Ny trädgård i kvarteret Krubban

I det kulturhistoriska kvarteret Krubban på Östermalm i Stockholm anlägger Statens fastighetsverk (SFV) nya grönytor. Här skapar SFV en ny trädgård där såväl form som innehåll återknyter till den köks- och nyttoträdgård som på 1700-talet låg på samma plats och tillhörde Oxenstiernska Malmgården. Våren 2014 var första delen färdig med stenkantade grönytor, äppel- och päronträd samt två boulebanor.

Kvarteret Krubban på Östermalm i Stockholm är ett stort kvarter med blandad, kulturhistoriskt intressant bebyggelse från tre olika tidsepoker; Oxenstiernska Malmgården från 1700-talet, regementsbyggnaderna från 1800-talet och Historiska museet från 1930-talet. Här samsas idag många verksamheter: Den Oxenstiernska Malmgårdens och Roseliuska bostaden rymmer Gysinge Byggnadsvård med butik och café som sommartid flyttar ut på malmgårdens grusade gårdsplan. Förskolebarnen har flyttat in i de kulturhistoriskt unika byggnaderna Ridhuset och Exercishuset och vid Narvavägen och Linnégatan ligger det populära Historiska museet. Det stora kvarteret rymmer också ett antal kontor, bostäder och ytor för vila och rekreation.

SFV arbetar aktivt med förvaltningen av kvarteret Krubban för att långsiktigt utveckla kvarteret och samtidigt bibehålla och vårda dess unika kulturhistoriska värden. Mary Anne Vardy är förvaltningsområdeschef för kvarteret Krubban.

- I kvarteret Krubban märks vår förvaltningsfilosofi i flera utvecklingsprojekt men också i mixen av verksamheter, berättar Mary Anne. Vi har redan idag flera publika verksamheter i kvarteret och vi vill fortsätta addera och utveckla både miljöer och verksamheter så att fler personer rör sig i kvarteret. Det gör de unika miljöerna mer levande, vilket vi välkomnar. Samtidigt måste de olika verksamheterna harmoniera väl med kvarteret Krubbans karaktär och historia.

- Trädgårdsprojektet vid Oxenstiernska Malmgården tycker jag är ett bra exempel på hur vi adderar grönyta och plats för rekreation till kvarteret samtidigt som vi förstärker kopplingen till platsens speciella historia, fortsätter Mary Anne Vardy.

1700-talsträdgård återuppstår i ny form

På 1700-talet byggdes den Oxenstiernska Malmgården om till permanentbostad och en tomtkarta från 1747 visar tydligt hur malmgårdens trädgård med sina odlingsbäddar var planerad. På gårdsplanen fanns redan då en oval med lindar, sannolikt samma träd som finns här idag. 1829 brann huvudbyggnaden ned och idag återstår endast malmgårdens ekonomibyggnader med hyresgästen Gysinge Byggnadsvård.

- Vi har, tillsammans med vår husarkitekt och två landskapsarkitekter, planerat en ny trädgård som utformas med utgångspunkt i den ursprungliga malmgårdsträdgården från 1700-talet, berättar Mary Anne Vardy. Under hösten och vintern 2013 kommer trädgården anläggas och i april 2014 räknar vi med att inviga den.

- Vi skapar inte någon kopia utan gör istället en tolkning och förenkling av den ursprungliga trädgården, berättar Karin Arver, en av landskapsarkitekterna. Bland annat använder vi en indelning av trädgården med rektangulära ytor som påminner om 1700-talets odlingsbäddar. Vi väljer också att plantera lökblandningar i gräsmattorna, bland annat som ett sätt att markera trädgårdens viktiga mittaxel.

Tulpanhysteri och traditionella fruktträd

SFV kommer att plantera sju äppel- och päronträd i denna etapp i det redan idag gröna och trädrika kvarteret. Målet är att behålla så många befintliga träd som möjligt och alla friska träd kommer bevaras och vårdas enligt kvarterets vårdprogram

- Vi har utgått från platsens historia som köksträdgård med fruktträd i rader men valt sorter som finns tillgängliga och fungerar bra idag. När det gäller träden har vi valt traditionella äppel- och päronsorter som Oranie, Transparent Blanche, Gråpäron och Esperens herre. De utvalda lökblandningarna kan föra tankarna både till den tulpanhysteri som rådde i Europa strax innan den Oxenstiernska malmgården anlades och till den renässansinspirerade trädgårdsstil som var modern under 1700-talet, berättar landskapsarkitekten Karin Arver.