Våra fastigheter

Visar 466 fastigheter

 • Gahns hus

  59.32981 18.06544

  Stockholms första funkishus byggdes 1929 i hörnet av Drottninggatan och Karduansmakargatan i södra Klara.

  Läs mer
 • Gamla auktionsverket i kvarteret Västertorn

  59.32555 18.06166

  Gamla auktionsverket har en spännande historia som också berättar mycket om Stockholm. Kvarteret har genom åren bland annat använts som privatbostad, pantlånekontor, auktionskammare och kontor för Kammarkollegiet.

  Läs mer
 • Gamla badhuset på Skeppsholmen

  59.32561 18.08802

  Smedja, kokhus, badhus och kontor - några av funktionerna som funnits i Gamla badhuset.

  Läs mer
 • Gamla biskopsgården, Strängnäs

  59.37470 17.03426

  Strax söder om Strängnäs domkyrka och kyrkogårdsmuren ligger Gamla biskopsgården. Här fanns tidigare en biskopsgård som har gett namn till fastigheten. Idag finns ett litet rött hus, som kallas för Lyktan, på tomten. Det fungerar som hyresbostad för en privatperson.

  Läs mer
 • Gamla gymnasiebyggnaden, Karlstad

  59.38091 13.50664

  Det som i dagligt tal kallas Gamla gymnasiet ligger i kvarteret Falken nära Karlstad domkyrka. Skolans ursprungliga namn var Gymnasium Adolphus Fredricianum och invigdes 1759. Den fick sitt namn efter dåvarande kung Adolf Fredrik.

  Läs mer
 • Gamla riksarkivet på Riddarholmen

  59.32558 18.06395

  På Riddarholmen i Stockholm finns en unik ämbetsbyggnad som är ett av få bevarade 1800-talshus av sin art i Europa. Hela byggnaden renoverades varsamt 2009–2011.

  Läs mer
 • Gamla riksdagshuset på Riddarholmen

  59.32443 18.06478

  Det gamla Riksdagshuset på Riddarholmen i Stockholm har en lång historia. Den börjar på 1200-talet med källarvalv från tiden då franciskanerklostret fanns på platsen.

  Läs mer
 • Gamla Sjökrigsskolan på Skeppsholmen

  59.32439 18.08415

  I det pampiga huset från 1870-talet har Kungliga sjökrigsskolan utbildat kadetter. På fasaden finns namn på svenska sjöhjältar som skulle påminna eleverna om svenska framgångar. Byggnaden är en representant för 1800-talets skolbyggande, en tid då skolorna utformades för att genom arkitekturen förmedla klassisk bildning till eleverna.

  Läs mer
 • Gamla Skogsinstitutet, Stockholm

  59.33188 18.09681

  Gamla Skogsinstitutets tornprydda byggnad finns i slutet av Strandvägens allé på en terrasserad tomt på bergets västra sida. Idag har Israel sitt kansli och ambassad i byggnaden.

  Läs mer
 • Gamla Uppsala

  59.902024 17.630447

  Under järnåldern fanns ett rikt och välutvecklat samhälle omkring Uppsala högar. Här låg en kungsgård och här samlades svearna för att dyrka sina gudar. Platsen behöll sin betydelse som religiöst centrum långt efter att Sverige kristnats.

  Läs mer
 • Gettlinge gravfält

  56.385782 16.434946

  Gettlinge gravfält är en nästan två kilometer lång fornlämning på södra Öland. Gravfältet är ett av Ölands största och användes i mer än två tusen år. Arkeologer har gjort många fynd här. Här finns bl a en 30 meter lång skeppssättning och två domarringar.

  Läs mer
 • Glimmingehus

  55.5026 14.2235

  Danska riksrådet Jens Holgersen Ulfstand lät 1499 bygga Glimmingehus, ett femvåningshus av sten. Sådana här högresta ”hus” var redan då omoderna. Troligen ville riksrådet befästa sin makt genom att använda riddartidens former.

  Läs mer
 • Godnatts fästningstorn

  56.14149 15.59481

  I mitten på 1800-talet ville man förstärka försvaret vid södra inloppet till Karlskronas örlogshamn. Försvarsanläggningar på sex mindre skär föreslogs, däribland på Godnatt och Kurrholmen.

  Läs mer
 • Granuddens skvaltkvarn

  66.853391 18.88464

  Granuddens skvaltkvarn byggdes vid mitten av 1800-talet och användes fram till andra världskriget. Den har restaurerats 1981 och 2006. Idag är Granuddens skvaltkvarn en av få skvaltor som ibland brukas i Norrbotten.

  Läs mer
 • Greby gravfält

  58.699974 11.258584

  Greby gravfält ett av Bohusläns märkligaste gravfält. Gravarna ligger på en ljungbevuxen västerslänt, många av dem krönta med mäktiga resta stenhällar.

  Läs mer
 • Grimskärs skans

  56.65221 16.37029

  Grimskär är känt ända sedan 1534 och lär syfta på att det då fanns en grima - ett grinande huvud på en stolpe - uppsatt på skäret där Grimskärs skans första permanenta befästning uppfördes år 1623. Griman ska ha varnat för revet och fungerat som inseglingsmärke.

  Läs mer
 • Gripsholms slott

  59.2560 17.2194

  Det var ingen mindre än Gustav Vasa som grundade Gripsholms slott 1537. Här finns idag en enastående samling möbler och konsthantverk från fyra århundraden. Hertig Karls berömda kammare från 1500-talet, Gustav III:s teater från 1700-talet och det magnifika porträttgalleriet är några av pärlorna. Gripsholms slott är dessutom vackert beläget vid Mälaren i staden Mariefred, cirka sju mil från Stockholm.

