Förbättrad tillgänglighet i Drottningholmsparken

För att underlätta för besökare i Drottningholmsparken att ta sig mellan Teaterplan och barockträdgården bygger Statens fastighetsverk en ny passage med stödmur och trappor.

Med den nya passagen blir det tydligare och säkrare att röra sig mellan dessa delar inom slottsområdet. Passagen består av en mur klädd med sten och trappor i båda ändarna. Framför muren kommer en idegranhäck att planteras. Den kommer att formklippas och bli cirka 1,6 meter hög.

Mur från 1680-talet används på nytt

På 1680-talet fanns här en 3 meter hög mur som ramade in delar av barockträdgården. Vid utgrävningar för den nya muren hittades fundamentet av den gamla muren. Den var intakt och kunde därmed användas i arbetet med den nya passagen. Dels har den gamla murens riktning fått visa vägen för den nya muren som ligger parallellt med den ursprungliga. Dels används den gamla muren som främre gräns i planteringsbädden för idegranshäcken.

Arbetet med den nya passagen beräknas vara färdigt under november. Idegranshäcken planteras under våren 2014.