Våra fastigheter

Visar 484 fastigheter

 • Koppartälten i Hagaparken

  59.364722 18.030556

  Koppartälten i Hagaparken.

  Läs mer
 • Kronobergs kungsgård

  56.93354 14.79284

  Kronobergs kungsgård har gett namn till länet Kronoberg. Den ligger inom ett av de mest fornlämningsrika områdena i landet, 5 km från centrala Växjö. Gården ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). Gården har fungerat som arrendegård sedan 1998.

  Läs mer
 • Kronobergs slottsruin

  56.941978 14.794121

  Kronobergs slottsruin är en vacker ruin som uppfördes som biskopsborg på 1400-talet. Det är en kvadratisk byggnad med två hörntorn belägen på en holme i Helgasjön strax norr om Växjö. Gustav Vasa drog in borgen till Kronan men senare förlorade den sin roll som gränsfäste och förföll.

  Läs mer
 • Kronoholmen Gran

  62.01409 17.62938

  Gran är en av de mest isolerade öarna längs Hälsingekusten och har varit fyrplats sedan 1886. Ön har sedan urminnes tider varit en viktig plats för fiskare och säljägare och är ett naturreservat.

  Läs mer
 • Kronuddens batteri

  59.40528 18.35397

  Kronuddens batteri på Vaxön har en historia som går tillbaka till 1560-talet då det första försvarstornet byggdes på platsen. Batteriet togs bort ur krigsorganisationen 1903 men kanonerna fanns kvar på platsen till 1915 då de utrangerades.

  Läs mer
 • Kungl. konsthögskolan på Skeppsholmen

  59.32446 18.08287

  Konsthögskolan har funnits på Skeppsholmen sedan 1946 och i flera olika byggnader. 1986 bestämde regeringen att Kungl. Konsthögskolan skulle flytta alla sina verksamheter till Skeppsholmen och Kasern III skulle bli huvudbyggnaden. Idag har man undervisning och ateljeer i 4 olika hus runt om på holmen. Huvudbyggnaden/Kasern III har fått en modern tillbyggnad med en överglasad gård som förbinder det nya med det gamla.

  Läs mer
 • Kungliga biblioteket (KB)

  59.33811 18.07194

  Vasakungarnas boksamlingar i 125-årig byggnad. Här finns allt som tryckts inom Sveriges gränser.

  Läs mer
 • Kungliga Dramaten

  59.33316 18.07641

  Det vackra Dramatenhuset vid Nybroplan i Stockholm, invigdes 1908, och är en av Sveriges mest representativa jugendbyggnader. Och precis som när Gustav III grundade teatern är den fortfarande en magisk mötesplats mellan skådespelare och publik, mellan klassiker och nyskrivna pjäser. Dramatens breda repertoar lockar publik från hela världen och är ett kulturellt varumärke med världsrykte.

  Läs mer
 • Kungliga Hovstallet

  59.33286 18.07854

  Dagens hovstall ritades av Fritz Eckert och stod färdigbyggt 1894 som en riddarromantisk borg i mörkrött tegel och var på sin tid en omdiskuterad nybyggnation. Det invigdes av Oskar II. Fasaderna är av Börringetegel och stallet formar en kringbyggd gård med en monumental portbyggnad. Från början fanns här stall för 90 hästar och vagnshus för 160 åkdon.

  Läs mer
 • Kungliga musikaliska akademien, Stockholm

  59.33118 18.07610

  Kungliga musikaliska akademien i kvarteret Ladugårdsbron byggdes som ett palats i nyrenässans på 1870-talet.

  Läs mer
 • Kungliga Myntet

  59.32770 18.04979

  Centralt på Kungsholmen i Stockholm ligger Kungliga myntet. Idag hyser kvarteret mestadels kontor men genom historien har flera viktiga industrier funnits här.

  Läs mer
 • Kungliga Operan i Stockholm

  59.32940 18.06869

  Operahuset uppfördes 1892-98 efter ritningar av arkitekten Axel Anderberg. Byggnaden ersatte Gustav III:s opera på samma tomt. Den gamla operans fasad hade en pendang i Arvfurstens palats på motsatt sida och många beklagade att den revs. Diskussionerna om en ny teaterbyggnad hade pågått länge. Den gamla teatern var i dåligt skick, alltför liten och dessutom brandfarlig. Den revs därför 1891.

  Läs mer
 • Kungsbergs kungsgård

  59.43948 16.93478

  På Fogdön i Mälaren ligger Kungsbergs kungsgård och ruinerna av Vårfruberga kloster. Ända sedan järnåldern har det funnits människor på platsen.

  Läs mer
 • Kungsladorna på Visingsö

  58.041914 14.341965

  På 1680-talet genomförde Karl XI reduktionen, kronan återtog många av adelns gods och gjorde om dem till arrendegårdar eller boställen för militärer. Visingsö gjordes om till en kungsgård som disponerades av Jönköpings landshövdingar.

  Läs mer
 • Kurrholmens fästningstorn

  56.14174 15.54576

  Fästningstornen på skären Godnatt och Kurrholmen ligger vid inloppet till Karlskrona örlogshamn. De är de två sista exemplen på äldre befästningsteknik i Sverige innan den moderna artilleritekniken tog över.

  Läs mer
 • Kvarteret Brunkhalsen, Malmtorgsgatan 5 i Stockholm

  59.33043 18.06665

  Kvarteret Brunkhalsen i centrala Stockholm köptes av svenska staten 1979 för att införlivas med de övriga regeringskvarteren i södra Klara.

  Läs mer
 • Kvarteret Krubban, Stockholm

  59.33459 18.08918

  Bebyggelse från tre olika epoker samsas i ett och samma kvarter. Här finns museum, kontor, förskola och privat boende sida vid sida.

  Läs mer
 • Kvarteret Loen

  59.32921 18.06389

  Kvarteret Loen med byggnader från tidigt 1900-tal och fram till idag är en bit modern historia, en berättelse om tre skeden som har förändrat Stockholm.

  Läs mer
 • Kvarteret Tigern

  59.32888 18.06530

  Kvarteret Tigern i Stockholm är ett av regeringskvarteren. Historien går tillbaka till 1600-talet med idag är det en kontorsbyggnad.

  Läs mer
 • Kvarteret Vinstocken, Stockholm

  59.33003 18.06804

  Bankpalatset i kvarteret Vinstocken är ett förstklassigt exempel på den intensiva byggnadsverksamhet av banker som rådde i södra Klara runt förra sekelskiftet.

  Läs mer
 • Kvidingemonumentet, Åstorp

  56.1318 13.0546

  1909 hade barnlöse kung Karl XIII adopterat den danske prinsen Karl August som kronprins. Under en ridtur på Kvidingehed 1810 föll Karl August av sin häst och dog. När den nye adopterade kronprinsen Karl Johan Bernadotte hörde talas om detta ville han resa ett monument på platsen.

  Läs mer
 • Kånna högar, Ljungby

  56.80662 13.91317

  Kånna högar är Kronobergs läns största gravfält. Det består av 240 gravhögar, ett gravröse, 17 stensättningar, två domarringar, en dös och 30 resta stenar. Gravfältet har daterats till yngre järnåldern.

  Läs mer
 • Kägleholms slottsruin

  59.408510 15.414706

  Kägleholm har en lång och intressant historia. Storhetsperioden var på 1600-talet under Magnus Gabriel De la Gardie som byggde om Kägleholm till ett ståtligt slott med dyrbar inredning. Tyvärr brann slottet redan under början av 1700-talet och fick sedan förfalla.

  Läs mer
 • Källa gamla kyrka

  57.11114 16.98558

  Källa gamla kyrka från 1200-talet har byggts till och renoverats under århundraden. När en ny kyrka byggdes 1880 fick den gamla kyrkan förfalla. 1928 väcktes dock intresset för kyrkan igen och den renoverades för att åter kunna ta emot besök.

  Läs mer
 • Köpenhamn, Danmark. Ambassadanläggning

  55° 40′ 54.11″ N 12° 35′ 30.8″ E

  När den svenska ambassanläggningen i Köpenhamn skulle ställas i ordning efter köpet på 1920-talet var det den kände svenske arkitekten Torben Grut som fick det viktiga uppdraget.

  Läs mer
 • Landsberga gård, Uppsala

  59.74201 17.18261

  Landsberga ligger i Lagunda härad, Biskopskulla socken mellan Uppsala och Enköping, väster om Örsundsbro. Gården är känd från 1200-talet som "Lagunzberg" men området har med största sannolikhet varit boplats tidigare än så. Bergshöjden bakom mangårdsbyggnaden har troligen varit en tingsplats och offerplats under hednatiden och man fann vid markarbeten på 1950-talet en vikingagrav i området.

  Läs mer
 • Landshövdingens fd stall, Uppsala

  59.85207 17.63398

  Sedan 2004 har Landshövdingens fd stall varit tillhåll för Pelle Svanslös hus, idag står det tomt och väntar på att en ny spännande verksamhet ska fylla huset.

  Läs mer
 • Landskrona citadell

  55.8728 12.8225

  Landskrona citadell uppfördes på 1500-talet av den danske kungen Christian III. Efter freden i Roskilde blev det svenskt och utvecklades till Nordens modernaste fästning. Under 1700-talet började man placera fångar i citadellet och det fungerade som fängelse fram till 1940.

  Läs mer
 • Landsort/Öja, Stockholms skärgård

  58.74711 17.86600

  Till kronoholmen Öja i Stockholms södra skärgård kommer många seglare och båtturister varje år. På öns södra del kan man promenera i genuin skärgårdsbebyggelse och omkring Sveriges äldsta fyr Landsort. I folkmun kallas ön ofta för Landsort istället för Öja.

  Läs mer
 • Lekebacken, Hjortsberga

  59.107 15.18287

  Lekebackens gravfält utanför Kumla har mer än 100 gravar och är ett av Närkes största gravfält. Det äldsta röset är mer än 3000 år.

  Läs mer
 • Lifförsäkringsbolaget Nordstjernan

  59.32914 18.06589

  Byggnaden i hörnet av Drottninggatan och Fredsgatan i Stockholm uppfördes 1874-76 och är den äldsta nu synliga delen av kvarteret Tigern. Byggherre var Lifförsäkringsbolaget Nordstjernan och arkitekter var bröderna Axel och Hjalmar Kumlien.

  Läs mer
 • Lilla kungsladugården, Nyköping

  58.75120 16.96200

  Höga krav på dagens jordbruk

  Läs mer
 • Lillö majorsboställe

  56.0337 14.1179

  Under 1200-1300-talen byggdes en borg på Lillö, en holme i Helge å, utanför Kristianstads stadskärna. Den hette Lillöhus och till borgen hörde en lantgård som kom att bli kungsgård och officersbostad. Idag drivs här ett modernt jordbruk av en arrendator.

  Läs mer
 • Lima, Peru

  Sverige har länge ägt denna gräddvira palatsliknande byggnad i området San Isidro i Lima. Länge fungerade den som bostad för den svenske ambassadören. Från och med sommaren 2018 är den ambassadkansli för Sverige och för Finland.

  Läs mer
 • Lindalléerna i Drottningholms slottsträdgård

  59.32209 17.88350

  En lummig ram av träd runt barockträdgårdens strikta mönster

  Läs mer
Gå till resultatsida:
Föregående 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nästa