• Fotograf: SFV

  Brand i Båtsmanskasernen

 • Fotograf: SFV

  Gavel på Kasern II

 • Fotograf: SFV

  Kasern II har stämpats för att säkra konstruktionen.

 • Fotograf: SFV

  Valv i byggnaden som säkrats för att inte rasa.

Kasern II på Skeppsholmen

Den 21 september 2016 startade en brand i Kasern II på Skeppsholmen. Byggnaden är från 1819 och fick stora skador i branden. Nu pågår arbetet med att ta hand om byggnaden.

Efter branden gjorde Kammarkollegiet en inventering av skadorna och SFV arbetade snabbt för att ta hand om huset i det akuta skedet. Vid släckningen användes mycket vatten som gjorde att huset påverkades av fukten. Huset stagades upp med stämpor för att säkerställa att konstruktionen håller. Ett väderskydd sattes upp för att skydda mot regn och snö och stora fläktar går för fullt för att torka ur fukten.

De konstverk som fanns kvar har flyttades ut, liksom material och maskiner som användes av Konsthögskolan. Nu är huset tomt och området runtomkring har spärrats av som byggarbetsplats. SFV genomför en renovering av huset.

I filmen berättar projektledare Bo Monell om branden och hur vi tar hand om huset efter branden.