  Läs mer
 • Guatemala, ambassadörsresidens.

  Sveriges ambassadörsresidens i Guatemala är en trevlig, funktionell och representativ villa i stadsdelen La Canada, där också många andra länder har sina residens.

  Läs mer
 • Gustav II Adolfs staty

  59.329428 18.068803

  Statyn som föreställer Gustav II Adolf (1594-1632) är Sveriges första ryttarstaty och den har en lång och trasslig tillkomsthistoria.

  Läs mer
 • Gustav III:s paviljong, Haga

  59.3627 18.0392

  Gustav III:s paviljong på Haga är en av de vackraste historiska miljöerna i landet och är idag statligt byggnadsminne förvaltat av Statens fastighetsverk.

  Läs mer
 • Gustavianum, Uppsala

  59.85809 17.63192

  Gustavianum är Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad och stod färdig under 1620-talet.

  Läs mer
 • Gymnasiehusen på Riddarholmen

  59.32437 18.06414

  Under Gymnasiehuset döljer sig rester från Gråbrödraklostret. På medeltiden låg en av Stockholms många medeltida badstugor på tomten där Gymnasiehuset idag står.

  Läs mer
 • Gävle slott

  60.672275 17.144079

  Gävle slott har anor från tidigt 1500-tal men efter en brand präglas arkitekturen idag av 1700-talets franska klassicism, signerad Carl Hårleman. Slottet blev landshövdingeresidens redan på 1600-talet och är statligt byggnadsminne.

  Läs mer
 • Gävle slottspark

  60.672275 17.144079

  Norra delen av Gävle slottsparken är bäst bevarad och är den del av parken som har största kulturhistoriska värdet. Den ritades av slottsarkitekten och överintendenten Carl Hårleman.

  Läs mer
 • Göta hovrätt

  57.78143 14.17574

  Verksamhetsområdet för Göta hovrätt är Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Örebro län och en del av nya Västra Götalands län. Hovrätten dömer i både brottsmål och civila mål som överklagas från någon av verksamhetsområdets tingsrätter.

  Läs mer
 • Göteborgs universitet

  57.69736 11.96130

  Göteborgs Högskola grundades 1891 med en mindre filosofisk fakultet. Donationer av konsul Oscar Ekman gjorde det möjligt för högskolan att bygga ett eget hus i Vasaparken 1904-07. Placeringen på kullen i parken var omstridd.

  Läs mer
 • Haag, Holland. Ambassadanläggning

  Sverige har ända sedan 1614 haft en ambassad i Nederländerna. 1929 köpte svenska staten en fastighet på Lange Voorhout i Haag. År 2014 firades 400 års diplomatiska relationer med Holland här.

  Läs mer
 • Haga parkmuseum

  59.3645 18.0306

  I de blågula koppartälten i Hagaparken i Solna finns Haga Parkmuseum som visar den permanenta utställningen om Hagaparkens historia och utveckling. De ritades av arkitekten och teaterdekoratören Louis Jean Desprez.

  Läs mer
 • Haga slott

  59.363611 18.039444

  Efter skottet på operamaskeraden och Gustav III:s död upphörde arbetet på kungens storslagna slott vid Brunnsviken med nästan omedelbar verkan. Det slott som kom att uppföras på Haga av tronföljaren, Gustav IV Adolf, blev betydligt blygsammare i sin utformning.

  Läs mer
 • Haga tingshus

  59.35439 18.04144

  Haga tingshus är ett välbevarat tingshus från förra sekelskiftet och som sådant unikt i sitt slag. Det är utformat som en pampig villa i en blandning av nybarock och jugend. Byggnaden ligger i en vacker park omgärdad av ett trästaket med grindstolpar av sten i jugendstil. Huset är ett tydligt exempel på hur stort symbolvärde arkitekturen hade i dåtidens officiella byggnader. Trots sin relativt ringa storlek gör Haga tingshus ett imponerande intryck.

  Läs mer
 • Hagaparken

  59.363475 18.031982

  Hagaparken är kanske Sveriges främsta exempel på en engelsk park. Parkstilen växte fram i England under mitten av 1700-talet som en reaktion mot den formella och strikta barocken. De engelska parkerna skulle utgå från naturen och forma ett idealt kulturlandskap.

  Läs mer
 • Hagaparken

  59.3645 18.0306

  Hagaparken är en del av den kungliga nationalstadsparken och är kanske Sveriges främsta exempel på en "engelsk park". Mjukt formade gräsytor, halvöppna hagar blandat med skogspartier karaktäriserar Hagaparken.

  Läs mer
 • Halmstad slott

  56.67153 12.85770

  Under början av 1600-talet då Halmstad slott byggdes hörde Halland fortfarande till Danmark och byggnadens arkitekturstil kallas Kristian IV:e renässans. Byggnaden är sedan 1935 statligt byggnadsminne och är sedan 1700-talet har landshövdingeresidens.

  Läs mer
 • Hamneda gravfält

  Hamneda gravfält är ett stort område med ungefär 170 gravar från yngre järnåldern. Det är beläget söder om Ljungby i västra delen av Kronobergs län.

  Läs mer
 • Hamneskär med fyren Pater Noster

  Ön Hamneskär och fyren Pater Noster ligger i Tjörns kommun, knappt en mil, ungefär fem distansminuter, från Marstrand i Bohuslän.

  Läs mer
Gå till resultatsida: