Våra fastigheter

Visar 483 fastigheter

 • Enångers gamla kyrka

  61.544926 17.005467

  Enångers gamla kyrka i Enånger, mellan Söderhamn och Hudiksvall är byggd på 1400-talet. Den är en av få bevarade 1400-talskyrkor som uppförts i ett stycke, med långhus, kor, vapenhus och sakristia från samma utbyggnadsperiod.

  Läs mer
 • Epidemisjukhuset, Karlskrona

  56.16076 15.59989

  Epidemisjukhuset uppfördes i mitten av 1700-talet som fyrverkarhus för tillverkning av artilleriets laddningar. 1831 närmade sig koleran Sverige. Man visste då att isolering av smittade begränsade spridning så huset byggdes om och blev ett av Sveriges första kolera- epidemisjukhus.

  Läs mer
 • Etnografiska museet i Stockholm

  59.33285 18.12038

  Etnografiska museet ligger på Norra Djurgården i Stockholm. Efter att ha verkat i ombyggda militärkaserner sedan 1930-talet fick museet en ny byggnad 1980. Arkitekterna Jan Gezelius och Gunnar Mattssons byggnad fick Kasper Sahlin priset 1981.

  Läs mer
 • F d cellfängelset i Umeå, numera hotell

  63.82239 20.27529

  I mitten av 1800-talet började den svenska fångvården ta intryck av en amerikansk modell, Philadelphiasystemet, för att modernisera landets fängelser. Umeå cellfängelse var supermodernt när det invigdes 1861.

  Läs mer
 • F.d. tullhus, Karesuando

  68.44175 22.47706

  Den tidigare tullstation i Karesuando uppfördes 1982. I dag nyttjas huset som ett småföretagarcenter.

  Läs mer
 • Flaggkonstapelbostället på Kastellholmen

  59.32189 18.08992

  Bostad som används som servering

  Läs mer
 • Flyhov, Götene

  58.322 13.2346

  I trakterna nära Kinnekulle finns Västergötlands största hällristningsområde med minst 500 bilder. Hällristningarna upptäcktes av en slump under gräset av några vallpojkar. Tack vare att de så länge varit övervuxna är de bland de bäst bevarade vi har.

  Läs mer
 • Forsa gillestuga

  61.44294 16.562154

  Forsa gillestuga ligger i anslutning till Forsa kyrka, i Forsa socken, Hälsingland. Det är en medeltida byggnad i grå sten.

  Läs mer
 • Fredriksborgs fästning

  59.400278 18.4425

  Under en period på 1700-talet var Fredriksborgs fästning Sveriges modernaste. Den byggdes efter den ryska flottans härjningar i Stockholms skärgård. 2001 renoverades fästningstornet och strandverket, och 2002 blev fästningen statligt byggnadsminne.

  Läs mer
 • Frövi översteboställe

  59.71139 16.47814

  Frövi ligger i Skultuna socken i Västmanland, några kilometer norr om Västerås. Namnet Frövi antyder att det varit en kultplats under järnåldern. De spår som är säkerställda är ett antal fynd från stenåldern och en eldslagningssten från järnåldern. Frövi har fungerat som översteboställe sedan slutet av 1600-talet och har en gårdsbild som fick sin nuvarande karaktär i början av 1800-talet.

  Läs mer
 • Fundamentshusen på Skeppsholmen

  59.32607 18.08661

  Galärer var krigsfartyg som både seglades och roddes. När de inte användes låg de på land i skjul. Galärerna byggdes på flottans skeppsvarv som fanns både på Skeppsholmen och på Djurgården, mitt emot. Ett nytt skjul behövdes på Skeppsholmen och man började bygga men ändrade sig och det blev två förråd istället

  Läs mer
 • Fårösunds fästning

  57.84651 19.07949

  Fårösunds fästning byggdes 1885-86 och består av tre fasta batterier; det Mellersta batteriet (batt. I), det Norra batteriet (batt. II) och det Södra batteriet (batt. III).

  Läs mer
 • Före detta Kemiska övningslaboratoriet

  59.36948 18.05440

  Stockholms universitets första byggnad

  Läs mer
 • Gahns hus

  59.32981 18.06544

  Stockholms första funkishus byggdes 1929 i hörnet av Drottninggatan och Karduansmakargatan i södra Klara.

  Läs mer
 • Gamla auktionsverket i kvarteret Västertorn

  59.32555 18.06166

  Gamla auktionsverket har en spännande historia som också berättar mycket om Stockholm. Kvarteret har genom åren bland annat använts som privatbostad, pantlånekontor, auktionskammare och kontor för Kammarkollegiet.

  Läs mer
 • Gamla badhuset på Skeppsholmen

  59.32561 18.08802

  Denna byggnad uppfördes 1729 ursprungligen som smedja efter ritningar av Johan Eberhard Carlberg, stadsarkitekt i Stockholm. Smedjan byggdes av sandsten.

  Läs mer
 • Gamla biskopsgården, Strängnäs

  59.37470 17.03426

  Strax söder om Strängnäs domkyrka och kyrkogårdsmuren ligger Gamla biskopsgården. Här fanns tidigare en biskopsgård som har gett namn till fastigheten. Idag finns ett litet rött hus, som kallas för Lyktan, på tomten. Det fungerar som hyresbostad för en privatperson.

  Läs mer
 • Gamla gymnasiebyggnaden, Karlstad

  59.38091 13.50664

  Det som i dagligt tal kallas Gamla gymnasiet ligger i kvarteret Falken nära Karlstad domkyrka. Skolans ursprungliga namn var Gymnasium Adolphus Fredricianum och invigdes 1759. Den fick sitt namn efter dåvarande kung Adolf Fredrik.

  Läs mer
 • Gamla riksarkivet på Riddarholmen

  59.32558 18.06395

  På Riddarholmen i Stockholm finns en unik ämbetsbyggnad som är ett av få bevarade 1800-talshus av sin art i Europa. Hela byggnaden renoverades varsamt 2009–2011.

  Läs mer
 • Gamla riksdagshuset på Riddarholmen

  59.32443 18.06478

  Det gamla Riksdagshuset på Riddarholmen i Stockholm har en lång historia. Den börjar på 1200-talet med källarvalv från tiden då franciskanerklostret fanns på platsen.

  Läs mer
 • Gamla Sjökrigsskolan på Skeppsholmen

  59.32439 18.08415

  I det här huset från 1870-talet har Kungliga sjökrigsskolan utbildad kadetter. På fasaden finns namn på svenska sjöhjältar.

  Läs mer
 • Gamla Skogsinstitutet, Stockholm

  59.33188 18.09681

  Gamla Skogsinstitutets tornprydda byggnad finns i slutet av Strandvägens allé på en terrasserad tomt på bergets västra sida. Idag har Israel som har sitt kansli och ambassad i byggnaden.

  Läs mer
 • Gamla Uppsala

  59.902024 17.630447

  Under järnåldern fanns ett rikt och välutvecklat samhälle omkring Uppsala högar. Här låg en kungsgård och här samlades svearna för att dyrka sina gudar. Platsen behöll sin betydelse som religiöst centrum långt efter att Sverige kristnats.

  Läs mer
 • Gettlinge gravfält

  56.385782 16.434946

  Gettlinge gravfält är en nästan två kilometer lång fornlämning på södra Öland. Gravfältet är ett av Ölands största och användes i mer än två tusen år. Arkeologer har gjort många fynd här. Här finns bl a en 30 meter lång skeppssättning och två domarringar.

  Läs mer
 • Glimmingehus

  55.5026 14.2235

  Danska riksrådet Jens Holgersen Ulfstand lät 1499 bygga Glimmingehus, ett femvåningshus av sten. Sådana här högresta ”hus” var redan då omoderna. Troligen ville riksrådet befästa sin makt genom att använda riddartidens former.

  Läs mer
 • Godnatts fästningstorn

  56.14149 15.59481

  I mitten på 1800-talet ville man förstärka försvaret vid södra inloppet till Karlskronas örlogshamn. Försvarsanläggningar på sex mindre skär föreslogs, däribland på Godnatt och Kurrholmen.

  Läs mer
 • Granuddens skvaltkvarn

  66.853391 18.88464

  Granuddens skvaltkvarn byggdes vid mitten av 1800-talet och användes fram till andra världskriget. Den har restaurerats 1981 och 2006. Idag är Granuddens skvaltkvarn en av få skvaltor som ibland brukas i Norrbotten.

  Läs mer
 • Greby gravfält

  58.699974 11.258584

  Greby gravfält ett av Bohusläns märkligaste gravfält. Gravarna ligger på en ljungbevuxen västerslänt, många av dem krönta med mäktiga resta stenhällar.

  Läs mer
 • Grimskärs skans

  56.65221 16.37029

  Grimskär är känt ända sedan 1534 och lär syfta på att det då fanns en grima - ett grinande huvud på en stolpe - uppsatt på skäret där Grimskärs skans första permanenta befästning uppfördes år 1623. Griman ska ha varnat för revet och fungerat som inseglingsmärke.

  Läs mer
 • Gripsholms slott

  59.2560 17.2194

  Det var ingen mindre än Gustav Vasa som grundade Gripsholms slott 1537. Här finns idag en enastående samling möbler och konsthantverk från fyra århundraden. Hertig Karls berömda kammare från 1500-talet, Gustav III:s teater från 1700-talet och det magnifika porträttgalleriet är några av pärlorna. Gripsholms slott är dessutom vackert beläget vid Mälaren i staden Mariefred, cirka sju mil från Stockholm.

  Läs mer
 • Guatemala, ambassadörsresidens.

  Sveriges ambassadörsresidens i Guatemala är en trevlig, funktionell och representativ villa i stadsdelen La Canada, där också många andra länder har sina residens.

  Läs mer
 • Gustav II Adolfs staty

  59.329428 18.068803

  Statyn som föreställer Gustav II Adolf (1594-1632) är Sveriges första ryttarstaty och den har en lång och trasslig tillkomsthistoria.

  Läs mer
 • Gustav III:s paviljong, Haga

  59.3627 18.0392

  Gustav III:s paviljong på Haga är en av de vackraste historiska miljöerna i landet och är idag statligt byggnadsminne förvaltat av Statens fastighetsverk.

  Läs mer
 • Gustavianum, Uppsala

  59.85809 17.63192

  Gustavianum är Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad och stod färdig under 1620-talet.

  Läs mer
 • Gymnasiehusen på Riddarholmen

  59.32437 18.06414

  Under Gymnasiehuset döljer sig rester från Gråbrödraklostret. På medeltiden låg en av Stockholms många medeltida badstugor på tomten där Gymnasiehuset idag står.

  Läs mer
Gå till resultatsida: