Reparation av klaffbron över vallgraven vid Vadstena slott

Klaffbron över vallgraven till Vadstena slott uppfördes 1995. Den byggdes för att man behövde avlasta den gamla stenbron och dess värdefulla portaler. Bron ritades av dåvarande slottsarkitekt Per Rydberg.

Bron står på stålpålar som slagits ned ända till kalkberget, stålrör har dragits över pålarna för att dölja dem. Från början var brons överbyggnad helt i trä av furuvirke, med inslag av stål i klaffen och i beslag.

Klaffbron på Vadstena slott

Projektet på Vadstena slott avsåg reparation av den befintliga klaffbron. Reparationer av trävirke och maskineri genomfördes 1999, 2005, 2008 och 2011 i olika delar. Den reparation som senast gjordes var den mest omfattande hittills, endast stålpelarna blev kvar. Träkonstruktionen ersattes med en ny stomme av stål som försågs med körbana och detaljer av ekvirke.

Reparationen var klar i juni 2018.

Bron i sig är inte skyddad som statligt byggnadsminne (SBM), men ligger inom området för det statliga byggnadsminnet Vadstena slott.

Längd ca 35 m

Bredd ca 5 m