Våra fastigheter

Visar 466 fastigheter

 • Dekanhuset, Uppsala

  59.85755 17.63223

  Byggnaden har en lång historia och utvecklingen har skett i tre etapper. Redan 1326 omtalas Curia decani, det hus som Skarabiskopen Sigfrid skänkte till dekanatet den tid han var dekanus, dvs hög befattningshavare inom kyrkan. Denna byggnad tros ha förstörts i 1447 års brand. Fem år senare uppförde ärkebiskopen ett stenhus på samma tomt.

  Läs mer
 • Desinfektionshuset, Karlskrona

  56.1589 15.6141

  Desinfektionshuset uppfördes år 1889 och är tillsammans med sjukhuslängan och kokhuset ett av Sveriges två första kolera- epidemisjukhus.

  Läs mer
 • Dramatens Lilla Scen

  59.33367 18.07710

  Dramatens Lilla Scen ligger på Almlöfsgatan mitt emot stora Dramatens baksida. Redan i de ursprungliga ritningarna för jugendbyggnaden från 1914 fanns en biograflokal med. Biografen Sibyllan blev 1944-45 ombyggd till att bli en andra scen för Dramaten.

  Läs mer
 • Drottninggatan 10

  59.32957 18.06569

  På 1600-talet uppförde Remsnidaren Gudmund Dyk sin bostad på Drottninggatan 10.

  Läs mer
 • Drottninggatan 12

  59.32970 18.06555

  På Drottninggatan 12 i Stockholm byggdes 1892 ett modernt cityhus avsett för kontor och butiker.

  Läs mer
 • Drottninggatan 6

  59.32923 18.06603

  Kvarteret Johannes Större i Stockholm

  Läs mer
 • Drottninggatan 8

  59.32942 18.06584

  Kvarteret Johannes Större

  Läs mer
 • Drottningholm/ Brostugan

  59.32556 17.90546

  Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – slottet tillsammans med parken, teatern och Kina slott har en lång historia som kungligt residens och berättar om livet vid hovet från 1500-talet fram till idag. År 1991 blev det Sveriges första världsarv.

  Läs mer
 • Drottningholm/norr om Ekerövägen

  59.3271 17.8792

  Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – slottet tillsammans med parken, teatern och Kina slott har en lång historia som kungligt residens och berättar om livet vid hovet från 1500-talet fram till idag. År 1991 blev det Sveriges första världsarv.

  Läs mer
 • Drottningholms kungsgård

  59.327778 17.878333

  I Ekerö kommun, utanför Stockholm, ligger Lovön som domineras av Drottningholms slott och park. I anslutning till slottet ligger Drottningholms kungsgård. Kungsgården förvaltas av Ståthållarämbetet och arrendegårdarna förvaltas av Statens fastighetsverk.

  Läs mer
 • Drottningholms slott

  Välkommen till världsarvet Drottningholm. Historien om Drottningholm kretsar kring en rad drottningar. Den första var Katarina Jagellonica som omkring 1580 fick det första slottet av sin make Johan III. Egendomen hette då Torvesund. För att hylla drottningen ändrade kungen namnet till Drottningholm.

  Läs mer
 • Drottningholms Slottsteater och Teaterplan

  59.3231 17.8850

  Drottningholms slottsteater är en av världens få bevarade 1700-talsscener. Första gången ridån gick upp var i juli 1766. Här finns idag en högst levande verksamhet som drar operaintresserade gäster från hela världen.

  Läs mer
 • Drottningholms slottsträdgård

  59.32170 17.88682

  Det är helheten som gör Drottningholm till en internationell attraktion – slottet tillsammans med parken, teatern och Kina slott har en lång historia som kungligt residens och berättar om livet vid hovet från 1500-talet fram till idag. År 1991 blev det Sveriges första världsarv.

  Läs mer
 • Drottningskärs kastell

  56.11038 15.56470

  Inte ett skott har avlossats i Drottningskärs kastell under dess 300-åriga historia. Ta del av en väl bevarad försvarsanläggning, restaurang och underhållning.

  Läs mer
 • Dädesjö gamla kyrka

  57.0106 15.1069

  Dädesjö gamla kyrka, i Växjö kommun i Småland, är en stenkyrka med mycket välbevarade vägg- och takmålningar från medeltiden. Motiven är bibliska historier som skildrar Jesu liv och de har aldrig varit övermålade.

  Läs mer
 • Eda skans

  59.819722 12.322222

  Eda skans ligger vid gränsen mot Norge och påminner oss om de svensk-danska krigen på 1600- och 1700-talen. De visar tydligt hur äldre tiders försvarssystem såg ut och fungerade.

  Läs mer
 • Ekermanska huset, Uppsala

  59.85851 17.63318

  Strax nedanför Universitetsbyggnaden, bredvid Gustavianum, ligger det Ekermanska huset. Huset som uppfördes 1761 har byggts om och förändrats många gånger. Den senaste renoveringen ägde rum 2007 då lokalerna byggdes om för att bättre anpassas till moderna krav på kontorslokaler.

  Läs mer
 • Eketorps fornborg

  Historien om Eketorps fornborg på södra Öland består av tre perioder, fyra om man räknar med dagens användning. På Öland finns 19 fornborgar men det är bara Eketorp som har grävts ur helt och rekonstruerats. Idag innehåller den ett museum.

