Ombyggnad av kvarteret Björnen

I centrala Stockholm pågår nu ett av SFV:s största byggprojekt. Det är kvarteret Björnen vid Drottninggatan som ska byggas om och byggas till.

Klarakvarteren

I centrala Stockholm förvaltar Statens fastighetsverk elva kvarter som hyrs av Regeringskansliet. De första kontoren började användas på 1970-talet och flera av byggnaderna är nu i behov av renovering och underhåll. Målet är att förbättra arbetsmiljön och skapa effektivare kontor. Flera byggnader har redan renoverats: kvarteret Tigern, Centralposthuset, kvarteret Brunkhuvudet och senast kvarteret Loen som blev klart i början av 2013.

Kvarteret Björnen byggs om och byggs till

Nu pågår renovering och ombyggnation av kvarteret Björnen. Det är det största kvarteret i området och projektet är omfattande. Målet är att kvarteret Björnen ska kunna erbjuda god arbetsmiljö och ändamålsenliga, flexibla och funktionella lokaler. I projektet ingår också att fortsätta arbetet med att utveckla området i Klara och bidra till en trygg och attraktiv stadsmiljö med kommersiellt attraktiva butikslokaler mot Drottninggatan. Hösten 2017 öppnade MQ i den ombygda delen mot Drottninggatan.

Vad görs i projektet?

Kvarteret Björnen byggs om och till och renoveras genomgripande invändigt. Inga större ombyggnader har gjorts sedan huset byggdes på 1980-talet och byggnaden är nu i behov av teknisk upprustning. Rumsindelningen har ändrats, entrén har flyttats, ett nytt trapphus har byggts, nya installationer dras genom hela byggnaden. Huset har byggts på med tre våningar. Påbyggnaden krävde att grunden förstärktes, och innan det revs delar av kvarteret.

Tidplan

Under hösten 2014 påbörjade SFV rivningsarbete av husen och nästan 2/3 av byggnadens fasader revs för att vi sedan skulle kunna göra en påbyggnad. Även invändigt revs vissa delar. Under 2017-2018 pågår främst invändiga arbeten som målning, plattsättning och installationer av el och vvs. Fasader och tak byggdes färdigt under 2017 och under sista etappen som pågår några månader in på 2018 görs invändiga installationsarbeten.

Buller och störningar

Under byggtiden kommer det att låta och bullra. Byggnaden ligger mitt i innerstan och det är ont om plats för byggetablering. Runt byggnaden finns boende och flera butiker och restauranger som kommer att påverkas under byggtiden. SFV kommer att skicka ut nyhetsbrev till dem om vad som händer. Du är alltid välkommen att höra av dig om du har frågor, telefon 010-478 70 00.

Läs mer

I presentationen om projekt Björnen (PDF-dokument, 1,9 MB) beskriver vi vad som ska göras i projektet.