Våra fastigheter

Visar 483 fastigheter

 • Högvakten på Skeppsholmen

  59.32638 18.08130

  1640 flyttades kronans skeppsgård från Blasieholmen till Skeppsholmen. 'Skeppsgård' var benämningen på en anläggning för flottans krigsfartyg. Under krigstid var området bevakat och stängt för obehöriga. De som kom via Skeppsholmsbron måste passera en vaktbyggnad.

  Läs mer
 • Höjentorp kungsgård

  58.41614 13.64104

  En gång ägt av biskopen i Skara, besökt av Gustav Vasa, jaktslott och landshövdingeboställe. Därtill har det varit militärt boställe och Sveriges första lantbruksskola. Höjentorp har en lång och spännande historia. Idag kommer många hit enbart för att ströva i markerna.

  Läs mer
 • Igelbäckens masugn

  58.6929 14.7145

  Vid masugnen tömde man i malm på nio meters höjd för att åtta timmar senare se rött flytande järn tappas ut och lysa upp den mörka vinterskogen.

  Läs mer
 • Intendenturförrådet på Skeppsholmen

  59.32440 18.08221

  Ett verk av stadsarkitekten

  Läs mer
 • Isala kungslada, Svärdsjö

  60.770417 15.943667

  I Svärdsjö i Dalarna finns den medeltida byggnaden Isala kungslada. Ladan förknippas med Gustav Eriksson Vasas äventyr i Dalarna vintern 1520-21.

  Läs mer
 • Islamabad, Pakistan. Ambassadanläggning.

  Sverige har sedan 1962 ägt en tomt i Islamabad, Pakistan. I många år har tomten hyrts ut till Storbrittanien, British High Commission, och nyttjats som parkering.

  Läs mer
 • Ismantorps fornborg

  56.44433 16.38335

  Ismantorps fornborg användes ungefär från år 200 till 600. Med en diameter på 125 meter är det en av våra största. Ny forskning visar att fornborgarna inte bara var till för försvar i orostider utan också fungerade som aktiva marknadsplatser.

  Läs mer
 • Istanbul, Turkiet. Generalkonsulatanläggning

  Sveriges generalkonsulat i Istanbul inryms sedan 1969 i Sveriges äldsta fastighet utomlands. Fastigheten ligger utmed en populär shoppinggata i den gamla stadsdelen Beyoglu. Gatan är delvis avstängd för biltrafik men har en gammal spårvagnslinje. I samma fastighet finns även Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, som är inrymt i det sk Dragomanhuset.

  Läs mer
 • Istanbul, Turkiet. Svenska forskningsinstitutet

  Dragomanhuset användes under några år som residens för Sveriges generalkonsul, men sedan 1969 är det huvudbyggnaden på samma tomt som rymmer generalkonsulatets kansli och residens. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul finns här i Dragomanhuset sedan 1974.

  Läs mer
 • Jakobsgatan 19

  59.32966 18.06649

  Hovkirurgens hus i kvarteret Johannes större

  Läs mer
 • Jerusalem. Generalkonsulns bostad

  Den fastighet som hyser Sveriges generalkonsuls bostad i Jerusalem ligger i ett område som kallas German Colony. Bebyggelsen i detta område är från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

  Läs mer
 • Johannisborgs slottsruin

  58.60087 16.19845

  År 1613 började Johannisborgs slott uppföras som residens och som värn för staden Norrköping. Den som beordrade bygget "till stadens prydnad och värn" och som skulle bo i residenset var hertig Johan av Östergötland, dessvärre hann det inte bli klart under hans levnad.

  Läs mer
 • John Ericsson-monumentet, Filipstad

  59.70882 14.17646

  John Ericsson 1803-1889, var en av Sveriges främsta uppfinnare och kanske den historiske svensk som amerikaner minns bäst. Hans begravning blev något alldeles speciellt.

  Läs mer
 • Jordbruksegendomar

  Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar ett trettiotal större jord- och skogsbruksegendomar i Sverige, från Uppland i norr till Skåne i söder. Det är kungsgårdar, militära boställen och andra kronoegendomar som tillhör det nationella kulturarvet och som SFV har regeringens uppdrag att bevara för framtiden.

  Läs mer
 • Kairo, Egypten. Ambassadanläggning

  30.4335 31.13197

  Den svenska ambassaden i Kairo ligger vid en lummig och lugn gata på ön Zamalek i Nilen. Nils Ahrboms ambassadanläggning har bokstavligt talat två sidor. En sluten fasad åt gatan och en öppen åt öster med utsikt över Nilen och en grönskande trädgård

  Läs mer
 • Kallbadhusets paviljong på Skeppsholmen

  59.32571 18.08834

  Obligatoriska bad

  Läs mer
 • Kalmar slott

  56.659087 16.352624

  Förr i tiden kallades Kalmar slott ”Rikets nyckel”, genom sitt strategiska läge vid Kalmarsund och den dåvarande gränsen mot Danmark. På 1100-talet byggdes ett försvarstorn, som ersattes av en borg på 1200-talet. Sitt nuvarande utseende fick det under 1500-talet och är Nordens bäst bevarade renässansslott.

  Läs mer
 • Kammarrättens hus

  59.32470 18.06352

  Kammarrättens hus räknas som Sveriges första renodlade kontorsbyggnad och stod klart 1805.

