Tillbyggnad av Skissernas Museum

Statens fastighetsverk har nu avslutat tillbyggnaderna av Skissernas Museum i Lund som pågått sedan 2014. Genom två generösa donationer har museet fått en bättre och tilltalande entré, en museishop, en restaurang med uteservering och en ny mötesplats genom den inglasade innergården. Så här gick det till.

Byggfasen har varit intensiv. Efter att tävlingen avslutats och projektering tagit vid, ändrades förutsättningarna genom att en ny donation kom in. Donationen gjorde det möjligt att bygga om och glasa in museets innergård. Att bygga tak på innergården innebar en utmaning då man skulle hitta lösningar för att ansluta fyra fasader med fyra olika takhöjder. Ytterligare en utmaning - som gett ett fint resultat - har varit att leva upp till arkitekternas önskan om att dölja samtliga installationer.

Den nu inglasade innergården blir ett viktigt tillskott och en användbar yta för Skissernas Museum. I den nya Birgit Rausing-salen vill museet skapa plats för föreläsningar, seminarier, workshops men också för konst-, musik- och filmvisningar. Andra nytillskott som om- och tillbyggnaden skapat är till gagn för besökarna. Entrén blir mer fungerande och välkomnande och det är ett bättre flöde i huset nu.

Restaurangen har fått en generös uteservering och det är ett värdefullt tillägg som förhoppningsvis gör att såväl lundabor som mer långväga besökare stannar kvar efter själva museibesöket.

Iögonfallande byggnad utan baksidor

För Skissernas Museum och Statens fastighetsverk har det varit viktigt att museet, genom om- och tillbyggnaden, får en tydligare plats i staden. Ett av skälen till att Elding Oscarson korades till vinnare var att de i sitt förslag på ett smakfullt sätt förenade behovet av samspel med befintliga byggnader och behovet av nyskapande. Byggnadskropparna är utformade så att de inte har några baksidor vilket gör att museet känns välkomnande oavsett vilket håll du kommer ifrån. En annan viktig aspekt är fasaderna som klätts med corténstål. De passar in i områdets tegelarkitektur samtidigt som de också tillför något nytt och drar blickarna till sig.

Skissernas Museum arbetar just nu intensivt med att installera och förnya förmedlingen av samlingen och tillfälliga utställningar inför nyöppningen den 28 januari 2017.

Läs mer om arkitekttävlingen om Skissernas Museum

Flera arkitekter bakom Skissernas museum

Skissernas Museum är ett unikt konstmuseum som grundades 1934 med syfte att visa hur konst i offentlig miljö växer fram genom att presentera den konstnärliga processen, skisser, modeller och färdiga verk. Museet fick egna lokaler 1941 i en före detta gymnastiksal från 1882. Därefter har museet vuxit i flera etapper. Den senaste utbyggnaden, ritad av Johan Celsing, stod färdig 2005. Nu har ytterligare en årsring lagts till verket, denna är signerad Elding Oscarson.

Läs mer om Skissernas Museum