Våra fastigheter

Visar 483 fastigheter

 • Viby by i Sigtuna

  59.63243 17.73328

  Romansk stenkyrka och cistercienserkloster

  Läs mer
 • Victoriafortet, Vuollerim

  Låt dig guidas 40 meter in i bergrummen vid Lule älv. Upplev en autentisk försvarsanläggning från kalla krigets dagar med kanoner från pansarskeppet Victoria. Armébatteriet i Bomyrberget ingår som en del av de moderna befästningar som tillkom under andra hälften av 1900-talet för att skydda rikets gränser i skuggan av militär upprustning i Europa. Det var en tid som präglades av det kalla kriget och kapprustningen mellan öst och väst.

  Läs mer
 • Vilnius, Litauen. Ambassadanläggning

  I maj 1999 invigdes Sveriges nya ambassad i Vilnius. År 2000 fick fastigheten pris av Vilnius stad som den bäst förvaltade byggnaden.

  Läs mer
 • Visingsborgs och Näs slottsruin

  58.03441 14.35276

  Efter närmare hundra års byggtid stod Per Brahe den yngres slott Visingsborg färdigt år 1662. I dag är det inte helt lätt att föreställa sig dess prakt men detta slott hade sex torn och fasaden var putsad i vitt och gult.

  Läs mer
 • Vädersholm

  57.5025 13.1832

  På ett näs vid sjön Mogdens södra strand ligger lämningar efter Vädersholms befästa stormansgård, här låg en borganläggning under 1300- och 1400-talen. Man kan synligt se tre kullar med rester av byggnader, bland annat ett borgtorn av sten. Men trakten var bebodd redan på stenåldern.

  Läs mer
 • Väderöarna, Tanum

  58.566697 11.066666

  200 stora och små öar i landets mest artrika havsområde. Den yttersta utposten i Bohusläns skärgård. Bortom Väderöarna öppnar sig en obruten horisont. Här gör sig naturkrafterna påminda och många sjömän har fasat för den sista biten in mot land.

  Läs mer
 • Väderöbod, Tanum

  58.54158 11.03035

  Väderöbods fyrplats ligger ensligt på en av öarna i ögruppen Väderöarkipelagen. Fyrplatsen innebar en viktig förbättring av sjösäkerheten längs med norra bohuskusten. Den första fyren byggdes 1867 och ritades av den kända fyringenjören Nils Gustav von Heidenstam.

  Läs mer
 • Världskulturmuseet i Göteborg

  57.6945 11.9892

  Världskulturmuseet i Göteborg är en av de yngsta byggnaderna i statens fastighetsbestånd. Museet öppnade i december 2004 och både byggnaden och verksamheten har prisbelönats. Världskulturmuseet har vunnit svensk arkitekturs finaste utmärkelse, Kasper Sahlin-priset, och 2009 utsågs museet till årets museum.

  Läs mer
 • Västerås slott

  59.60645 16.54435

  Platsen hette förr Västra Aros, som betydde Västra Åmynningen, och den blev i mitten av 1100-talet biskopssäte.

  Läs mer
 • Västra Hästholmens fästning, Karlskrona

  56.12399 15.45605

  Västra Hästholmens fästning beskriver bättre än någon annan, svensk befästningskonst när det moderna artilleriet införs och vattenhinder samverkar med batterier på land.

  Läs mer
 • Västra kanslihuset på Skeppsholmen

  59.32534 18.08608

  Västra kanslihuset tillsammans med det östra kans­lihuset och mellanliggande järnstaket med grindar har trots sin lilla skala ordnats till en monumental entré till varvsområdet på Skeppsholmen.

  Läs mer
 • Västra stallet och Östra stallet, Stockholm

  59.33401 18.08992

  Västra stallet och Östra stallet tillhör kvarteret Krubban på Östermalm, som är ett stort och öppet kvarter med blandad bebyggelse från tre olika epoker; 1700-talets malmgård, 1800-talets regemente och 1930-talets museibygge.

  Läs mer
 • Västra uthuslängan, Skeppsholmen

  59.32412 18.08555

  Västra uthuslängan byggdes 1874 efter ritningar av Victor Ringheim, flottstationens byggmästare, och fungerade som uthus till det Västra boställshuset.

  Läs mer
 • Warszawa, Polen. Ambassadanläggning

  52.213560 21.025271

  När Sveriges ambassad i Warszawa stod färdig 1938 väckte den enorma byggnadskostnaden stor uppmärksamhet. 600 000 svenska kronor hade det kostat.

  Läs mer
 • Washington D.C, House of Sweden

  38.901469 -77.058856

  House of Sweden rymmer Sveriges ambassad i Washington DC, två våningsplan med exklusiva Office Suites, varav ett kontor hyser den isländska ambassaden, och ett ca 700 kvm stort Event Center som drivs av Statens fastighetsverk, SFV.

  Läs mer
 • Washington D.C, ambassadörens residens.

  Den spanskinfluerade chefsbostaden på Nebraska Avenue är ritad av den amerikanske arkitekten Arthur B Heaton. Under flera år var byggnaden bostad åt Dawid Lawrence, en av stadens mer kända tidningsmakare.

  Läs mer
 • Wien, Österrike. Sveriges ambassad och OSSE-delegation

  Svenska staten köpte denna fastighet 1928 och använde den fram till 1964 både som ambassadkansli och residens. Fram till 2013 fungerade den enbart som residens men efter den senaste renoveringen 2013-15 används den igen som ambassadkansli, nu för såväl Sveriges ambassad som för den svenska OSSE-delegationen.

  Läs mer
 • Wrangelska palatset

  59.32511 18.06275

  Svea hovrätt har sedan 250 år sina lokaler i Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm men byggnaden är äldre än så.

  Läs mer
 • Ådö kaptensboställe

  59.03439 16.78103

  Ådö är en av de jordbruksegendomar som ägs av alla i Sverige och tas om hand av Statens fastighetsverk. Från slutet av 1600-talet användes gården som bostad och försörjning för löjtnanter och senare kaptener vid Södermanland regemente. Idag arrenderas Ådö ut till en lantbrukare som bor och brukar byggnader och marker.

  Läs mer
 • Ämbetsbyggnaden, Göta hovrätt

  57.78076 14.17589

  Inte alla byggnader används för det de en gång byggdes för. Det gör inte heller denna, men här i Jönköping finns en mycket välbevarad domstolsarkivsbyggnad.

  Läs mer
 • Ölands norra udde

  57.36721 17.09725

  Ölands norra udde är ett populärt besöksmål och sedan några år finns det möjlighet att gå upp i den 32 meter höga fyren Långe Erik.

  Läs mer
 • Örebro slott

  59.273889 15.215278

  På en holme i Svartån i Örebro tronar stadens slott, Örebro slott. Platsen där staden Örebro nu ligger blev redan under forntiden ett viktigt centrum i området på grund av det strategiska läget vid ån. En bro byggdes tidigt över Svartån och blev en betydelsefull förbindelseled mellan bygderna norr och söder om Hjälmaren.

  Läs mer
 • Östasiatiska museet

  59.327112 18.082128

  På Östasiatiska museet möter besökaren konst- och hantverksföremål från Kina, Indien och Sydostasien. Det ligger på Skeppsholmen, en liten ö mitt i Stockholm som tidigare tillhörde flottan. Skeppsholmen, liksom intilliggande Kastellholmen, och dess byggnader förvaltas sedan 1993 av Statens fastighetsverk som har i uppgift att bevara och utveckla området för framtiden. Museet ligger i en långsmal gul byggnad som även kallas Tyghuset.

  Läs mer
 • Östasiatiska museet i Tyghuset

  59.32731 18.08160

  Om det finns en röd tråd i tyghusets historia är det att huset aldrig riktigt använts till vad det varit tänkt för. Huset har inrymt allt från repslagarbana till lejonkula och magasin innan Östasiatiska museet flyttade in.

  Läs mer
 • Östra boställshuset, Skeppsholmen

  Kasern för officerare som utmärkt sig i strid

  Läs mer
 • Östra kanslihuset på Skeppsholmen

  59.32542 18.08647

  Östra kanslihuset tillsammans med det västra kans­lihuset och mellanliggande järnstaket med grindar har trots sin lilla skala ordnats till en monumental entré till varvsområdet på Skeppsholmen.

  Läs mer
 • Östra uthuslängan på Skeppsholmen

  59.32422 18.08757

  Östra uthuslängan byggdes 1874 efter ritningar av Victor Ringheim, flottstationens byggmästare, och fungerade som uthus till det Östra boställshuset. Boställshuset ligger strax norr om Östra uthuslängan. Den nya byggnaden ersatte en äldre uthuslänga av trä från 1760-talet. I huset hade Flottans handelsförening sin handelsbod fram till örlogsstationen flyttade till Muskö 1969.

  Läs mer
 • Överkommissariens hus på Riddarholmen

  59.32594 18.06180

  Överkommissariens hus på Riddarholmen syns bäst från vattnet. Kärnan i denna jämförelsevis blygsamma byggnad är den kryssvälvda bottenvåningen mot kajen. Kanske var den stall till Schering Rosenhanes palats på höjden ovanför.

  Läs mer
Gå till resultatsida:
Föregående 9 10 11 12 13 14