  Läs mer
 • Kanonverkstaden på Skeppsholmen

  59.32658 18.08602

  Sparsmakad funktionalistisk stil

  Läs mer
 • Kanton i Drottningholms slottsområde

  59.31764 17.87844

  Du står på en grusväg för ca 300 år sedan. Det är sommar, och du är precis på väg att ta ditt första kliv in i Kanton, inrättat av kung Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika på 1700-talet, en blomstrande allé med ett tiotal tillsynes idylliska trähus. Men i själva verket bedrivs en tillverkningsindustri innanför husens väggar.

  Läs mer
 • Karl XII:s staty i Kungsträdgården

  59.3317 18.0712

  Statyn som föreställer Karl XII (1682-1718) är modellerad av Johan Peter Molin (1814-73). Den göts på Kungliga Myntet på Kungsholmen av Heroldt från Nürnberg i två omgångar. Bronsen väger två och ett halvt ton.

  Läs mer
 • Karl XIII:s staty, Kungsträdgården

  59.3317 18.0712

  Statyn föreställer Karl XIII (1748-1818), som var bror till Gustav III och farbror till Gustav IV Adolf. Karl efterträdde brorsonen när denne avsattes 1809.

  Läs mer
 • Karl XIV Johans staty på Slottsbacken

  59.3218 18.0729

  Statyn föreställer Karl XIV Johan (1763-1844). Jean Baptiste Bernadotte, furste av Ponte Corvo och marskalk av Frankrike, valdes till svensk tronföljare 1810 och regerade som Karl XIV Johan över Sverige och Norge 1818-44. Statyn stod ursprungligen vid Slussen, men i och med ombyggnadsarbetena har den flyttats och har en tillfällig placering vid Slottsbacken.

  Läs mer
 • Karlevistenen

  56.60751 16.43984

  Karlevistenen är Ölands äldsta och en av Sveriges märkligaste runstenar. Den står på en åker i Vickleby socken nära Kalmarsund, en bit söder om Färjestaden.

  Läs mer
 • Karlsborgs fästning

  58.531531 14.531136

  Det mäktiga bygget av Karlsborgs fästning på Vanäs udde påbörjades 1819 och avslutades 1909. Fästningen var den största i Europa och avrustades 1928.

  Läs mer
 • Karlsvärds fästningsruin, Enholmen

  57.695275 18.821319

  Statens fastighetsverk förvaltar Karlsvärds fästningsruin på Enholmen sedan 2015.

  Läs mer
 • Kasernbefälhavarbostället på Skeppsholmen

  Slottsproviantmästaren var tvungen att bo nära slottets förråd på Skeppsholmen så en bostad byggdes till honom. När militären tog över holmarna var det befälhavaren med familj som flyttade in.

  Läs mer
 • Kastellegården f d översteboställe

  57.84937 11.93826

  Kastellegården ligger i Ytterby socken i Bohuslän strax sydväst om Kungälv. I forna tider låg här den norska staden Kungahälla som omtalas i konungasagorna från Olaf Tryggvassons tid. Under 1100-talet var Kungahälla en betydande stad men under 1300-talet förlorade den i betydelse.

  Läs mer
 • Kastellet på Kastellholmen

  59.32269 18.09008

  Kastellet planerades som en del av Stockholms försvar och har haft två föregångare. En som användes på 1660-talet när Flottan precis flyttat till holmarna och en från 1746 men som sprängdes i luften 1845. Förr kunde man ofta höra saluter från Kastellholmen. Alla fartyg som passerade sköt nämligen salut och de besvarades av Kastellets kanoner. Nu görs det bara vid väldigt speciella tillfällen som under Kronprinsessan Viktorias bröllop.

  Läs mer
 • Kina slott

  Under 1700-talet var intresset för kinesisk och japans konst på modet i Sverige och Europa. Det kom sig av de täta handelsförbindelserna genom Ostindiska kompaniet. Kung Adolf Fredrik lät bygga ett kinainspirerat träslott som han gav i födelsedagspresent till sin hustru Lovisa Ulrika 1753.

  Läs mer
 • Kinshasa, Kongo Kinshasa. Ambassadörens residens

  I en vitputsad villa ett kvarter från floden ligger det svenska ambassadörsresidenset i Kinshasa.

  Läs mer
 • Kiviksgraven

  55.682363 14.232938

  Kiviksgraven är ett gravröse från äldre bronsådern. Graven kallas också Kungagraven eller Bredarör. Gravplatsen är cirka 75 meter i diameter och 3,5 meter hög.

  Läs mer
 • Kluntarna

  65.45580 22.61624

  Kluntarna ligger strax norr om Rödkallen i Luleå skärgård, och har liksom många andra öar en historia som fiskeläge. Naturreservatet Kluntarna avsattes 1997 och ingår idag i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000.

  Läs mer
 • Kolskjulet på Kastellholmen

  59.32201 18.09044

  Kolskjulet är en del av flottans historia. Den är en av få bevarade verksamhetsbyggnader, vilka tidigare karaktäriserade stränderna i Stockholms innerstad. Genom sitt läge vid inloppet till huvudstadens centrum är den en viktig del i berättelsen om tidigare liv och rörelse vid de arbetsplatser, som långt in på 1900-talet dominerade stadens stränder. Kolskjulet är den enda byggnaden inom Stockholms örlogsbas, som självklart markerar övergången från segel- till ångfartyg. Det uppfördes strax efter att flottans första ångfartyg byggts och fungerade som kolförråd under närmare 100 år.

  Läs mer
 • Konsistoriehuset och Ecclesiasticum, Uppsala

  59.85845 17.63274

  Konsistoriehuset härbärgerade universitetets förvaltning och styrelse, konsistoriet, fram till 1887 och fick på så sätt sitt namn.

  Läs mer
Gå till resultatsida: