Invigning minnesvården efter flodvågskatastrofen 2004

Över 1 000 personer har under invigningsdagen den 5 juni och på Nationaldagen besökt minnesvården Gravitational Ripples till minne av de drabbade av flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004. Minnesvården är uppförd i Nationalstadsparken vid Blockhusudden på Djurgården i Stockholm.

Flodvågskatastrofen 2004 är en händelse som påverkat alla svenskar. I samband med 10-årsminnet av flodvågskatastrofen beslutade regeringen att en minnesvård skulle uppföras. Statens fastighetsverk fick uppdraget i samarbete med Statens konstråd och i samråd med Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF).

-Vi har haft uppdraget att skapa en vacker och värdig gemensam plats för er som överlevde och för er som är efterlevande, anhöriga och närstående. Det är första gången som vi genomfört ett konstprojekt av en sådan betydelse, sade Statens fastighetsverks generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren vid invigningen av minnesvården.

Lea Porsager är konstnären bakom verket som blev det vinnande bidraget i en omfattande internationell tävling. Gravitational Ripples är inspirerad av ett kosmiskt fenomen känt som gravitationsvågor. I konstverkets mitt frammanar två ovala bronsskulpturer bilden av kretsande himlakroppar.

På den större skulpturen finns namnen på de svenskar som miste sina liv i flodvågskatastrofen och vars anhöriga lämnat samtycke till att namnen ska finnas med.

-Vi har fått kontakt med väldigt många, men vi vet att vi inte fått tag på alla drabbade. Flera av er som vi fått kontakt med har ännu inte bestämt sig för om man vill ha sitt namn ingraverat eller ej. Därför kommer vi att komplettera minnesvården med namn när nya anmälningar och samtycke kommer in, sade Ingrid Eiken Holmgren.

Läs mer här om vad det innebär och hur man kompletterar minnesvården med namn.

Där finns också en blankett om man vill ge samtycke till att namn ska finnas med på minnesvården. Det går även att maila till minnesvard@sfv.se.

Minnesvården är nu stängd fram till sensommaren då platsen öppnas för allmänheten. Till dess ska blommor och örter växa ytterligare och minnesvården bli en grön och blomstrande plats.