• Fotograf: Ricard Estay

    Juryn består av både specialister och släktingar till dem som försvann i katastrofen.

Tävlingsjuryn

En tävlingsjury bestående av åtta personer utsågs, medlemmarna var följande personer:

Anders Bodin är specialist arkitektur vid Statens fastighetsverk och ordförande i Stockholms skönhetsråd. Anders har varit lärare på arkitekturskolan KTH och deltagit i juryarbeten både i Sverige och utomlands.

Gunnar Björkman är park- och gatuchef på Kungl. Djurgårdens förvaltning. Han svarar för drift, underhåll och investeringar i parker, trädgårdar och det offentliga rummet med tyngd på att vårda, försköna och utveckla Kungl. Djurgården. Är park- och gatuchef sedan 2002, och anställd inom parkorganisationen sedan 1985.

Jonas Dahlberg är konstnär och arbetar med arkitektur, ljud- och videoinstallationer, skulptur, fotografi, m m Dahlberg har gjort flera uppmärksammade offentliga gestaltningar och vann 2014 tävlingen om nationella minnesmärken i Oslo och vid Utøya över offren för terrorattentaten i Norge 2011. För mer info: jonasdahlberg.com

Josefin Fredriksson är 36 år och just nu föräldraledig med en liten son. Hon förlorade sin lillasyster Lotten och hennes pojkväns pappa i flodvågskatastrofen i Khao Lak 2004. Josefin var engagerad i sökandet efter sina anhöriga i Thailand.

Anders Kling är landskapsarkitekt utbildad på SLU, Alnarp och på Manchester School of Architecture. Sedan 2008 egen verksamhet med LAND Arkitektur. Gestaltande och projekterande landskapsarkitekt inom ett brett spektra av olika projekt. Aktiv arkitekturskribent, har bl.a. varit redaktör för Guide till svensk landskapsarkitektur. Erhöll 2007 Sienapriset för sitt jobb med Vasaparken.

Lotta Mossum är curator och har de senaste femton åren arbetat med konstprojekt i offentliga rum. Hon är sedan 2008 projektledare/curator på Statens konstråd, med inriktning på permanenta projekt. Mossum ligger bland annat bakom produktionerna Blue Orange i Vara (2012) av Katharina Grosse, Ann Edholms Dialogos till FN-huset i New York (2013) och P.Ull av Sophie Tottie till Ulls hus, SLU, Uppsala (2015).

Ann-Sofi Noring är sedan 2010 vice museichef på Moderna Museet där hon sedan 2001 varit verksam som utställnings- och samlingschef. För museet har hon gjort utställningar med bl a Eva Löfdahl, Ed Ruscha, Karin Mamma Andersson, Gabriel Orozco och Andrea Zittel. Innan dess var Noring informationschef på Statens konstråd och hon har tidigare verkat som konstansvarig i Solna stad respektive konstproducent på Riksutställningar.

Maria Kalthoff Stigsson förlorade make och två söner i flodvågskatastrofen. Är ordförande och en av initiativtagarna till forumet ViSomFinns. Driver det tillsammans med livskamraten och maken Bob Stigsson, som miste sin maka och två döttrar.