Reparation av klaffbron över vallgraven vid Vadstena slott

Klaffbron över vallgraven till Vadstena slott uppfördes 1995. Den byggdes för att man behövde avlasta den gamla stenbron och dess värdefulla portaler. Bron ritades av dåvarande slottsarkitekt Per Rydberg. Nu behöver den rustas upp, ett arbete som pågår fram till nästa sommarsäsong på Vadstena slott.

Den står på stålpålar som slagits ned ända till kalkberget, stålrör har dragits över pålarna för att dölja dem. Från början var brons överbyggnad helt i trä av furuvirke, med inslag av stål i klaffen och i beslag.

Klaffbron på Vadstena slott klar till sommaren 2018

Projektet på Vadstena slott avser reparation av den befintliga klaffbron. Reparationer av trävirke och maskineri genomfördes 1999, 2005, 2008 och 2011 i olika delar. Den reparation som nu pågår är den mest omfattande hittills, endast stålpelarna blir kvar. Träkonstruktionen ersätts med en ny stomme av stål som förses med körbana och detaljer av ekvirke.

Reparationen planeras att vara klar inför sommarsäsongen 2018.

Bron i sig är inte skyddad som statligt byggnadsminne (SBM), men ligger inom området för det statliga byggnadsminnet Vadstena slott.

Längd ca 35 m

Bredd ca 5 m