Våra fastigheter

Visar 466 fastigheter

 • John Ericsson-monumentet, Filipstad

  59.70882 14.17646

  John Ericsson 1803-1889, var en av Sveriges främsta uppfinnare och kanske den historiske svensk som amerikaner minns bäst. Hans begravning blev något alldeles speciellt.

  Läs mer
 • Jordbruksegendomar

  Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar ett trettiotal större jord- och skogsbruksegendomar i Sverige, från Uppland i norr till Skåne i söder. Det är kungsgårdar, militära boställen och andra kronoegendomar som tillhör det nationella kulturarvet och som SFV har regeringens uppdrag att bevara för framtiden.

  Läs mer
 • Kairo, Egypten. Ambassadanläggning

  30.4335 31.13197

  Den svenska ambassaden i Kairo ligger vid en lummig och lugn gata på ön Zamalek i Nilen. Nils Ahrboms ambassadanläggning har bokstavligt talat två sidor. En sluten fasad åt gatan och en öppen åt öster med utsikt över Nilen och en grönskande trädgård

  Läs mer
 • Kallbadhusets paviljong på Skeppsholmen

  59.32571 18.08834

  Obligatoriska bad

  Läs mer
 • Kalmar slott

  56.659087 16.352624

  Förr i tiden kallades Kalmar slott ”Rikets nyckel”, genom sitt strategiska läge vid Kalmarsund och den dåvarande gränsen mot Danmark. På 1100-talet byggdes ett försvarstorn, som ersattes av en borg på 1200-talet. Sitt nuvarande utseende fick det under 1500-talet och är Nordens bäst bevarade renässansslott.

  Läs mer
 • Kammarrättens hus

  59.32470 18.06352

  Kammarrättens hus räknas som Sveriges första renodlade kontorsbyggnad och stod klart 1805.

  Läs mer
 • Kanonverkstaden på Skeppsholmen

  59.32658 18.08602

  Denna byggnad uppfördes år 1943 som kanonverkstad och ersatte en äldre verkstad som låg på samma plats.

  Läs mer
 • Kanton i Drottningholms slottsområde

  59.31764 17.87844

  Du står på en grusväg för ca 300 år sedan. Det är sommar, och du är precis på väg att ta ditt första kliv in i Kanton, inrättat av kung Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika på 1700-talet, en blomstrande allé med ett tiotal tillsynes idylliska trähus. Men i själva verket bedrivs en tillverkningsindustri innanför husens väggar.

  Läs mer
 • Karl XII:s staty i Kungsträdgården

  59.3317 18.0712

  Statyn som föreställer Karl XII (1682-1718) är modellerad av Johan Peter Molin (1814-73). Den göts på Kungliga Myntet på Kungsholmen av Heroldt från Nürnberg i två omgångar. Bronsen väger två och ett halvt ton.

  Läs mer
 • Karl XIII:s staty, Kungsträdgården

  59.3317 18.0712

  Statyn föreställer Karl XIII (1748-1818), som var bror till Gustav III och farbror till Gustav IV Adolf. Karl efterträdde brorsonen när denne avsattes 1809.

  Läs mer
 • Karl XIV Johans staty på Slottsbacken

  59.3218 18.0729

  Statyn föreställer Karl XIV Johan (1763-1844). Jean Baptiste Bernadotte, furste av Ponte Corvo och marskalk av Frankrike, valdes till svensk tronföljare 1810 och regerade som Karl XIV Johan över Sverige och Norge 1818-44. Statyn stod ursprungligen vid Slussen, men i och med ombyggnadsarbetena har den flyttats och har en tillfällig placering vid Slottsbacken.

  Läs mer
 • Karlevistenen

  56.60751 16.43984

  Karlevistenen är Ölands äldsta och en av Sveriges märkligaste runstenar. Den står på en åker i Vickleby socken nära Kalmarsund, en bit söder om Färjestaden.

  Läs mer
 • Karlsborgs fästning

  58.531531 14.531136

  Det mäktiga bygget av Karlsborgs fästning på Vanäs udde påbörjades 1819 och avslutades 1909. Fästningen var den största i Europa och avrustades 1928.

  Läs mer
 • Karlsvärds fästningsruin, Enholmen

  57.695275 18.821319

  Statens fastighetsverk förvaltar Karlsvärds fästningsruin på Enholmen sedan 2015.

  Läs mer
 • Kasernbefälhavarbostället på Skeppsholmen

  Slottsproviantmästaren behövde bo nära slottets förråd på Skeppsholmen så en bostad byggdes till honom. När militären tog över holmarna var det befälhavaren med familj som flyttade in.

  Läs mer
 • Kastellegården f d översteboställe

  57.84937 11.93826

  Kastellegården ligger i Ytterby socken i Bohuslän strax sydväst om Kungälv. I forna tider låg här den norska staden Kungahälla som omtalas i konungasagorna från Olaf Tryggvassons tid. Under 1100-talet var Kungahälla en betydande stad men under 1300-talet förlorade den i betydelse.

  Läs mer
 • Kastellet på Kastellholmen

  59.32269 18.09008

  Kastellet planerades som en del av Stockholms försvar och har haft två föregångare. En som användes på 1660-talet när Flottan precis flyttat till holmarna och en från 1746 men som sprängdes i luften 1845. Förr kunde man ofta höra saluter från Kastellholmen. Alla fartyg som passerade sköt nämligen salut och de besvarades av Kastellets kanoner. Nu görs det bara vid väldigt speciella tillfällen.

  Läs mer
 • Kina slott

  Under 1700-talet var intresset för kinesisk och japans konst på modet i Sverige och Europa. Det kom sig av de täta handelsförbindelserna genom Ostindiska kompaniet. Kung Adolf Fredrik lät bygga ett kinainspirerat träslott som han gav i födelsedagspresent till sin hustru Lovisa Ulrika 1753.

  Läs mer
 • Kinshasa, Kongo Kinshasa. Ambassadörens residens

  I en vitputsad villa ett kvarter från floden ligger det svenska ambassadörsresidenset i Kinshasa.

  Läs mer
 • Kiviksgraven

  55.682363 14.232938

  Kiviksgraven är ett gravröse från äldre bronsådern. Graven kallas också Kungagraven eller Bredarör. Gravplatsen är cirka 75 meter i diameter och 3,5 meter hög.

  Läs mer
 • Kluntarna

  65.45580 22.61624

  Kluntarna ligger strax norr om Rödkallen i Luleå skärgård, och har liksom många andra öar en historia som fiskeläge. Naturreservatet Kluntarna avsattes 1997 och ingår idag i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000.

  Läs mer
 • Kolskjulet på Kastellholmen

  59.32201 18.09044

  Kolskjulet är en del av flottans historia. Genom sitt läge vid inloppet till huvudstadens centrum är den en viktig del i berättelsen om tidigare liv och rörelse vid de arbetsplatser, som långt in på 1900-talet dominerade stadens stränder. Kolskjulet är den enda byggnaden inom Stockholms örlogsbas, som självklart markerar övergången från segel- till ångfartyg. Det uppfördes strax efter att flottans första ångfartyg byggts och fungerade som kolförråd under närmare 100 år.

  Läs mer
 • Konsistoriehuset och Ecclesiasticum, Uppsala

  59.85845 17.63274

  Konsistoriehuset härbärgerade universitetets förvaltning och styrelse, konsistoriet, fram till 1887 och fick på så sätt sitt namn.

  Läs mer
 • Koppartälten i Hagaparken

  59.364722 18.030556

  Koppartälten i Hagaparken.

  Läs mer
 • Kronobergs kungsgård

  56.93354 14.79284

  Kronobergs kungsgård har gett namn till länet Kronoberg. Den ligger inom ett av de mest fornlämningsrika områdena i landet, 5 km från centrala Växjö. Gården ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). Gården har fungerat som arrendegård sedan 1998.

