Tillbyggnad Marinmuseum

Under två års tid uppfördes Marinmuseums nya utbåtshall på Stumholmen i Karlskrona. I juni 2014 öppnade den nya ubåtshallen för besökare. Resultatet blev en långsmal, asymmetrisk byggnad som fått låna drag av modern fartygs- och smygteknik.

Uppförandet av Marinmuseums tillbyggnad pågick under två års tid, från februari 2012 till årsskiftet 2013/2014. Allt gick enligt plan men redan från början visste Statens fastighetsverk och Marinmuseum att det var ett projekt som skulle rymma flera stora utmaningar. Inte sedan Vasamuseet byggdes på 1980-talet hade ett större fartyg än HMS Neptun byggts in i Sverige.

Ett tillgängligt och besöksvänligt museum

Vid skapandet av den nya ubåtshallen tog Statens fastighetsverk, arkitekt Björn Malmström – samma arkitekt som ritat huvudbyggnaden – och Marinmuseum stor hänsyn till tillgängligheten. Museibesökaren skulle enkelt kunna röra sig mellan huvudbyggnaden och den nya hallen. Ubåtshallens asymmetriska skal består av stålramar och prefabelement medan yttertaket klätts i rostfri plåt.

Bättre vägar och fler skyltar

Även yttermiljön på Stumholmen sågs över i samband med att Marinmuseum fick sin nya attraktion. Promenaden ut på holmen asfalterades och antalet informations- och hänvisningsskyltar steg.

Bakgrund

Marinmuseum som stod färdigt 1997 är byggt på en 145 meter lång pir i anslutning till Hamnbassängen vid Slup- och barkasskjulet på Stumholmen i Karlskona. Den befintliga byggnadens fasader är utförda i puts och trä och taket är täckt med plåt. Museets verkstäder och övriga lokaler för den inre verksamheten finns i utbyggnader på museets östsida. Marinmuseum i Karlskrona har i sin samling två stycken ubåtar - HMS Hajen 1 från 1904 och HMS Neptun från 1980. För att kunna visa och bevara dessa byggde SFV en ubåtshall. Den nya byggnaden placerades sydost om Marinmuseum.

Kontaktuppgifter

Maria Lundkvist, projektledare, Statens fastighetsverk, 010-478 72 16, maria.lundkvist@sfv.se
Anders Magnusson, förvaltningsområdeschef, Statens fastighetsverk, 010-478 03 92, anders.magnusson@sfv.se

Besök Marinmuseum