Ombyggnad Varbergs fästning, västra längan

Statens fastighet förvaltar Varbergs fästning och bygger nu om västra slottslängan för att skapa nya tillgängliga lokaler för Hallands kulturhistoriska museum.

Ombyggnationen har planerats och utretts under lång tid och möjliggörs nu tack vare en samfinansiering mellan Statens fastighetsverk, Varbergs kommun och Region Halland.

Kontaktuppgifter
Projektledare: Erika Haglund, erika.haglund@sfv.se
Historik
Västra borggårdslängan uppfördes i sin nuvarande volym på 1570-talet. Delar av byggnaden är dock betydligt äldre. Muren mot väster utgörs av den äldsta ringmursborgens västmur som uppfördes i slutet av 1200-talet och i byggnadens norra del kan det åtminstone i källarvåningen finnas delar kvar av en av borgens äldsta byggnader. I samband med ombyggnationen kommer byggnadens olika tidslager att dokumenteras.

Varbergs fästning