  Läs mer
 • Kronobergs slottsruin

  56.941978 14.794121

  Kronobergs slottsruin är en vacker ruin som uppfördes som biskopsborg på 1400-talet. Det är en kvadratisk byggnad med två hörntorn belägen på en holme i Helgasjön strax norr om Växjö. Gustav Vasa drog in borgen till Kronan men senare förlorade den sin roll som gränsfäste och förföll.

  Läs mer
 • Kronoholmen Gran

  62.01409 17.62938

  Gran är en av de mest isolerade öarna längs Hälsingekusten och har varit fyrplats sedan 1886. Ön har sedan urminnes tider varit en viktig plats för fiskare och säljägare och är ett naturreservat.

  Läs mer
 • Kronuddens batteri

  59.40528 18.35397

  Kronuddens batteri på Vaxön har en historia som går tillbaka till 1560-talet då det första försvarstornet byggdes på platsen. Batteriet togs bort ur krigsorganisationen 1903 men kanonerna fanns kvar på platsen till 1915 då de utrangerades.

  Läs mer
 • Kungl. konsthögskolan på Skeppsholmen

  59.32446 18.08287

  Konsthögskolan har funnits på Skeppsholmen sedan 1946 och i flera olika byggnader. 1986 bestämde regeringen att Kungl. Konsthögskolan skulle flytta alla sina verksamheter till Skeppsholmen och Kasern III skulle bli huvudbyggnaden. Idag har man undervisning och ateljéer i flera hus runt om på holmen. Huvudbyggnaden/Kasern III har fått en modern tillbyggnad med en överglasad gård som förbinder det nya med det gamla.

  Läs mer
 • Kungliga biblioteket (KB)

  59.33811 18.07194

  Sveriges nationalbibliotek, Kungliga biblioteket (KB), hade sina första lokaler i slottet Tre Kronor 1595. 1878 invigdes en ny byggnad för biblioteket i Humlegården. Arkitekt Gustav Dahls skapade en för tiden modern järnstomme klädd med en fasad i nyrenässans. KB har senare byggts om och till flera gånger.

  Läs mer
 • Kungliga Dramaten

  59.33316 18.07641

  Dramatenhuset vid Nybroplan i Stockholm är en av Sveriges vackraste jugendbyggnader och invigdes 1908. Arkitekt Fredrik Lilljekvist var inspirerad av operan i Paris och jugendstil från Wien. Scentekniken hade tyska förebilder.

  Läs mer
 • Kungliga Hovstallet

  59.33286 18.07854

  Dagens hovstall ritades av Fritz Eckert och stod färdigbyggt 1894 som en riddarromantisk borg i mörkrött tegel och var på sin tid en omdiskuterad nybyggnation. Det invigdes av Oskar II. Fasaderna är av Börringetegel och stallet formar en kringbyggd gård med en monumental portbyggnad. Från början fanns här stall för 90 hästar och vagnshus för 160 åkdon.

  Läs mer
 • Kungliga musikaliska akademien, Stockholm

  59.33118 18.07610

  Kungliga musikaliska akademin fick en egen byggnad på Nybrokajen 11 i Stockholm 1878. Johan Fredrik Åbom var arkitekt och han skapade Sveriges första riktiga konsertsal med både skönhet och god akustik. Byggnaden kallas idag Musikaliska eller "Gamla Ackis" sedan akademin flyttat in i grannhuset.

  Läs mer
 • Kungliga Myntet

  59.32770 18.04979

  Centralt på Kungsholmen i Stockholm ligger Kungliga myntet. Idag hyser kvarteret mestadels kontor men genom historien har flera viktiga industrier funnits här.

  Läs mer
 • Kungliga Operan i Stockholm

  59.32940 18.06869

  Kungliga operan i Stockholm uppfördes 1892-98 efter ritningar av Axel Anderberg. Byggnaden har stildrag från italiensk senrenässans. Fasaddetaljer och färgsättning binder ihop byggnaden med Kungliga Slottet, Arvfurstens palats och Riksdagshuset.

  Läs mer
Gå till resultatsida: