Obelisken på Slottsbacken

Som ett tack till Stockholms borgerskap för deras vakthållning under ryska kriget 1788-90 lät kung Gustav III uppföra en obelisk i granit. Men konstruktionen var ifrågasatt från början och skador tros ha uppstått tidigt. I juni 2017 monterades obelisken ned för att åtgärdas, och i augusti 2019 kommer en ny obelisk att vara på plats.

Den gamla obelisken på slottsbacken var nästan 30 meter hög inklusive bas och fundament. Överst fanns den så kallade pyramidianen, den översta delen på en obelisk eller pyramid som inte sällan var klädd i dyrbara material. Obelisken var uppbyggd av granittrummor som är monterade med järn. Konstruktionen ansågs riskabel redan när den uppfördes och skador uppstod troligen tidigt. Under 1900-talet gjordes flera säkringsförsök. Materialet var granit (så kallad Stockholmsgranit) troligen från Ulfsunda.

Obelisken monterades ned 2017

Obelisken har inventerats ett flertal gånger under de senaste åren. Skadorna bedömdes vara pågående, vilket betyder att situationen kontinuerligt försämrades. De öppna sprickorna och spruckna fogarna gjorde att fukt trängde in i konstruktionen. Fukten urlakade materialen, förvärrade rostangreppen och ökade spänningarna i stenmaterialet. På grund av den ökande risken för nedfallande sten spärrade Statens fastighetsverk, SFV, under våren 2012 av ett område runt obelisken. Obeliskens samtliga delar demonterades eftersom man behövde se över grundläggningen och konstruktionen. Nedmonteringen gjordes i juni 2017.

Tung obelisk i granit

Obelisken som monterades ned var utförd av 17 granittrummor och vägde sammanlagt cirka 150 ton. Det största blocket (plinten) vägde 40 ton. Det fanns flera utmaningar i att hantera stenblock av denna storlek och tyngd vid demontering, sågning, passning och montering.

En ny obelisk ska resas 2019

I augusti 2019 kommer obelisken på Slottsbacken att återvända. Eftersom den tidigare obelisken var i så dåligt skick blir det helt nyhuggen sten i den obelisk som nu ska resas. Valet har stått mellan svensk och italiensk sten men till slut hittade Statens fastighetsverk rätt sort på ett stenhuggeri i bohuslänska Tossene, beläget nära Hunnebostrand. Stenen är bohuslänsk granit med liknande tekniska och estetiska egenskaper som den ursprungliga granitsorten. Obelisken kommer att bestå av cirka 13 delar. Först kommer ett enormt tungt bottenstycke att levereras. Det är en jättesten som väger 42 ton. Det tog stenhuggeriet fem försök innan ett tillräckligt stort block i rätt sten hade hittats.

Transporten och leveransen av bottenstycket är ett äventyr i sig. Bland annat måste det underjordiska garage som finns under slottsbacken att stämpas upp för att klara obeliskens fulla tyngd (300 ton). Efter att bottenstycket är på plats kommer ett par stentrappor och sedan själva obelisken. För att obelisken ska stå stabilt kommer det i mitten att finnas ett stag, en centrumpåle i rostfritt.

Att montera obelisken beräknas ta cirka tre månader.

Historia och ägandeförhållanden

Obelisken på slottsbacken grundlades 1788 och avtäcktes i oktober år 1800. Ritningarna är signerade Louis Jean Desprez. Kung Gustav III ville visa sin tacksamhet till Stockholms borgerskap för deras vakthållning under ryska kriget 1788-90 genom att uppföra en obelisk. Efter kungens död fullföljde kung Gustav IV Adolf faderns löfte. Den 30 oktober 1800 avtäckte han obelisken och överlämnade den till borgerskapet. Den har inskription på latin och svenska.

Baserat på arkivstudier har SFV gjort tolkningen att obelisken ägs av Stockholms stad och förvaltas av Statens fastighetsverk. Utdrag ur arkiven:

  • Själva obelisken synes tillhöra Stockholms kommun. Den underhålls av byggnadsstyrelsen.
  • Den utfördes af statens medel och öfverlämnades till staden, men underhålls av öfverintendentsämbetet enligt kungliga brefvet 30/5 1826. Om grunden för monumentet har intet stadgats i fråga om äganderätten därtill.