Våra fastigheter

Visar 482 fastigheter

 • Tomarps kungsgård

  56.149153 13.061382

  Tomarps kungsgård ligger vid Kvidinge i nordvästra Skåne. Redan 1258 nämns den danske adelsmannen Joen Lille som ägare av Tomarp och i början av 1600-talet har en annan dansk, riksamiral Ove Gjedde, tagit över Tomarp. Över porten i västra längan finns hans och hustrun Dorte Urnes vapenkartusch inmurad. De blev de sista danska ägarna av Tomarp.

  Läs mer
 • Torpeddepartementet på Skeppsholmen

  59.32732 18.08359

  Under Krimkriget 1853–56 började sjöminor att användas på allvar och det nya vapnet behövde förråd och verkstäder på flottans varv i Stockholm. Riksdagen bestämde 1879 att ett förråd fick byggas på Skeppsholmen och Torpedverkstaden byggdes bredvid Mindepartementet som byggts 4 år tidigare. Under slutet av 1800-talet utvecklades därmed det senaste och allra mest hemliga inom svensk vapenteknologi på Skeppsholmen.

  Läs mer
 • Torphagen i Nationalstadsparken

  59.37368 18.05063

  Torphagen strax norr om Stockholm är en del av den unika Nationalstadsparken och ligger mellan Roslagsvägen och Lilla Värtan och avgränsas i norr av Ålkistekanalen och i söder av Bergiusvägen. Men historien om området började redan på 1500-talet.

  Läs mer
 • Trönö gamla kyrka

  61.383911 16.88114

  Trönö kyrka med anor från 1100-talet ligger nordväst om Söderhamn. Med sina oputsade stenfasader, sin takförsedda bogårdsmur och klockstapel från 1500-talet är den som helhetsmiljö en av Sveriges bäst bevarade senmedeltida kyrkoanläggningar.

  Läs mer
 • Tullgarns kungsgård

  58.95376 17.57612

  Tullgarns slott och kungsgård ligger drygt fem mil söder om Stockholm i närheten av Trosa. Centralt inom egendomen ligger Tullgarns slott som är ett av de kungliga slotten. Intill slottet ligger Tullgarns kungsgård. I utkanten av egendomen finns ytterligare fyra jordbruk och ett trettiotal torp som hyrs ut som fritidshus.

  Läs mer
 • Tullgarns slott

  58.95067 17.58427

  Tullgarns slott, vackert beläget vid en havsvik strax söder om Södertälje i Sörmland, är uppfört på en plats med mycket gamla anor. Sedan 1500-talet har det varit ett kungligt slott, ombyggt på 1700-talet och med inredningar präglade av sent 1800-tal. Tullgarns slott är öppet för allmänheten under sommartid. Den engelska parken kan man besöka när som helst.

  Läs mer
 • Tumba bruk

  59.20184 17.82463

  Riksbankens pappersbruk sedan 1750

  Läs mer
 • Tuna översteboställe

  58.48025 15.68006

  Tuna är en gård med anor från medeltiden. Den har genom historien fungerat både som kungsgård åt Gustav Vasa och översteboställe åt Östgöta kavalleriregemente. De äldsta byggnaderna på Tuna är från tiden som översteboställe. Sedan 1800-talet arrenderas övriga byggnader och marken ut för jordbruksverksamhet.

  Läs mer
 • Tycho Brahemuseet på Ven

  55.9073 12.6958

  Tycho Braheminnena är kanske Sveriges viktigaste plats för vetenskapshistoria. Platsen vittnar om en märklig och mäktig vetenskaplig epok. Tycho Brahes astronomiska observationer gjordes innan teleskopet uppfunnits och Brahe räknas som världens främste astronom med så kallat obeväpnat öga.

  Läs mer
 • Tylön södra Hallands enda ö

  56.646556 12.709444

  Tylön är en grön ö och södra Hallands enda ö. Ön med Heidenstamsfyren och det intilliggande vattnet är idag naturreservat och fågelskyddsområde.

  Läs mer
 • Tynnelsö slott

  59.41246 17.100564

  Tynnelsö slott ligger utanför Strängnäs i Södermanland. Ett mäktigt slott som ägts av både biskopar och kungligheter. Idag är det stängt i väntan på renovering.

