Våra fastigheter

Visar 466 fastigheter

 • Hamneskär och Pater Noster

  57.896059 11.465778

  Ön Hamneskär och fyren Pater Noster ligger i Tjörns kommun, knappt en mil, ungefär fem distansminuter, från Marstrand i Bohuslän.

  Läs mer
 • Hantverkarbostället på Kastellholmen

  59.32275 18.08820

  Sjukligheten var stor bland krigsfolk i kaserner och därför byggdes ett sjukhus för Flottans män på Kastellholmen 1736. Det användes i 100 år och blev därefter kasern till skeppsgossarna och till slut bostäder till hantverkare. Idag är byggnaden vanliga bostäder.

  Läs mer
 • Hantverkskasernen på Skeppsholmen

  59.32519 18.08115

  Huset byggdes för att Flottans hantverkare och timmermän skulle ha någonstans att bo. Nu är huset ett vandrarhem och människor från hela världen kan bo här.

  Läs mer
 • Harare, Zimbabwe. Ambassadörens residens

  Zimbabwe blev självständigt 1980. Samma år upprättades en svensk ambassad i Harare, som då hette Salisbury. Efterfrågan på lämpliga villor för diplomater var under denna period stor. Ambassaden och Statens fastighetsverks föregångare Byggnadsstyrelsen lyckades ändå finna bra bostäder för den utsända personalen och ett lämpligt residens för den svenske ambassadören.

  Läs mer
 • Harpsunds egendom, Mellösa, Flen

  59.09921 16.48539

  Harpsund är rekreations- och representationsbostad för Sveriges statsminister och har blivit en möteplats för informella överläggningar mellan regeringen, näringslivet och organisationer i Sverige. Flera av världens stora ledare har också genom åren vistats här.

  Läs mer
 • Havanna, Kuba. Ambassad

  Sveriges ambassad i Havanna ligger i en villa i rosaputsat tegel. Byggnaden omfattar två plan. Här inryms kanslilokaler, garagebyggnad och en gästlägenhet.

  Läs mer
 • Havsfiskelaboratoriet, Lysekil

  58.26827 11.43108

  Havsfiskelaboratoriet tillhör SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), institutionen för akvatiska resurser. Laboratoriet ligger i Lysekil på västkusten, ca 120 km norr om Göteborg.

  Läs mer
 • Hebbeska huset, Riddarholmen

  59.32397 18.06471

  Hebbeska huset heter så efter en av ägarna på 1700-talet, men det står på medeltida Gråbrödraklostrets mark och byggdes av en Sparre på 1630-talet. På 1500-talet fanns här ett hus för myntprägling.

  Läs mer
 • Helsingfors, Finland. Ambassadanläggning

  60.1052 24.57155

  Svenska ambassaden i Helsingfors ligger vid Salutorget med utsikt över havet. Fastigheten som rymmer ambassadkansli, ambassadörens residens och personalbostäder har en lång historia. Redan på 1600-talet finns tomten dokumenterad i den dåtida stadsplanen.

  Läs mer
 • Hemsö fästning

  62.69961 18.08543

  Utanför Härnösand vid Ångermanälvens mynning ligger Hemsö, tidigare en av Sveriges mest betydande försvarsanläggningar. Hemsö fästning är belägen på det 140 meter höga Storråberget med milsvid utsikt över hav, öar och kust. Den var kustförsvarets största anläggning och den enda bevarade i sitt slag.

  Läs mer
 • Hessensteinska huset på Riddarholmen

  59.32517 18.06436

  Hessensteinska huset är ett av Riddarholmens bäst bevarade 1600-talspalats. Bakom de gulputsade fasaderna döljer sig Bengt Bengtsson Oxenstiernas adelspalats från 1630-talet – en god representant för Sveriges stormaktstid.

  Läs mer
 • Historiska museet i Lund

  55.7038 13.1953

  Historiska museet i Lund uppfördes ursprungligen som biskopsbostad, men istället flyttade universitetet in. 1849 förlades de zoologiska, fysiska och kemiska institutionerna här. 1917 flyttade arkeologerna in med sina samlingar och efter en ombyggnad invigdes museet 1918.

  Läs mer
 • Historiska museet i Stockholm

  59.33458 18.09088

  Historiska museet invigdes 1943 och ligger vid korsningen Narvavägen/Linnégatan i Stockholm. I samarbete med Riksantikvarieämbetet och SFV:s föregångare Byggnadsstyrelsen utformades byggnaden av Bengt Romare och Georg Scherman.

  Läs mer
 • Hjälmshult ryttmästare-/majorsboställe

  56.1266 12.6876

  Redan på medeltiden fanns ett jordbruk i Hjälmshult. Efter att ha kommit i svensk ägo gavs godset 1661 som återbetalning för ett lån till en officer. 1679 tog kronan tillbaka godset igen och kungsgården blev 1680 ett militärt boställe. Senare har Hjälmshult varit en arrendegård i kronans (statens) ägo. Det blev statligt byggnadsminne 1935.

  Läs mer
 • Hovdala slott

  56.104598 13.712997

  Hovdala slott ligger vid Finjasjön i Hässleholms kommun. Redan på 1500-talet anlades en välbehövlig vallgrav i detta tidigare oroliga gränsland mellan Sverige och Danmark. Staten exproprierade egendomen på 1940-talet för att använda marken som militärt övningsområde. Slottet är statligt byggnadsminne.

  Läs mer
 • Hovdala slottspark

  56.1058 13.7124

  Hovdala slottspark utgör en viktig del i Hovdalas kulturhistoriska värde mycket tack vare en fortfarande intakt autentisk stomme där olika epoker har lämnat sina spår.

  Läs mer
 • Hovförvaltningens hus

  Hovförvaltningens hus ligger på Slottsbacken i Stockholm. Hovförvaltningen använder det sedan lång tid för sin verksamhet. Området kring slottet har alltid präglats av kunglig närvaro. På 1500-talet fanns här en trädgård för kungen, Johan III. Då sträckte sig tomten längre ut än vad den gör idag.

  Läs mer
 • Huseby bruk

  56.77865 14.59046

  Huseby är ett före detta järnbruk med anor från 1600-talet som är beläget i Alvesta kommun i Kronobergs län. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar bruket sedan 1994 och många av byggnaderna liksom stora delar av utomhusmiljön har rustats upp.

  Läs mer
 • Huseby kronoegendom

  56.7788 14.5895

  Huseby är en gammal gods- och bruksmiljö med herrgård, slottspark, lantbruk, torp och skogsmark. Det är en av de mest välbevarade bruksmiljöerna i södra Sverige och ett av länets mest besökta turistmål. Här finns även ett naturreservat.

  Läs mer
 • Hällristningarna i Högsbyn, Tisselskog

  58.89362 12.37999

  Hällristningarna i Högsbyn,Tisselskog hör till de märkligaste i Dalsland. På området finns fantasifulla ristningar från bronsåldern på nästan alla synliga hällar.

  Läs mer
 • Häradsskär och Stångskär

  58.1493 16.98275

  Längst ut i Gryts skärgård ligger Häradsskär med sin gamla lotsstation och vackra fyr. Läget i ytterskärgården erbjöd goda möjligheter att kombinera fiske med lotsning. Redan 1490 omnämns att biskopen i Linköping hade fiskare på plats som fiskade för hans räkning. Idag kan du ta egen båt, taxibåt eller linjetrafik ut hit, fascineras av den långa historien och njuta av de mjukslipade klipphällarna.

  Läs mer
 • Hävringe båk, Oxelösund

  58.60338 17.31365

  Håvringe nämns första gången 1567, då för att man betalade skatt för fisket vid ön. Klippöns kännetecken den röda båken byggdes 1750 och vägledde sjöfarare i 140 år, de sista åren som fyr genom att en lampa hängdes i fönstret. 1891 ersattes båken av två nya fyrar.

