Kronobageriet renoveras för Scenkonstmuseet

Statens fastighetsverk renoverar Kronobageriet i Stockholm för det nya Scenkonstmuseet. Renoveringen kommer bland annat att leda till ett mer publikvänligt och energisnålt museum.

Projektet

Projektet är en hyresgästanpassning med syfte att anpassa byggnaden till den nya identiteten/verksamheten "Scenkonstmuseet". I hyresgästanpassningen ingår att förhålla sig till 1970-tals renoveringarna men inte återställa dem, samt till ursprungsbyggnaden från 1600-talet. Huset ska efter renoveringen få ett bättre flöde för såväl besökare som personal.

Specifikt innebär det ett helt nytt entrérum. SFV kommer att byta ut och ta bort vissa innerdörrar och bygga in ett upplyst gångstråk. Vi kommer bygga fler toaletter på mer strategiska platser. Renoveringen är interiör, inget kommer att göras utvändigt förutom att vi flyttar entrén till markplan vilket tillgängliggör entrén för alla besökare. Invändigt kommer SFV också byta till energibesparande ventilationsaggregat och modernisera elsystemet.

Tidplan

  • 30 mars 2014 stängde museet. Den tidigare verksamheten flyttade från huset.
  • Juni 2014 påbörjade SFV renoveringen.
  • I augusti 2015 är renoveringen klar och byggnaden överlämnas till verksamheten.
  • Hösten 2016 slår Scenkonstmuseet upp portarna.

Besök Scenkonstmuseet