• Fotograf: SFV

  Skogsvård i form av röjning, före och efter.

 • Fotograf: SFV

  Exempel på en så kallad faunadepå.

 • Fotograf: Olof Thiel

  Koppartälten i ny belysning.

 • Fotograf: SFV

  Sista biten av grusgången ansluts.

 • Fotograf: SFV

  Stockar flyttas från en slänt i Hagaparken.

 • Fotograf: SFV

  Gångvägar som fannas på 1700-talet återskapas i Hagaparken.

Markprojekt i Hagaparken

I fyra olika områden; Gustav III:s paviljong, Stora Pelousen, Vasaslättens pelouse och ridbanan vid Grottberget, gör Statens fastighetsverk (SFV) restaureringsarbeten under 2018.

Tillgänglighet, natur och kultur

SFV arbetar för en långsiktig förnyelse av Hagaparken. I år handlar arbetena bland annat om att ta fram äldre promenadstigar omkring Gustav III:s paviljong för att öka tillgängligheten, vi planterar också buskar och träd för att tydliggöra platsen.Trädraden kring Stora pelousen har luckor, här behöver vi plantera nya lindar. De ojämna gångvägarna ska jämnas till vilket också gäller Vasaslättens pelouse. Den gamla ridbanan på Grottberget kommer att återskapas och inledande röjningsarbeten har startat. De stora stockarna som legat på Vasaslätten flyttas hit och används för visualisering av området. För att utveckla de pedagogiska aspekterna kring kultur och natur för barn och vuxna vill vi sätta ut fågelholkar, plantera kulturväxter och värdväxter för fjärilar. SFV förbättrar också tillgängligheten genom att placera ut nya parkbänkar i parken.

Parkbelysningen renoveras

För att följa elrevisionsreglerna och göra parken tillgänglig även under mörkrets timmar kommer vi att göra insatser där det behövs. Ibland räcker det med ett byte av glödlampa, men av energiskäl måste vi ibland byta stolpen och gräva för ny kabel. Våren 2017 har vi fokus på Övre Haga.

Bergvärme och solpaneler

De sista värmepannorna som drivits på fossilt bränsle skrotades i november 2016. SFV installerade därefter bergvärme, ett både energi- och ekonomibesparande projekt för uppvärmning i området. SFV borrade 20 hål på två olika platser, ca 200 meter ner i berget i norra delen av Haga. Via nya undercentraler i Mellersta Koppartältet och i Orangeriet fördelas sedan värmen till bostäderna i övre Haga och till Koppartälten.

Under våren 2016 satte SFV också upp solpaneler på taket på det mellersta koppartältet, de är inte synliga från marken. Produktionskapaciteten från dem räcker till varmvattenförbrukningen till kaféet, Haga Parkmuseum och kontoret.

Förbättringsåtgärder för vatten

SFV behöver förbättra tillgången av färskvatten och vattenflödet i hela Haga. Systemet och ledningarna är gamla och har för dåligt tryck vilket till exempel innebär att trycket i brandposterna är för svagt. Under 2016 byggdes nya mätstationer som gör det möjligt att justera flödet. Arbetet fortsätter under 2017-2018.

Vackert upplysta Koppartält

Ny fasadbelysning med LED-teknik installerades på Koppartälten under våren 2016. Den 6 november 2016 slogs de officiellt på, nu är tälten ett vackert blickfång från Pelousen även under mörka månader.

Skogsvård i Hagaparken

Hagaparken började anläggas i början på 1780-talet och är en av de första och främsta landskapsparkerna i Sverige. De skogsklädda kullarna var ramverket för parken och har fortfarande en rumsskapande och stämningsbildande funktion. Skogsmarken har använts för skogsbete, lövtäkt och slåtter. Under 1800- och 1900-talen har gallringar och röjningar gjorts sporadiskt. För att bevara och utveckla parkens natur- och kulturvärden har SFV röjt sly, beskurit träd och några enstaka har fällts. Vi har rensat under ek och tall för att skapa ljus och luft runt träden så att de kan växa och planterat nya ekar och tallar. Gamla stockar och grenar har lämnats kvar på marken för att gynna insekter, flora och fauna, i så kallade faunadepåer.