Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004

Tio år efter flodvågskatastrofen i Sydostasien beslutade regeringen att upprätta en minnesvård för att hedra minnet av dem som miste livet och skapa en gemensam plats för efterlevande, anhöriga och närstående. Minnesvården uppfördes på vackra Blockhusudden, södra Djurgården i Stockholm. Efter en inledande konstnärstävling valde juryn ut verket Gravitational Ripples av Lea Porsager. Verket invigdes juni 2018.

Film från platsen för minnesvården, maj 2018, av Ricard Estay, Statens konstråd.

Minnesvården placerades på södra Djurgården i Stockholm, närmare bestämt på Blockhusudden, en del av Nationalstadsparken. Det är ett naturskönt och populärt utflyktsmål nära Stockholms stadskärna. Platsen är en södervänd sluttning med gamla fruktträd. I norr står en lund med grova åldriga ekar och lind. Artrikedomen är påfallande: hassel, körsbär, björk och andra trädslag bidrar till en plats med växlande skönhetsvärden över årstiderna. I väster finns en skyddande liten bergkulle, i öster skymtar Saltsjön mellan träden. Söder om platsen ligger en parkerings- och busshållplats.

Konstverket Gravitational Ripples

I januari 2016 hade Statens fastighetsverk och Statens konstråd i samråd med Sveriges Arkitekter inlett tävlingen. Av de anmälda valde juryn ut fem konstnärer som fick lämna in idéförslag och i januari 2017 offentliggjordes de fem förslag som slutligen tävlade om utformningen av minnesvården. Den 3 april 2017 presenterades den danska konstnären Lea Porsager som vinnare av tävlingen om att få utforma minnesvården. Det vinnande förslaget Gravitational Ripples utformad av Lea Porsager och hennes medarbetare Rasmus Strange, Thue Tobiasen, Søren Assenholt och Synnøve B. Brøgger. Juryn var enig och fick stöd av experter i frågor om bland annat hänsyn till ekologi och samspelet mellan människa och natur.

En plats för både enskildhet och samvaro

Gravitational Ripples utgår från de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Konstverket vill förmedla de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och naturens förmåga att läka sår efter plötsliga händelser. Platsen är formad som en spiral av vallar som stiger ur marken. Samma typ av dubbelspiral, Fibonaccispiralen, återfinns i naturen, i galaxer, i snigelhus och i solrosor. Minnesvårdens form smälter väl ihop med landskapet och ger utrymme för många olika upplevelser och känslor. På avstånd liknar den en bild, på närmare håll en skulptur och inne i den bildas olika rum såväl för stillhet som för rörelse. Här finns plats både för enskildhet och för gemensamma samlingar eller ceremonier. Jordvallarna som formar dubbelspiralen är täckta av gräs och lila blommor som besökarna kan sitta ned bland. Flera olika öppningar finns i vallarna, markerade med stålklädda kortsidor. I minnesvårdens centrum finns två ovala formationer, en av dem har ingraverade namn på omkomna i flodvågskatastrofen. För att alla ska kunna ta sig hit finns en parkeringsplats intill platsen.

Minnesvården växer fram

Efter invigningen stängdes minnesvården tillfälligt för att gräs och annan växtlighet i lugn och ro skulle få rota sig. Nu är minnesvården öppen för allmänheten sedan den 3 september 2018.

Se filmerna om hur konstverket skapas på platsen:

Uppförandet av minnesvården från sommaren 2017 till sommaren 2018. Filmen är 01.19 min.

Ägarskap och skötsel

Minnesvården ägs av svenska staten. Statens fastighetsverk ansvarar för skötsel och underhåll. Kungliga Djurgårdsförvaltningen sköter växtlighet och mark.

Lea Porsager

Konstnären Lea Porsager (f. 1981, Frederikssund, Danmark) är verksam i Köpenhamn och anställd som doktorand vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet. Hennes arbeten är ofta inspirerade av kvantteori, esoterism och feministisk teori. Hon använder flera olika medier såsom film, skulptur, fotografi och text. Porsager har medverkat i ett stort antal internationella grupputställningar, bland annat biennalen i Istanbul (2015), dOCUMENTA 13 och Kassel (2012) och i flera separatutställningar, bland annat i New York, Berlin, Köpenhamn och Göteborg.

I slutet av oktober prisades Porsager på Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-årsjubileum och högtidssammankomst och fick ta emot ett stipendium på 100 000 kronor för sitt arbete med minnesvården. Motiveringen till utmärkelsen löd:

”John och Margaretha Aspegrens stipendium 2019 på 100 000 kronor tilldelas Lea Porsager för sitt konstnärskap och särskilt Gravitational Ripples som är inspirerat av vetenskapliga observationer och kosmiska fenomen. Detta starkt berörande minnesmärke över tsunamikatastrofen kopplar samman ingenjörsvetenskap och humaniora.”