  Läs mer
 • Ekopark Piteälven

  65.953167 19.521389

  Piteälven är en av våra nationalälvar, som i stort sett oreglerad lever sitt eget vilda liv. Här finns Sveriges längsta ekopark som börjar fyra mil norr om Älvsbyn, i Norrbotten, och fortsätter drygt 8 mil längs älven.

  Läs mer
 • Ekornavallen

  58.279829 13.605718

  Ekornavallen är ett fornminnesområde som ligger i vackra omgivningar mellan Falköping och Varnhem. Här finns lämningar från sten- brons- och järnåldern. Här kan du besöka lämningar som är nästan 5000 år gamla. Den mest kända graven på Ekornavallen är en gånggrift från stenåldern som kallas för Girommen.

  Läs mer
 • Ekskogen på Visingsö

  58.041914 14.341965

  Vandra genom Sveriges största sammanhängande ekskog, planterad år 1831 för flottans båtbygge. Numer görs båtar av pansarplåt och kolfiber, så skogen står vackert kvar på ön. Ta en promenad, en cykeltur eller åk remmalag - häst och vagn - under de högväxta träden som är en del av vårt kulturarv.

  Läs mer
 • Enångers gamla kyrka

  61.544926 17.005467

  Enångers gamla kyrka i Enånger, mellan Söderhamn och Hudiksvall är byggd på 1400-talet. Den är en av få bevarade 1400-talskyrkor som uppförts i ett stycke, med långhus, kor, vapenhus och sakristia från samma utbyggnadsperiod.

  Läs mer
 • Epidemisjukhuset, Karlskrona

  56.16076 15.59989

  Epidemisjukhuset uppfördes i mitten av 1700-talet som fyrverkarhus för tillverkning av artilleriets laddningar. 1831 närmade sig koleran Sverige. Man visste då att isolering av smittade begränsade spridning så huset byggdes om och blev ett av Sveriges första kolera- epidemisjukhus.

  Läs mer
 • Etnografiska museet i Stockholm

  59.33285 18.12038

  Etnografiska museet ligger på Norra Djurgården i Stockholm. Efter att ha verkat i ombyggda militärkaserner sedan 1930-talet fick museet en ny byggnad 1980. Arkitekterna Jan Gezelius och Gunnar Mattssons byggnad fick Kasper Sahlin priset 1981.

  Läs mer
 • Exercishuset på Skeppsholmen

  59.325933 18.084151

  I Exercishuset tränades och utbildades flottans sjömän under senare delen av 1800-talet. Huset byggdes 1851–1853 efter ritningar av arkitekt Fredrik Blom.

  Läs mer
 • F d cellfängelset i Umeå, numera hotell

  63.82239 20.27529

  I mitten av 1800-talet började den svenska fångvården ta intryck av en amerikansk modell, Philadelphiasystemet, för att modernisera landets fängelser. Umeå cellfängelse var supermodernt när det invigdes 1861.

  Läs mer
 • F.d. tullhus, Karesuando

  68.44175 22.47706

  Den tidigare tullstation i Karesuando uppfördes 1982. I dag nyttjas huset som ett småföretagarcenter.

  Läs mer
 • Flaggkonstapelbostället på Kastellholmen

  59.32189 18.08992

  Från mitten av 1800-talet fanns här en populär krog där gästerna kunde sitta i under tak i paviljonger och njuta av utsikten över Strömmen.

  Läs mer
 • Flyhov, Götene

  58.322 13.2346

  I trakterna nära Kinnekulle finns Västergötlands största hällristningsområde med minst 500 bilder. Hällristningarna upptäcktes av en slump under gräset av några vallpojkar. Tack vare att de så länge varit övervuxna är de bland de bäst bevarade vi har.

  Läs mer
 • Forsa gillestuga

  61.44294 16.562154

  Forsa gillestuga ligger i anslutning till Forsa kyrka, i Forsa socken, Hälsingland. Det är en medeltida byggnad i grå sten.

  Läs mer
 • Fredriksborgs fästning

  59.400278 18.4425

  Under en period på 1700-talet var Fredriksborgs fästning Sveriges modernaste. Den byggdes efter den ryska flottans härjningar i Stockholms skärgård. 2001 renoverades fästningstornet och strandverket, och 2002 blev fästningen statligt byggnadsminne.

  Läs mer
 • Frövi översteboställe

  59.71139 16.47814

  Frövi ligger i Skultuna socken i Västmanland, några kilometer norr om Västerås. Namnet Frövi antyder att det varit en kultplats under järnåldern. De spår som är säkerställda är ett antal fynd från stenåldern och en eldslagningssten från järnåldern. Frövi har fungerat som översteboställe sedan slutet av 1600-talet och har en gårdsbild som fick sin nuvarande karaktär i början av 1800-talet.

  Läs mer
 • Fundamentshusen på Skeppsholmen

  59.32607 18.08661

  Galärer var krigsfartyg som både seglades och roddes. När de inte användes låg de på land i skjul. Galärerna byggdes på flottans skeppsvarv som fanns både på Skeppsholmen och på Djurgården, mitt emot. Ett nytt skjul behövdes på Skeppsholmen och man började bygga men ändrade sig och det blev två förråd istället

  Läs mer
 • Fårösunds fästning

  57.84651 19.07949

  Fårösunds fästning byggdes 1885-86 och består av tre fasta batterier; det Mellersta batteriet (batt. I), det Norra batteriet (batt. II) och det Södra batteriet (batt. III).

  Läs mer
 • Före detta Kemiska övningslaboratoriet

  59.36948 18.05440

  Stockholms universitets första byggnad i Frescati.

  Läs mer
Gå till resultatsida: