudentré och Skeppsholmsbron.

Samtliga ytskiktsarbeten planeras vara avslutade under hösten 2018, inför invigningen av Nationalmuseum.

Museikajen ägs till en del av Statens fastighetsverk och till en del av Stockholms stad, varav den senare arrenderar ut sin del av området till Stockholms Hamnar.