• Fotograf: Sven Tideman

  Nyköpingshus

 • Fotograf: Ronny Wångdal

  Kanontornet under renovering.

 • Fotograf: Ronny Wångdal

  Pågående renovering 2016.

 • Fotograf: Ronny Wångdal, SFV

  Arbetet är nu klart.

 • Fotograf: Ronny Wångdal

  Betongarbete inne i muren.

 • Fotograf: Ronny Wångdal, SFV

  Rondell är färdig restaurerad

Renoveringen av Gustav Vasas rondell

I kanontornets tjocka murar uppmärksammades sprickbildningar. Nu utför Statens fastighetsverk (SFV) ett omfattande restaureringsarbete av Gustav Vasas rondell.

Tornet från Gustav Vasas tid

Kanontornet är en del av den förstärkning av befästningen Nyköpingshus som genomfördes under Vasatiden. Bygget påbörjades under senare delen av 1540-talet. Under hertig Karls tid användes rummet i rondellen istället som utrymme för slottets kökspersonal. Efter utgrävningar på 1920-talet iordningställdes tornet och försågs med den nuvarande överbyggnaden av trä.

Grundförstärkning av tornet

Sedan några år tillbaka har man uppmärksammat sprickor i de tjocka murarna. Efter grundundersökningar och avvägningar som visat att sättningstakten innebär att tornet skulle kunna rasa genomförs nu en grundförstärkning.

Sättningarna har orsakats av att underliggande marklager, som delvis består av gyttja, sjunker samman i samband med att landhöjningen höjer marklagret ovanför grundvattnet. Grundförstärkningen består av pålar som, istället för att belasta marklagren, leder lasten till underliggande berg. Arbetet avslutas våren 2016.