  Läs mer
 • Ulriksdals slott

  59.39043 18.01598

  Hade inte tiden och pengarna tagit slut hade Ulriksdals slott varit ännu större idag. Drottning Hedvig Eleonora hade storslagna planer för slottet. Bevarade ritningar av Nicodemus Tessin den äldre visar ett ståtligt slott påbyggt till tre våningar med lanternin på taket och inredd vindsvåning. Dessutom utbyggda sidoflyglar som förlängde sjöfasaden. Byggprocessen avstannade på grund av penningbrist omkring 1690. Men man hann bygga Orangeriet, ett växthus för en exklusiv odling av apelsiner, citroner och pomeranser.

  Läs mer
 • Underofficersbostället på Skeppsholmen

  Denna byggnad uppfördes ursprungligen som karantänsbyggnad på karantänstationen vid Djurhamn i Stockholms skärgård. Sedan karantänstationen upphört inlöstes byggnaden 1858 av Flottan och i juli 1859 transporterades den av lastgaleasen Tärnan och ångslupen Nordstjärnan till Kastellholmen.

  Läs mer
 • Universitetshuset, Lund

  55.7059 13.1933

  Den vita pampiga byggnaden i Lundagård är Universitetshuset från 1882. Universitetshuset blev ett av domkyrkoarkitekt Helgo Zettervalls främsta verk och har alltsedan invigningen varit universitetets huvudbyggnad. Föregångare var Kungshuset, tegelbyggnaden i parken Lundagård.

  Läs mer
 • Universitetshuset, Uppsala

  59.85760 17.62953

  Universitetshuset ligger centralt och är Uppsala universitets huvudbyggnad. År 1871, sex år innan universitetets 400-årsjubileum, väcktes tanken på ett nytt universitetshus.

  Läs mer
 • Universitetslokaler i Lorensberg

  57.6953 11.9798

  Utöver Göteborgs universitets huvudbyggnad i Vasaparken förvaltar SFV ett antal fastigheter i Lorensbergsområdet. Villorna i Lorensberg disponeras av olika universitetsinstitutioner.

  Läs mer
 • Uppsala slott

  59.85354 17.63486

  Slottet i Uppsala är ett av Uppsalas främsta landmärken. Läget uppe på Kasåsen gör slottet synligt även på långt håll.

  Läs mer
 • Uppsala slotts bastionsfront

  59.85354 17.63486

  Uppsala slotts bastionsfront - Nordens äldsta. En bastion är en framskjuten del av fästningsvallen på äldre befästningar

  Läs mer
 • Uranienborgs kungsgård, Ven

  55.90483 12.69456

  Kungsgården Uranienborg ligger på ön Ven mitt i Öresund. Kungsgårdens marker är bördiga och här odlas spannmål och oljeväxter. Idag bor ca 360 personer permanent på ön men sommartid besöks Ven av mängder med turister som kommer hit för att bl a cykla eller vandra i det natursköna landskapet.

  Läs mer
 • Utklippan, Karlskrona

  55.954918 15.70487

  Sveriges sydostligaste ögrupp består av två låga skär med en skyddad hamn emellan. Här kan du se den gamla befästa fyren med fyrvaktarbostäder och en så kallad donjon, eller besöka fågelstationen där många ovanliga arter har setts och ringmärkts.

  Läs mer
 • Utö hus

  59.472939 17.232039

  Utö hus är ett av Sveriges bäst bevarade medeltida stenhus. Byggnaden är en senmedeltida så kallad enkelhusborg, det vill säga en borg där den murade byggnaden i sig utgör hela borganläggningen. Utö hus uppfördes troligen under 1400-talet för släkten Schack.

  Läs mer
 • Vabergets fästning

  58.5382 14.4435

  Karlsborgs fästning började byggas 1819. Drygt 40 år senare upptäcktes att Vaberget fem kilometer väster om Karlsborg kunde bli ett allvarligt hot. Artilleriet hade fått sådan räckvidd att kanoner på Vabergsplatån skulle kunna skjuta rakt ner i fästningen. Vid fortifikationsövningarna 1879-80 rekogniscerades terrängen noga och permanenta befästningar på södra och norra Vabergsplatån föreslogs.

  Läs mer
 • Vadstena Gamla teater

  58.449765 14.892783

  Vadstena gamla teater är idag en del av Vadstena klosterområde. Under 1800-talet övergick Munkklosterträdgården i privat ägo genom arrende och köp. I samband med köpet så delades området av och den norra delen närmast kyrkan kom att anläggas till en sjukhuspark. Under den privatägda perioden uppfördes inom området en mindre landsortsteater.

  Läs mer
 • Vadstena kloster

  58.451337 14.891152

  Vadstena kloster grundades av Birgitta Birgersdotter och invigdes 1384. Påven i Rom helgonförklarade Birgitta år 1391 och sedan dess har hon kallats heliga Birgitta. Från första stund blev Vadstena ett mål för pilgrimer från hela Norden.

  Läs mer
 • Vadstena klosterträdgård

  Vadstena klosterträdgård inrymmer de tre enheter som Birgitta föreskrev i sin klosterplan: fruktträdgården, krydd- och örtagården och gräsgården. I gräsgården, som liknar en blomsteräng, lär nunnorna ha anammat Birgittas råd, att vandra ut och andas frisk luft.

  Läs mer
 • Vadstena slott

  58.44605 14.88414

  På initiativ av Gustav Vasa byggdes Vadstena slott för att skydda riket mot upprorsbenägna småländska bönder och den danska fienden. Kanontorn, vallar och vallgrav skyddade slottet mot fiender. När Gustav Vasas son Johan III blev kung omvandlades försvarsborgen till ett kontinentalt renässanspalats.

  Läs mer
 • Varbergs fästning

  57.10564 12.23988

  Greve Jacob Nielsen började 1287 bygga ett fäste på Vardberget i Halland i dåvarande Danmark. De norra och södra slottslängorna byggdes liksom en förbindelsemur mellan dem. Anläggningen byggdes ut till ett slott under 1300-talet då den svensk-norske kungen Magnus Eriksson ibland vistades här. Den danske kungen Christian IV har också bott på slottet.

  Läs mer
 • Vasamonumentet i Utmeland, Mora

  60.99526 14.54956

  Berättelserna är många om Gustav Vasas äventyr då han reste runt för att värva anhängare till resningen mot Kristian II. Hos Tomt Mats Larsson i Utmeland lär han ha gömt sig undan de danska knektarna vid juletid. Här finns idag det så kallade Utmelandsmonumentet.

  Läs mer
 • Vasamuseet

  59.32838 18.09158

  Vasamuseet är en unik byggnad utformad för ett unikt föremål. Den centrala hallen fungerar som en stor monter med reglerad temperatur och fuktighet för att bevara skeppet för. Byggnaden är väl integrerad på platsen och samverkar med bryggorna, båtarna och museifartygen vid hamnen utanför som också tillhör museet. Vasamuseet besöks av över en miljon människor varje år.

  Denna sida finns också teckentolkad.

  Läs mer
 • Vattenparterren i Drottningholms slottspark

  59.320556° 17.881111°

  Ibland får man vänta i nästan trehundra år innan någons dröm går i uppfyllelse. Redan på 1600-talet hade Tessin en vision om vattenkaskaderna i Drottningholms slottspark, men det var först på 1960-talet som de kom att fungera som tänkt. De är en fri tolkning av de ursprungliga som revs 1822.

  Läs mer
 • Vattentornet på Skeppsholmen

  59.32523 18.08186

  På alla öar i bräckt eller salt vatten är vattenförsörjningen besvärlig. I äldre tider var Skeppsholmen inget undantag. Här fanns först bara en brunn - den så kallade Caisa Rultas källa tills man 1872 byggde ett vattentorn som försörjde hela holmen med vatten.

  Läs mer
 • Vaxholms kastell

  59.40241 18.35991

  Med strategisk betydelse redan på 1500-talet och en del av det svenska försvaret fram till första världskriget. Idag är Vaxholms kastell, som en gång kallades ”Stockholms lås”, en mäktig och stämningsfull byggnad som erbjuder museum, restaurang, konserter och äventyr i härlig skärgårdsmiljö. Föga anade nog Gustav Vasa att hans försvarsanläggning en dag skulle bli en populär turistattraktion.

  Läs mer
 • Vegastenen på Skeppsholmen

  59.32453 18.08413

  Den första segelingen runt Asien från Sverige tog tre år när man 1878 till 1880 reste via Nordpassagen och Suezkanalen. En strapatsrik resa som ansågs värdig ett monument på Skeppsholmen.

  Läs mer
 • Venedig, Italien. Nordiska paviljongen

  Den Nordiska paviljongen på Biennalområdet i Venedig är svensk-finsk-norsk statsegendom, varje land äger en tredjedel var.

  Läs mer
 • Viby by i Sigtuna

  59.63243 17.73328

  Romansk stenkyrka och cistercienserkloster

  Läs mer
Gå till resultatsida: