Arkitekttävling om Skissernas museum avgjord

Skissernas trädgårdar, tävlingsbidraget från arkitektkontoret Elding Oscarson, vinner Statens fastighetsverks (SFV:s) arkitekttävling gällande Skissernas museums nya utbyggnad i Lund, en tillbyggnad som väntas stå klar runt årsskiftet 2015/2016. Det vinnande förslaget prisas av juryn för en utmärkt rumsorganisation och en bra uppdelning av funktioner.

I oktober 2013 kvalificerade sig arkitektkontoren Elding Oscarson, Powerhouse Company och White arkitekter till att få tävla om utbyggnaden av Skissernas museum i Lund. Tävlingen innebar att ge förslag på utbyggnad av Skissernas museum och dess förhållande till omgivande stadsrum. Det var också viktigt att förslaget skulle vara funktionellt för verksamheten, estetiskt tilltalande och ekonomiskt genomförbart.

Utbyggnaden, som ska ansluta till den nuvarande entrébyggnaden, kommer då den står klar vid årsskiftet 2015/2016, att innehålla reception, museishop, kapprum och restaurang med upp till 80 sittplatser samt en möjlighet att sitta utomhus.

Juryns utlåtande – "Fönster likt tavlor i en utställning"

Juryn har i sitt arbete lagt särskild vikt vid den rumsliga organisationen, såväl exteriört som interiört. Den vinnande motiveringen lyder:

"Ett förslag med utmärkta rumssekvenser som fångar upp riktningar och flöden. Den nya tillbyggnaden visar en förståelse för hur museet växt fram över tid och visar lätta, abstrakta byggnadsvolymer utan läsbar skala med fönster likt tavlor på en utställning. Byggnadskropparna saknar egentliga baksidor och fasadernas corténstål knyter an till områdets tegelarkitektur samtidigt som det kontrasterar".

Tillbyggnad med tydligt uppdrag

Tillbyggnaden ska ge museet en ny entré som ansluter till den nuvarande entrépaviljongen, ritad av arkitekt Hans Westman. Byggnaden ska innehålla reception, museishop, kapprum och en ny inbjudande restaurang med 60-80 sittplatser med möjlighet att sitta utomhus.

Projektet tar vid

Nu när tävlingen är avslutad, tar projektering vid. Därefter upphandlas de entreprenörer som ska utföra arbetet. Statens fastighetsverk hoppas på byggstart i början av 2015 och att Skissernas museums nya tillbyggnad står klar då 2015 övergår till 2016.

Flera arkitekter bakom dagens byggnad

Skissernas museum är ett unikt konstmuseum som grundades 1934 med syfte att visa hur konst i offentlig miljö växer fram genom att presentera den konstnärliga processen, skisser, modeller och färdiga verk. Museet fick egna lokaler 1941 i en före detta gymnastiksal från 1882. Därefter har museet vuxit i flera etapper. Den senaste utbyggnaden, ritad av Johan Celsing, stod färdig 2005. Nu ska ytterligare en årsring läggas till.

Kontaktperson

Maria Lundkvist, projektledare. Epost: maria.lundkvist@sfv.se, telefon: 010 479 72 16.