  Läs mer
 • Högvakten på Skeppsholmen

  59.32638 18.08130

  1640 flyttades kronans skeppsgård från Blasieholmen till Skeppsholmen. ’Skeppsgård’ var benämningen på en anläggning för flottans krigsfartyg. Under krigstid var området bevakat och stängt för obehöriga. De som kom via Skeppsholmsbron måste passera en vaktbyggnad, Bommen, och den låg vid brofästet.

  Läs mer
 • Höjentorp kungsgård

  58.41614 13.64104

  En gång ägt av biskopen i Skara, besökt av Gustav Vasa, jaktslott och landshövdingeboställe. Därtill har det varit militärt boställe och Sveriges första lantbruksskola. Höjentorp har en lång och spännande historia. Idag kommer många hit enbart för att ströva i markerna.

  Läs mer
 • Igelbäckens masugn

  58.6929 14.7145

  Vid masugnen tömde man i malm på nio meters höjd för att åtta timmar senare se rött flytande järn tappas ut och lysa upp den mörka vinterskogen.

  Läs mer
 • Intendenturförrådet på Skeppsholmen

  59.32440 18.08221

  Det pampiga vita huset byggdes åren närmast kring 1730 och var fullt färdigt 1732. Arkitekt var stadsarkitekten i Stockholm, Johan Eberhard Carlberg. Byggnaden uppfördes som kronomagasin, ett spannmålsmagasin där statens spannmålsräntor, arrenden och andra avgifter som erlades in natura, förvarades. År 1795 blev huset förråd för Armén.

  Läs mer
 • Isala kungslada, Svärdsjö

  60.770417 15.943667

  I Svärdsjö i Dalarna finns den medeltida byggnaden Isala kungslada. Ladan förknippas med Gustav Eriksson Vasas äventyr i Dalarna vintern 1520-21.

  Läs mer
 • Islamabad, Pakistan. Ambassadanläggning.

  Sverige har sedan 1962 ägt en tomt i Islamabad, Pakistan. I många år har tomten hyrts ut till Storbrittanien, British High Commission, och nyttjats som parkering.

  Läs mer
 • Ismantorps fornborg

  56.44433 16.38335

  Ismantorps fornborg användes ungefär från år 200 till 600. Med en diameter på 125 meter är det en av våra största. Ny forskning visar att fornborgarna inte bara var till för försvar i orostider utan också fungerade som aktiva marknadsplatser.

  Läs mer
 • Istanbul, Turkiet. Generalkonsulatanläggning

  Sveriges generalkonsulat i Istanbul inryms sedan 1969 i Sveriges äldsta fastighet utomlands. Fastigheten ligger utmed en populär shoppinggata i den gamla stadsdelen Beyoglu. Gatan är delvis avstängd för biltrafik men har en gammal spårvagnslinje. I samma fastighet finns även Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, som är inrymt i det sk Dragomanhuset.

  Läs mer
 • Istanbul, Turkiet. Svenska forskningsinstitutet

  Dragomanhuset användes under några år som residens för Sveriges generalkonsul, men sedan 1969 är det huvudbyggnaden på samma tomt som rymmer generalkonsulatets kansli och residens. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul finns här i Dragomanhuset sedan 1974.

  Läs mer
 • Jakobsgatan 19

  59.32966 18.06649

  Hovkirurgens hus i kvarteret Johannes större

  Läs mer
 • Jerusalem. Generalkonsulns bostad

  Den fastighet som hyser Sveriges generalkonsuls bostad i Jerusalem ligger i ett område som kallas German Colony. Bebyggelsen i detta område är från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

  Läs mer
 • Johannisborgs slottsruin

  58.60087 16.19845

  År 1613 började Johannisborgs slott uppföras som residens och som värn för staden Norrköping. Den som beordrade bygget "till stadens prydnad och värn" och som skulle bo i residenset var hertig Johan av Östergötland, dessvärre hann det inte bli klart under hans levnad.

  Läs mer
Gå till resultatsida: