Ombyggnad av kvarteret Björnen

I centrala Stockholm har ett av SFV:s största byggprojekt färdigställts. Det är kvarteret Björnen vid Drottninggatan som har byggts om och till.

Kvarteret Björnen efter ombyggnad.jpgI centrala Stockholm förvaltar Statens fastighetsverk elva kvarter som hyrs av Regeringskansliet. De första kontoren började användas på 1970-talet och flera av byggnaderna var i behov av renovering och underhåll. Målet med projektet var att förbättra arbetsmiljön och skapa mer effektiva kontor. Flera byggnader har redan renoverats: kvarteret Tigern, Centralposthuset, kvarteret Brunkhuvudet och senast kvarteret Loen som blev klart i början av 2013.

Omfattande ombyggnad av kvarteret Björnen

Kvarteret Björnen är det största kvarteret i området och projektet var omfattande. Målet var att kvarteret Björnen skulle kunna erbjuda god arbetsmiljö och ändamålsenliga, flexibla och funktionella lokaler. I projektet ingick också att fortsätta arbetet med att utveckla området i Klara och bidra till en trygg och attraktiv stadsmiljö med kommersiellt attraktiva butikslokaler mot Drottninggatan. Hösten 2017 öppnade MQ i den ombygda delen mot Drottninggatan.

Vad har gjorts i projektet?

Ljusgård kvarteret Björnen.jpgKvarteret Björnen har byggts om och till och renoverats genomgripande invändigt. Inga större ombyggnader hade gjorts sedan huset byggdes på 1980-talet och byggnaden var i behov av teknisk upprustning. Rumsindelningen har ändrats, entrén har flyttats, ett nytt trapphus har byggts, nya installationer dras genom hela byggnaden. Huset har byggts på med tre våningar. Påbyggnaden krävde att grunden förstärktes, och innan det revs delar av kvarteret.

Tidplan

Under hösten 2014 påbörjade SFV rivningsarbete av husen och nästan 2/3 av byggnadens fasader revs för att vi sedan skulle kunna göra en påbyggnad. Även invändigt revs vissa delar. Under 2017-2018 pågick främst invändiga arbeten som målning, plattsättning och installationer av el och vvs. Fasader och tak byggdes färdigt under 2017 och under sista etappen som pågick till sensommaren 2018 gjordes invändiga installationsarbeten.

Läs mer

Läs mer i presentationen om projekt Björnen (PDF-dokument, 1,9 MB)