• Fotograf: Åke E:son Lindman

Renovering av Dramaten

Från slutet av april till mitten av december 2019 kommer Dramaten i Stockholm att hålla stängt för byte av stammar.

Stammarna i Dramatenhuset är original från då huset byggdes 1908 och är i behov av att bytas. I samband med stambytet kommer Statens fastighetsverk även att måla om bland annat trapphus, renovera originalridån, utöka antalet publika toaletter och genomföra flera tillgänglighetsåtgärder.

Dessutom kommer stora scenen att få ett nytt övermaskineri för bland annat ljus och dekor med specialutvecklade vinschar och nya ljusbryggor.

Under slutet av vårsäsongen och höstsäsongen då teaterhuset på Nybroplan är stängt spelas det teater som vanligt på Dramatens övriga scener.