• Fotograf: SFV

  Brand i Båtsmanskasernen

 • Fotograf: SFV

  Gavel på Kasern II

 • Fotograf: SFV

  Kasern II har stämpats för att säkra konstruktionen.

 • Fotograf: SFV

  Valv i byggnaden som säkrats för att inte rasa.

Kasern II på Skeppsholmen

Den 21 september 2016 startade en brand i Båtsmanskasernen - Kasern II - på Skeppsholmen i Stockholm. Byggnaden är från 1819 och fick stora skador i branden. Nu pågår arbetet med att återställa huset.

Bjälklaget på vinden klart och takstolarna resta

Under våren 2019 har skickliga timmermän lagt golvbjälkarna på plats till den totalförstörda vindsvåningen. Det är ett gediget hantverk enligt traditionella metoder där till exempel ändträet på bjälkarna klätts in med näver som fuktspärr. Nu är golvet på plats och takstolarna resta. Totalt blev det 32 takstolar i den stora huskroppen. Varje takstol väger omkring ett ton och det tog två dagar för en person att bygga och resa en takstol.

Taket byggs med samma metoder som användes då huset byggdes på 1800-talet. Det byggs av tätvuxet furu från Värmland och takstolarna är pluggade med dymlingar av ek. Under sensommaren påbörjas arbetet med att lägga takplåt.

Fönsterrenovering och underarbete pågår

Parallellt med vinden och taket pågår annat restaureringsarbete i huset. I en del av kasernen renoveras husets 250 fönsterbågarna - med tio rutor i varje fönster. De skrapas, lagas, kittas om och målas samt får isolerglas på insidan.

Denna text kommer att uppdateras efter hand som projektet fortskrider.

Bakgrund

Efter branden den 21 september 2016 gjorde Kammarkollegiet en inventering av skadorna och SFV arbetade snabbt för att ta hand om huset i det akuta skedet. Vid släckningen användes mycket vatten som gjorde att huset påverkades av fukten. Huset stagades upp med stämpor för att säkerställa att konstruktionen håller. Ett väderskydd sattes upp för att skydda mot regn och snö och stora fläktar går för fullt för att torka ur fukten.

De konstverk som fanns kvar har flyttades ut, liksom material och maskiner som användes av Konsthögskolan. Nu är huset tomt och området runtomkring har spärrats av som byggarbetsplats. SFV genomför en renovering av huset.

I filmen berättar projektledare Bo Monell om branden och hur vi tar hand om huset efter branden.